Call for papers Argument 14/2022: „Experiment arhitectural: materialitate și percepție”

7 decembrie 2021

Dincolo de forma spațiului sau funcțiunea sa, materialul și imaginea specifică, alături de modul particular de punere în operă, devin mijloace de comunicare, de experiment și percepție. Vă invităm să dezbatem, în paginile următorului număr al revistei Argument și în cadrul sesiunii de comunicări științifice asociate „Experiment arhitectural: materialitate și percepție”, moduri diferite de a decodifica, compune și comunica conceptul unei arhitecturi posibile. Conferința și publicația conexă rămân deschise profesioniștilor interesați, cercetătorilor, cadrelor didactice, studenților și absolvenților doctoranzi ce studiază discipline diverse precum arhitectură și arhitectură de interior, planificare urbană, peisagistică, artă sub formele sale variate, geografie urbană, sociologie și antropologie etc.

Așteptăm cu interes propunerile dvs. exclusiv pe adresa redacției – argument.uauim@gmail.com.

_deadline extins pentru transmitere rezumat (aprox. 1000 cuvinte): 10 februarie 2022

_comunicarea acceptării rezumatelor: 15 februarie 2022

_transmiterea articolelor in extenso, în limba engleză*: 1 mai 2022

Articolele vor fi redactate conform template-ului și vor fi însoțite de declarația privind drepturile de autor semnată (ambele documente, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe pagina revistei argument.uauim.ro).

Totodată, revista Argument publică review-uri pentru cărți, conferințe și evenimente ce se înscriu în aria tematică a acesteia. Review-urile cu caracter critic, redactate atât în limba română, cât și limba engleză*, vor avea între 700-1500 cuvinte. Termenul limită pentru trimiterea acestora prin e-mail, pe adresa revistei, este 1 iunie 2022.

*Trimiterea textului se poate face, în prima fază, cel puțin în limba engleză, urmând a fi redactat ulterior și în limba română. Exclusiv pentru autorii străini, traducerea în limba română se va face de către echipa editorială.


Revista ARGUMENT:
ISSN (print): 2067-4252 / ISSN (online): 2501-6334 / ISSN-L: 2067-4252
https://doi.org/10.54508/Argument
Publicație a Editurii Universitare „Ion Mincu”
Revista indexată în CEEOL, ERIH PLUS, CROSSREF, recunoscută CNCS (cat. B)
argument.uauim@gmail.com
argument.uauim.ro
www.facebook.com/revistaargument
Director publicație: prof. dr. arh. Anca Mitrache