UT-69 Academic Research and Ethics (1)

The Faculty of Urban Planning / Landscape Design and Planning
3rd Year, sem 1, 2023-2024 | Compulsory Course | Hours/Week: 1L | ECTS Credits: 2
Course Leader:
conf.dr.arh. Florin Mureșanu
Teaching Staff:
Lect.dr.arh. Florin Muresanu
Learning outcomes:
1. Implicarea studenților în acțiuni profesionale legate de cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și în domenii conexe precum și /sau în acțiuni concrete care țin de practica profesiunii de urbanist / peisagist-urbanist.
2. Creșterea vizibilității Facultății de Urbanism a UAUIM prin participarea studenților acesteia la concursuri, ateliere, sesiuni de comunicări, conferințe, seminarii etc. organizate de alte instituții de învățământ superior, organizații sau asociații profesionale.
Content:
Disciplina “Cercetare și Proiectare în Urbanism”urmărește formarea și dezvoltarea de abilități și deprinderi complementare celor stimulate de activitățile didactice fundamentale și de specialitate, menite să susțină atât consolidarea competențelor profesionale prin experimentarea unor instrumente de analiză și planificare spațială cât și a celor transversale legate de comunicare și lucrul în echipe pluridisciplinare.