Facultatea de Arhitectura

Decan
prof.dr.arh. Georgică MITRACHE

În 1998, 2001, 2007 și 2012, Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM_School_of_Architecture.pps [11M]

Specializări în cadrul Facultății de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
studii de licență și master în sistem integrat 6 ani
360 de credite
» informații suplimentare

Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură
studii de licență 3 ani
180 de credite
» informații suplimentare

Orar 2015-2016

Orar sesiune iarna Arhitectura 2015-2016.pdf [100K]

Ghid informativ 2014-2015

Ghidul studentului ARH_2014-2015.pdf [4M]

Regulamente

Regulamente privind activitatea profesională a studenților din cadrul Facultății de Arhitectură:
Regulament activitate studenti.pdf [243K]

Regulament privind disciplinele la alegere
Regulament discipline la alegere ARH+INT.pdf [96K]

Regulament privind ocuparea locurilor de studii finanțate de la bugetul de stat:
Regulament ocupare locuri bugetate.pdf [98K]

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament refaceri si diferente.pdf [77K]

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf [101K]

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate intre programe de studii.pdf [187K]

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf [90K]