Admitere 2017

Rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2017


25 iul 2017
În atenția candidaților care au depus cereri de redistribuire

Soluționarea cererilor se va realiza până pe 28 iulie 2017, ora 18.00, iar înscrierile candidaților care au depus cereri de redistribuire se vor face în zilele de:

  • Sâmbătă 29.07.2017, orele 10.00 – 13.00
  • Luni 31.07.2017, orele 9.00 – 13.00
24 iul 2017
Redistribuiri locuri

25, 26, 27 iulie 2017 orele 9.00-16.00 și 28 iulie 2017 orele 9.00-13.00:
Depunerea solicitărilor scrise de către candidații declarați „respinși” în sesiunea iulie 2017 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media (punctajul) minimă admisibilă, considerând lista în ordinea strict descrescătoare a mediilor, pentru ocuparea unor locuri eventual rămase libere, în conformitate cu Art.12 alin.13 din Regulamentul de admitere

Cererile se vor depune la Registratura UAUIM.

24 iul 2017
Înscrieri la specializarea arhitectură - engleză

25-26 iulie 2017, orele 10.00 – 14.00
Exprimarea opțiunilor unor studenți declarați admiși, în urma concursului de admitere din 17 iulie 2017, pentru Facultatea de Arhitectură – Program de studii în limba Engleză + depunerea eventualelor certificate de competență lingvistică – Engleză.

27 iulie 2017 - începând cu ora 12.00
Probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice - limba Engleză. Rezultatul testului = calificativul Admis/Respins.

27 iulie 2017
Afișarea listelor definitive (în ordine alfabetică) cu candidații declarați admiși la proba eliminatorie de competențe lingvistice de limbă engleză la specializarea Arhitectură - Engleză.

28 iulie 2017
Înscrierea în anul I din anul universitar 2017-2018 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 - specializarea Arhitectură – Engleză (licență și master integrat, 360 credite - 6 ani).

Candidații declarați admiși la examenul de limbă engleză din data de 11 iulie 2017 nu mai trebuie să susțină examenul de competențe lingvistice – limba engleză – din 27 iulie 2017. Ei se vor înscrie direct pe 28 iulie 2017.

19 iul 2017
Expoziția:

Expoziția cu lucrările candidaților la Facultatea de Arhitectură va fi sâmbătă 22.07.2016, între orele 11.00 - 13.00.

Redistribuiri locuri:

Candidații declarați RESPINȘI (cu media de admitere de minim 6,00) la specializarea PROIECTARE ȘI PLANIFICARE URBANĂ pot opta, prin solicitare scrisă, pentru ocuparea locurilor disponibile la:

  • Specializarea Amenajarea și Planificarea Peisajului. Locurile disponibile vor fi ocupate în ordinea mediilor, conform Regulamentului.
  • Specializarea Urbanism și Administrarea teritoriului - Sibiu. Locurile disponibile vor fi ocupate în ordinea mediilor, conform regulamentului după selecția finală care va avea loc în septembrie 2017.

Candidații declarați RESPINȘI (cu media de admitere de minim 6,00) la specializarea ARHITECTURĂ DE INTERIOR pot opta, prin solicitare scrisă, pentru ocuparea locurilor disponibile la Specializarea Design de Produs. Locurile disponibile vor fi ocupate in ordinea mediilor, conform Regulamentului.

Candidații declarați RESPINȘI (cu media de admitere de minim 6,00) la specializarea ARHITECTURĂ pot opta, prin solicitare scrisă, pentru ocuparea locurilor disponibile la Specializarea Conservare și Restaurare - Sibiu. Locurile disponibile vor fi ocupate in ordinea mediilor, conform Regulamentului.

Taxe:

Decizie taxe UAUIM 2017-2018.pdf [145K]

Înscrierea în anul I – toate facultățile

14 iul 2017

Proba de desen – sâmbătă 15 iulie 2017, ora 10,00:
Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate. Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.
În ziua de 15 iulie 2017, între orele 06,00 - 16,00 accesul în UAUIM este permis numai cadrelor didactice și personalului administrativ cu responsabilitate în concursul de admitere.

Proba de desen – luni 17 iulie 2017, ora 10,00:
Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate. Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei
În ziua de 17 iulie 2017, între orele 06,00 - 16,00 accesul în UAUIM este permis numai cadrelor didactice și personalului administrativ cu responsabilitate în concursul de admitere.

13 iul 2017

Proba teste de creativitate si logică – vineri 14 iulie 2017, ora 10,00:
Intrarea în săli se face între orele 8,30 – 9,45 pe baza legitimației de concurs și a buletinului de identitate. Accesul în universitate în ziua examenului se va face prin intrarea principală din str. Academiei.
În ziua de 14 iulie 2017, între orele 06,00 - 16,00 accesul în UAUIM este permis numai cadrelor didactice și personalului administrativ cu responsabilitate în concursul de admitere.

ESTE INTERZIS ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN UNIVERSITATE CU ORICE FEL DE DISPOZITIVE ELECTRONICE (telefoane mobile, tablete, ipod-uri etc.)

Se recomandă păstrarea acestor aparate, pe perioada examenului, în exteriorul universității, de către rude sau prieteni.

Din motive organizatorice, universitatea NU POATE PRELUA PE PERIOADA EXAMENULUI NICIUN APARAT ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE cu privire la siguranța dispozitivelor electronice.

Candidații care vor avea asupra lor dispozitive electronice în sălile de examen vor fi excluși din concursul de admitere.

Înscriere – toate facultățile

Admitere anul 1

Regulament de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de licență și master integrat pentru anul universitar 2017-2018, sesiunile iulie și septembrie 2017:
Regulament admitere 2017 (licenta si licenta+master).pdf [638K]

Precizări pentru cetățenii stăini și pentru românii de pretutindeni

Metodologie admitere cetateni straini non-UE.pdf [468K]

Admitere mastere urbanism

Regulament pentru concursul de admitere la programele de master din cadrul Facultății de Urbanism:
Regulament admitere mastere FU 2017 170113.v2.pdf [301K]

25-26 iulie 2017Înscrieri
27 iulie 2017Test de limbă străină
28 iulie 2017Probă scrisă
29 iulie 2017Afișarea rezultatelor

Admitere doctorat septembrie 2017

Taxa de admitere

Taxele aferente susținerii examenului de admitere se plătesc în numerar la casieria UAUIM sau la Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Pentru detalii consultați regulamentele de admitere.

Contact

Numerele de telefon pentru informații referitoare la sesiunea de admitere 2017:

  • Pentru Facultatea de Arhitectură - 021.30.77.133
  • Pentru Facultatea de Arhitectură de Interior – 021.30.77.139 și 021.30.77.142
  • Pentru Facultatea de Urbanism – 021.30.77.180/021.30.77.183
  • Pentru studenții străini – 021.30.77.191

Secretar șef Universitate – 021.30.77.133

Începând cu data de 8 iulie 2017 se poate suna și la nr. de telefon 021.30.77.143 - secretariat tehnic admitere (pentru toate facultățile)


Retrospectiva admiterii în anul I licență, 1990 - 2009