UP-108 Protection and Restoration of Natural Heritage

The Faculty of Urban Planning / Urban Design and Planning
3rd Year, sem 1, 2023-2024 | Optional Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 3
Course Leader:
prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
Learning outcomes:
Knowledge protection methods and interventions categories to restore natural, created (anthropic/built) and cultural landscape and heritage, as well as specialized romanian and international urban and landscape legislation.
Content:
- Introduction. Etymological approach for defining terms and concepts.
- Types of interventions to restore prior analysis of natural planted.
- Research Methods anthropogenic and landscape heritage. Theoretical approach and examples.
- Landscape / Natural Heritage planted as part of the protected construction areas;
- Case studies. Examples of the historical evolution of the natural heritage planted at microteritorial: gardens and courts of honor of buildings on Victoria Avenue - urban pockets destinations and developments of historic parks in Bucharest;
- Legislation in the conservation of specific urban landscape, nature and biosafety. Conservation laws in the landscape. European Landscape Convention (Florence, 2000).
- Conservation and restoration of natural heritage planted in the sense of international documents on the protection of heritage. Risks and causes of degradation of natural planted current developments in the city.
- Biosphere Reserve. National Parks and Natural Parks. Biological biodiversity conservation. Natural Areas Protejate.Zone wet habitat acvatic.Studii case: Hateg National Park, Reserve Danube Delta.
Teaching Method:
Lectures in classroom course / online, illustrated and commented exposure, invitees, case studies and examples, thematic movie.
Assessment:
Exam, Restauration Landscape Design Project, ongoing evaluation student activities.
Bibliography:
•BRIFFAUD, Serge, DAVASSE, Bernard, Analyse interdisciplinaire pour servir de fondement à la
gestion durable d'un bien inscrit au patrimoine mondial: paysage et politique du paysage dans le massif transfrontalier de Gavarnie-Mont-Perdu / sous la direction de Serge Briffaud et Bernard Davasse Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux , 2007
•CASTEX, Jean, PANERAI, Philippe, (Groupe Syntaxe), Autopsie d’un village - Marcillac; în rev. “Architecture d’Aujourd’hui” (AA), no.164, Paris, 1972, pp. 22-24;
•CASTEX, Jean, DEPAULE, J.Ch., PANERAI, Philippe., Formes urbaines: de l’ilot a la bare; (Ed.) Dunod, Paris, (1977) 1980;
•CHOAY, Francoise, L’Invention du patrimoine Urbain. Quel Patrimoine aujourd’hui ?, Revista Cientifica ICOMOS, : CNS/ICOMOS, 1993, pp266-277
•CRACIUN, Cerasella, “Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural,
antropic și cultural, în amenajarea teritoriului și în urbanism”, Editura Universitară "Ion Mincu", București, 2010
•CRACIUN, Cerasella, Articol: „Conventia europeana a peisajului si importanta peisajului cultural in oras, in context rezidential” (pag. 35 - 44), in „Reabilitarea Complexa a Ansamblurilor de Cladiri de Locuit: Context, Directii si Criterii”, destinat Simpozionului National SIR (Solutii Integrate de Reabilitare), publicat ca numar special in Analele Arhitecturii, nr.2/2009, Bucuresti, iunie 2009
•FRAPOLLI, Jean Pierre, Aix-en-Provence, Lire la ville entre les lignes; în rev. “Les carnets de la region PACA”, no. 151, (Ed.) PACA, Marsilia, 1984;
•HARHOIU, Dana, București un oraș între orient și occident - Bucarest une ville entre orient et occident, Ed. Simetria, București, 1997, pp. 32;
•IONESCU, Grigore, Carta internațională de la Veneția privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice, BCMI Nr.3-4/1990, Bucuresti 1991
•PIRODDI, Elio, COLAROSSI, Paolo, Le projet urbain: de la fragmentation a la recomposition; în rev. “Architecture & Comportament / Architecture & Behaviour”, no. 4, vol. 7, (Ed.) EPFL, Lausanne 1991, pp. 357-367;
Articole:
•CRACIUN, Cerasella, Articol: „Peisajul si Criza ecologică a orașului”, in Analele Arhitecturii, Bucuresti, ISSN 1842-7723 (Cod CNCSIS: 257), nr.1/2009.
•CRACIUN, Cerasella, Articol: „Orasul durabil si peisajul”, in Analele Arhitecturii, Bucuresti, 2009, ISSN 1842-7723 (Cod CNCSIS: 257), nr.1/2009.
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Valori ale patrimoniului natural disparut din arealul central
al Municipiului Bucuresti” (pag. 9-19), in capitolul „Studii si proiecte de cercetare”, din
publicatia: Argument 2/2010. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism.
(ISSN 2067-4252), Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, februarie 2011.
•CRACIUN, Cerasella, Articol „PEISAJUL – ca „promotor” si „model” al unei strategii de interventie si a unei forme institutionale unice de gestiune. Studiu de Fundamentare de Peisaj al Judetului Braila – Istorie, transformare si evolutie a peisajului natural, antropic sicultural” (pag.77-88), in revista Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Anul X, Nr.3-4, octombrie 2010.
•CRACIUN, Cerasella, Articol: „Conventia europeana a peisajului si importanta peisajului cultural in oras, in context rezidential” (pag. 35 - 44), in „Reabilitarea Complexa a Ansamblurilor de Cladiri de Locuit: Context, Directii si Criterii”, destinat Simpozionului National SIR (Solutii Integrate de Reabilitare), publicat ca numar special in Analele Arhitecturii, nr.2/2009, Bucuresti, iunie 2009, ISSN 1842-7723 (Cod CNCSIS: 257).
*** - Centres historiques les utils de lecture; Les Editons du STU, Paris, 1987;
*** - Methode d’analise morphologique des tissus urbains traditionnels; în publ. Cahiers techniques: Mussees et monuments, no.3, (Ed.) UNESCO, Paris, 1984;
*** - LEGISLATIE: Legea nr. 451/8 iulie 2002 pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului; Ordinul nr.13/2003, Ord. 195/2005, Legea nr.13/1994, Decretul nr. 187/1990, Legea nr. 58/1994, Hot.Guv. nr. 230/2003, Ord. 850/2003, Legea nr. 265/2006, Legea nr. 5/1991, Legea nr.13/1998, Legea 24/2007
*** DOCUMENTATII DE URBANISM, PROIECTE DE RESTAURARE SI CERCETARE, PLANURI ISTORICE, FOTOGRAFII DE ARHIVA, ETC – cu referire la patrimoniu si peisaj natural, urban si/sau cultural

Bibliografie (extinsă):
•COUDRAY, Patricia, VOURC'H, Anne, BOUILLON, Didier, LA CHARTE PAYSAGERE : OUTIL D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE INTERCOMMUNAL, Documentation française, Paris, 1995
•GUIDE DE LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET URBAINS, Documentation française,
France, Ministère de la culture
•JELLICOE, Geoffrey, Studies in Landscape Design, Garden Art Press, 1996
•GHID PRIVIND IMPLICATIILE APLICARII CONVENTIEI EUROPENE A PEISAJULUI IN ELABORAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, MTCT2004- DOCUMENTARE PRIVIND POLITICILE EUROPENE IN DOMENIUL PEISAJULUI, Aplicarea reglementarilor Conventiei Europene a Peisajului in strategiile de dezvoltare urbana si teritoriala
•Lucrarile Congresului: AWARENESS OF THE LANDSCAPE, FROM PERCEPTION TO PROTECTION, Strasbourg : Conseil de l'Europe
•GHID DE EVALUARE A PATRIMONIULUI RURAL EUROPEAN CEMAT, MTCT, 2004;
- Conferinta europeana a Ministrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTARE
•TERITORIALA DURABILA A CONTINENTULUI EUROPEAN, Hanovra, 7-8 sept. 2000, MTCT, 2004;- ROMAN, Andras, The International
•Charter of Historic Towns, Revista Cientifica ICOMOS, : CNS/ICOMOS, 1993, pp.179-183
*** LE PATRIMOINE, La Documentation Francaise, Paris 1992
*** SELECTED RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS OF ICOMOS, broșură, Warszawa 1980
*** Lucrarile Congresului: PATRIMOINE ET PAYSAGES CULTURELS: ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL DE SAINT-EMILION, 30 mai-1er juin 2001, Bordeaux
*** Lucrarile Congresului: LE PAYSAGE : PATRIMOINE ET ENJEU DE DEVELOPPEMENT – colloque organisé le 4 juin 1992 par la Commission de la production et des échanges

Articole:
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Peisaj, Ambianta si Mangementul Mediului in spatiile urbane rezidentiale”- Proiect ECOLOC (pag.81- pag.92), in cadrul cartii „Peisaj-Arhitectura-Tehnologie-
Ambient”, ISBN 978-973-1884-92-9, Editura Universitara „Ion Mincu”,, Bucuresti, 2011
•CRACIUN, Cerasella, Articol “Materiaux et technologies nouvelles pour une architecture
durable: projet SIR”, in cadrul Le deuxieme colloque francophone PLUridisciplinaire sur les
Materiaux, l’Environnement et l’Electronique, Limoges, France, 30 mai-1 iunie 2011 (coautor,
alaturi de Carmen Dumitrescu, Mihaela Georgescu, Cristina Ochinciuc, Dorina Trabujaru,
Codruta Iana).
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Peisajul urban – Între “loc al memoriei” și “loc al acțiunii”
(pag. 62-75), in publicatia: Argument 1/2010. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism. (ISSN 2067-4252), pe tema Sesiunii de Comunicari Stiintifice “Regenerarea Peisajului
Urban / Arhitectural. Intre Repere - Prioritati – Limite”, Departamentul Sinteza de Proiectare
din cadrul UAUIM Bucuresti, Facultatea de Arhitectura, UAUIM, Editura Universitara „Ion
Mincu”, Bucuresti, iunie 2010.
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Starea de Sanatate a organismului urban si conexiunile cu organismul urban” (pag. 13-20), si articol „Neutralizarea efectului infrastructurii asupra organismului urban si uman” (pag. 21-32), coautor, (alaturi de fiz. Ancu Dinca), in publicatia Buletinului Informativ al Centrului de Studii Biosinergetice (ISSN 2066-5717), Bucuresti, Ed. Tipoalex, mai 2010.
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Antropologie și Peisaj. Între icon, arhetip și design conștient al memoriei unui loc.” (pag.89-101), in sectiunea de Antropologie Urbana, a publicatiei Conferinta Nationala de Antropologie Urbana (ISBN 978-606-8137-02-5), organizata de Administratia Fondului Cultural National, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, Societatea Culturala Clepsidra si Asociatia pentru Antropologie Urbana, in parteneriat cu Institutul “Francisc Rainer” al Academiei Romane, Editura Papirus Media, 2009.
•CRACIUN, Cerasella, „Arta in spatiul peisagistic. element de coeziune al vietii comunitare. Studiu de Caz: Arta Murală și Tehnica de Artă Graffiti/Stencil.” (Editie coordonata), Editura Universitară “Ion Mincu”, (125 pagini in Format A5, color), ISBN 978-973-1884-44-8, București 2009
•CRACIUN, Cerasella, Articol “Bucurestiul, recipient si generator de peisaje destructurate si destructurante”, in publicatia Argument. Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism, nr.1/2009, Bucuresti, 2009 ISSN 2067 – 4252 (Cod CNCSIS: 257)
•CRACIUN, Cerasella, Articol “Methodes of analysis, diagnosis and therapy in the human settlements’ landscape”, pag.869-879, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, 2009 Volume 66 (2), Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394
•CRACIUN, Cerasella, Articol: “GRADINI DISPARUTE”, (pag.83-85), in numarul tematic Bucuresti – 550 ani, din Revista Urbanismul. Serie Noua., nr.3/septembrie 2009.
•CRACIUN, Cerasella, Articol “Descopera Gradinile Pierdute din Bucuresti”, postat pe http://www.stopco2.ro/2009/07/19, 19 iulie 2009
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Sanatate si Patologie Urbana” (pag 79-82), in Sectiunea „Bucuresti Metropola a Sec XXI”, Rubrica „Bucuresti in Context European”, in revista Forumului Academic Roman, (FAR XXI), nr.2/februarie 2009
•CRACIUN, Cerasella, Articol „Proiectul Gradini Pierdute. Cercetarea Gradinilor disparute din Muncipiul Bucuresti” (pag 82-84), in Sectiunea „Bucuresti Metropola a Sec XXI”, Rubrica „Studiul de Caz. Peisajul - Trecut si Prezent”, in revista Forumul Academic Roman (FAR XXI), nr.2/februarie 2009.
•CRACIUN, Cerasella, Carte: ’’Metabolismul urban. O abordare Neconventionala a Organismului Urban’’, (366 pagini in Format A5, color), Editura Universitara “Ion Mincu”, ISBN 978-973-1884-14-1, Bucuresti, 2008 (lucrare selectionata de un juriu international la BAB - Bianuala de Arhitectura Bucuresti, 2008, Sectiunea Publicatii, prezentata in expozitia organizata la Teatrul National Bucuresti, MNAC, Galeria ¾, 15 octombrie -15 noiembrie 2008)
•CRACIUN, Cerasella, Articol: ‘’Rezonanta, functie, structura si configuratie in oras. Distanta, rapoarte, inaltime, accent, reper si ritm urban’’, (pag.90-93), in Numarul Tematic: A-Ritmii si E-proportii, ARHITEXT. Arhitectura. Design. Arte., Anul XV, Nr.05/2008.
•CRACIUN, Cerasella, Capitolul: “Conturarea unui model de analiza si diagnosticare de tip neconvențional” (pag. 288-304), în lucrarea “Preocupări recente în planificarea spațială. Spre Confluenta tendințelor europene cu priorități naționale” (366 pag., format A5, alb-negru), editie ingrijita de Catalin Sarbu si Gabriel Pascariu, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, ISBN 978-973-1884-07-3, Bucuresti, 2008
•CRACIUN, Cerasella, Articol: “Mobilitatea - Transformare și metamorfoză în metabolismul urban“, (pag.58), in Numarul Tematic: Mobilitate Virtuala ARHITEXT. Arhitectura. Design. Arte., Anul XV, Nr.01-02, ianuarie – februarie 2008

SITE-URI WEB:
http://www.patrimoniuromanesc.ro/
http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
http://whc.unesco.org/en/convention
http://whc.unesco.org/en/series/26/
http://www.icomos.org/landscapes/index2engl.htm
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp
http://www.pcl-eu.de/project/convention/index.php
http://www.english-heritage.org.uk/professional/research/landscapes-and-areas/
http://www.english-heritage.org.uk/professional/research/landscapes-and-areas/characterisation/historic-landscape-character/
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters.html
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37056
http://www.avoe.org/urbanlovers.html
http://romaniainterbelica.memoria.ro/index.html
www.art-historia.blogspot.com
www.revista-satul.ro