Facultatea de Urbanism

Decan
prof.dr.arh. Tiberiu FLORESCU
Prodecan
conf.dr.arh. Cerasella CRĂCIUN

Programe de studiu

LicenţăMaster
În cadrul Galei de decernare a premiilor anuale, în data de 10 iunie 2013 Romania Green Buiding Council a acordat Facultăţii de Urbanism a UAUIM Premiul pentru Iniţiativa Educaţională din domeniul Clădirilor Verzi a Anului.

Informaţii generale

Facultatea de Urbanism a fost înfiinţată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, fiind singura instituţie de învăţământ superior din Romania care pregăteşte urbanişti, profesie nou apărută în ţara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenenţa la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning şi REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenţii Facultăţii de Urbanism sunt pregătiţi pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administraţie implicându-se în soluţionarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism şi amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenţi în ciclul I (licenţă) şi cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism şi peisagistică) funcţionează pentru cele doua cicluri de învăţământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Titluri:

LICENŢĂ

 • urbanist – pentru ciclul I licenţă specializarea Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
 • urbanist peisagist – pentru ciclul I licenţă specializarea Amenajarea şi Planificarea Peisajului

MASTER:
master în urbanism – specializările:

 • Proiectare Urbană
 • Management Urban pentru Oraşe Competitive
 • Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională
 • Mobilitate urbană
 • Peisaj şi Teritoriu

Programa de învăţământ rezervă un loc important pregătirii de arhitectură socotind că tradiţia românească precum şi tendinţele actuale în planul formaţiei în domeniul urbanismului şi amenajării peisajului implică stăpânirea spaţiului cu mijloace specifice. În acelaşi timp în programa analitică sunt incluse cursuri şi activităţi care pregătesc absolvenţi pentru lucrul în echipe multidisciplinare pentru cunoaşterea problemelor specifice (demografie, statistică, topografie, echipare tehnico–edilitară, sisteme informatice geografice, sisteme informaţionale, economie urbană, sociologie, drept urban, etc.).

Sistemul de credite transferabile permite absolvenţilor Facultăţii de Urbanism (specializările Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Amenajarea şi Planificarea Peisajului) ca, în condiţii bine precizate în Regulament, să-şi echivaleze unele activităţi, pentru a urma dupa licenţă cursurile Facultăţii de Arhitectură şi a obţine, fără funcţie complementară, şi diploma de arhitect.

Masterele de urbanism (ciclul II) sunt deschise atât licenţiaţilor în urbanism cât şi specialiştilor din domenii conexe (arhitectură, inginerie, transporturi, economie, geografie, sociologie, istorie, horticultură) în vederea dobândirii competenţelor şi abilităţilor necesare pentru obţinerea dreptului de semnătură şi înscrierea în cadrul Registrului Urbaniştilor din România (RUR). De altfel, Facultatea de Urbanism reprezinta principala instituţie de învăţământ superior din România care formează specialişti în domeniul urbanismului.

Planurile de învăţământ

Sistemul de evaluare este bazat atat pe note, asociate creditelor (inter şi intra-transferabile) în conformitate cu sistemul european al creditelor transferabile (ECTS).

Planul de învăţământ este structurat în concordanţă cu cele două cicluri de studiu (8 semestre ciclul I - Licenţă, 4 semestre ciclul II- Master). Cele 8 semestre din ciclul I sunt dedicate cunoştinţelor de baza, generale (teorie şi proiectare), în relaţie strânsă cu cele ale Facultăţii de Arhitectură.

În paralel, formaţia se concentrează pe cele două specializări: Planificare Urbană şi Amenajarea şi Planificarea Peisajului

Procesul educaţional este orientat către proiectarea şi planificarea urbană şi de peisaj, în consecinţă dezvoltarea unor aptitudini specifice de cercetare, tehnică şi concepţie devine foarte importanta. Principalul mijloc este lărgirea orizontului de înţelegere a spaţiilor urbane, peisajului şi a teritoriului prin abordări multidisciplinare (din perspectivă istorică, geografică, socială, tehnică, demografică, culturală, economică, etc).

Aceste activităţi aparent distincte - cursuri, seminarii, dezbateri, exerciţii, studii în atelier, etc - sunt canalizate spre legarea planificării şi proiectării urbane de conceperea proiectului urban.

Conceptul şi curricula Facultăţii de Urbanism sunt elaborate de către Departamentele de Urbanism, care coordonează atelierele de profil şi pregătirea lucrării de licenţă.

Cele 4 semestre ale ciclului II vizează specializarea într-unul dintre domeniile specifice programului de master : Proiectare Urbană, Management Urban, Amenajarea teritoriului, Mobilitate, Amenajarea şi Planificarea Peisajului, şi urmează curricule distincte.

Examenul de admitere în ciclul I (Licenţă)

Se da o probă de admitere ce testează cunoştinţele generale, capacitatea de întelegere şi de sinteză a problemelor specifice legate de cultura şi viaţa urbană, cât şi capacitatea de a exprima grafic, prin desen, aceste cunoştinţe, probă specifică Facultăţii de Urbanism, pentru ambele specializări.

În concordanţă cu reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării candidaţii de peste hotare nu au obligaţia de a da acest examen; este necesar totuşi un interviu. Înscrierile pentru aceşti candidaţi se încheie pe data de 15 septembrie. Pentru toţi candidaţii este necesară o Diplomă de Bacalaureat recunoscută internaţional.

Examenul de admitere în ciclul II (Master)

Se da o probă scrisă, specifică fiecărui domeniu de specializare în parte, pe baza unui breviar de probleme şi a unei bibliografii orientative puse la dispoziţia candidaţilor pe site-ul Universităţii, urmat de un interviu.

Informaţii utile

Toate cursurile obligatorii sunt în limba română. Este posibil ca unele cursuri opţionale, seminarii, ateliere experimentale, workshop-uri sau unele proiecte să fie conduse în afara de limba română şi în limbile engleză şi franceză.

Calendar

Anul universitar începe la 1 octombrie şi durează până în iulie. Sunt doua semestre de câte 14 săptămâni, cu vacanţe de Craciun, în februarie (între semestre) şi de Paşte. La sfârşitul fiecărui semestru are loc o sesiune de examinare. În cursul anului universitar, la ciclul I, se desfasoară un stagiu de practică profesională, la toţi anii de studiu, conform graficului activităţilor didactice. Susţinerea licenţei are loc în sesiunea din vară, iar susţinerile de dizertaţie în toamnă.

Înscriere şi burse

Există locuri subvenţionate şi plătite, atât pentru studenţii români cât şi pentru cei din alte ţari. În plus, există un număr de locuri cu taxă, stabilite anual de Senatul Universităţii.

Regulamente

Regulament FU-UAUIM Activitate studenti 2015-2016.pdf [1M]

Cuprins:

 • Regulament UAUIM privind ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă de studiu
 • Regulament UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent (refaceri şi diferenţe)
 • Regulament UAUIM privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
 • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat
 • Regulament FU-UAUIM privind Susţinerea Licenţelor
 • Regulament FU-UAUIM privind Susţinerea Dizertaţiilor Programelor Masterale
 • Regulament FU-UAUIM pentru Obţinerea Creditelor la Disciplina "Cercetare Şi Proiectare în Urbanism" (UT-69) pentru anul 3 Licenţă PPU si APP
 • Regulament FU-UAUIM pentru Obţinerea Creditelor la Disciplina "Cercetare Şi Proiectare în Urbanism" (UT-75) pentru anul 4 Licenţă PPU si APP + Anexă – Anul 4 U+P
 • Regulament FU-UAUIM privind Şcoala Doctorala în Urbanism