Facultatea de Arhitectura

Decan
prof.dr.arh. Marian MOICEANU
Prodecani
lect.dr.arh. Horia MOLDOVAN
probleme profesionale
conf.dr.arh. Daniel COMŞA
probleme administrative şi relaţia cu studenţii

În 1998, 2001, 2007 şi 2012, Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialişti ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiţionare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experţi pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecinţă recunoaşterea calificării conferite şi libera circulaţie a absolvenţilor săi în spaţiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configuraţia actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecţi este rezultatul sintezei dintre tradiţia istoricei Şcoli de Arhitectură bucureştene şi modernitatea asumată în prezent, în consonanţă cu învăţământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învăţământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu şcolile europene de arhitectură dar şi cu şcoli din afara spaţiului european, precum şi cu organizaţii profesionale naţionale (OAR, UAR) şi internaţionale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM_School_of_Architecture.pps [11M]

Specializări în cadrul Facultăţii de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
studii de licenţă şi master în sistem integrat 6 ani
360 de credite
» informaţii suplimentare

Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
studii de licenţă 3 ani
180 de credite
» informaţii suplimentare

Orar 2015-2016

Orar sesiune iarna Arhitectura 2015-2016.pdf [100K]

Ghid informativ 2014-2015

Ghidul studentului ARH_2014-2015.pdf [4M]

Regulamente

Regulamente privind activitatea profesională a studenţilor din cadrul Facultăţii de Arhitectură:
Regulament activitate studenti.pdf [243K]

Regulament privind disciplinele la alegere
Regulament discipline la alegere ARH+INT.pdf [96K]

Regulament privind ocuparea locurilor de studii finanţate de la bugetul de stat:
Regulament ocupare locuri bugetate.pdf [98K]

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent (refaceri şi diferenţe)
Regulament refaceri si diferente.pdf [77K]

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi masterat
Regulament stagii practica.pdf [101K]

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate intre programe de studii.pdf [187K]

Conversia notelor obţinute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf [90K]