Facultatea de Arhitectura

Decan
prof.dr.arh. Marian MOICEANU
Prodecani
lect.dr.arh. Horia MOLDOVAN
probleme profesionale
conf.dr.arh. Daniel COMŞA
probleme administrative şi relaţia cu studenţii

În 1998, 2001, 2007 şi 2012, Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialişti ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiţionare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experţi pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecinţă recunoaşterea calificării conferite şi libera circulaţie a absolvenţilor săi în spaţiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configuraţia actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecţi este rezultatul sintezei dintre tradiţia istoricei Şcoli de Arhitectură bucureştene şi modernitatea asumată în prezent, în consonanţă cu învăţământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învăţământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu şcolile europene de arhitectură dar şi cu şcoli din afara spaţiului european, precum şi cu organizaţii profesionale naţionale (OAR, UAR) şi internaţionale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM_School_of_Architecture.pps [11M]

Specializări în cadrul Facultăţii de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
studii de licenţă şi master în sistem integrat 6 ani
360 de credite
» informaţii suplimentare

Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
studii de licenţă 3 ani
180 de credite
» informaţii suplimentare

Orar 2014-2015

Program sesiune evaluare

Ghid informativ 2013-2014

Ghidul-studentului_2013-2014_Arhitectura.pdf [2M]

Discipline nepromovate şi diferenţe


site creat de studio bit