UT-91 Urban Design Technique

The Faculty of Urban Planning / Landscape Design and Planning
2nd Year, sem 2, 2022-2023 | Compulsory Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 2
Department:
Urban Planning and Territorial Development
Course Leader:
conf.dr.arh Claudiu Runceanu
Learning outcomes:
Providing specific knowledge for understanding the operational dimension of the urban intervention Acquiring specific urban design technique knowledge Providing technical capability for the urban designers, in order to elaborate urban plans at zonal and detail scale
Content:
1. Introduction, field of study, content 2. The plot – technical elements 3. Regulations regarding the building layout on the plot – part I 4. Regulations regarding the building layout on the plot – part II 5. Regulations regarding the building layout on the plot – part III 6. Regulations regarding the building height 7. Urban indicators 8. Road system, accesibility and parking 9. Regulations regarding the aspect of buildings and fencing 10. Public utilities – part I 11. Public utilities – part II 12. Urban plans – the zonal urban plan (PUZ) 13. Urban plans – the detailed urban plan (PUD) 14. Final review
Teaching Method:
Lectures (partially interactive) ilustrated and debates
Assessment:
Final exam (60%) and assessment during the course activity
Bibliography:
C. Sitte - Arta construirii orașelor, Ed. Tehnică, București, 1991 Laurian Radu, Urbanismul Ioanid Virgil, Circulația în orașul modern, Ed. Tehnica, Bucuresti HG 525/1996 Legea 350/2001 Codul Civil – Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul III, Capitolul IV – servituțile Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și al Amenajării Teritoriului 91/1991