REDBHI

Activităţi

etapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapa 1 Evaluarea intensitatii Insulei Termice Urbane (ITU) proprie municipiului Bucuresti

Rezultate:

Activităţi
Activitate 1.1
Prelucrare automata a datelor preluate prin teledetectie satelitara (senzori Moderate Rezolution Imaging Spectroradiometer – MODIS amplasati pe satelitii Terra (EOS AM) si AQUA (EOS PM) operati de NASA
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Prelucrare automata a datelor preluate prin teledetecţie satelitară (senzori Moderate Rezolution Imaging Spectroradiometer – MODIS amplasaţi pe sateliţii Terra (EOS AM) si AQUA (EOS PM) operaţi de NASA);
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Sistem de culegere a datelor de microclimat masurate in cladiri individuale
Activitate 1.2
Analiza datelor meteorologice si a altor date relevante pentru climatul urban.
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Proiectarea performanta, urbana, peisagera si a cladirilor in conditii de controlal consumului de resurse si corelat cu parametrii climatici.
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • '- Concepte privind proiectarea moderna a zonelor urbane si a cladirilor noi - cu referire la calitatea mediul natural si construit si la consumul de resurse energetice fosile corelat cu parametrii climatici;
Activitate 1.3
Proiectarea Studioului Virtual din incinta UAUIM
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Functii si module ale studioului virtual - fundamentare Baza de date alerta climatica / energetica.
Partener (P3) - ESOLUTIONS GRUP S.R.L.:
 • Functii si module ale studioului virtual - schema logica si interactiuni intre module (sistem de autoverificare)
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Functii si module ale studioului virtual - fundamentare Baza de date alerta climatica
Activitate 1.4
Analiza fondului de clădiri existent în zona climatica experimentala în funcţie de consumul de energie termică si de parametrii de confort-inceperea acestei activitati cu continuarea in 2015; rezultate partiale.
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Determinarea tipurilor de cladiri caracteristice din punctul de vedere al parametrilor de confort interior
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Caracteristici energetice ale cladirilor cu consum de energie aproape de zero. Eficienta economica a solutiilor tehnice pe suportul cladirilor existente care se modernizeaza si al cladirilor noi.
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Determinarea tipurilor de cladiri caracteristice din punctul de vedere energetic si climatic
etapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapa 2 Culegere şi prelucrare automată de date prin teledetecţie satelitară. Desemnarea zonelor climatice urbane experimentale şi evaluarea indicilor de vulnerabilitate climatică şi de risc climatic

Rezultate:

Activităţi
Activitate 2.1
Teledetectie satelitara
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Teledetectie satelitara
Activitate 2.2
Analiza fondului de clădiri existent în zona climatica experimentala în funcţie de consumul de energie termică si de parametrii de confort
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Identificarea fondului de cladiri existent, in functie de consumul de energie termica si de parametri de confort
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Analiza fondului de clădiri existent în zona climatica experimentala în funcţie de consumul de energie termică si de parametrii de confort- analiza din punctul de vedere al parametrilor climatici
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Analiza fondului de clădiri existent în zona climatica experimentala în funcţie de consumul de energie termică si de parametrii de confort- din punctul de vedere al
Activitate 2.3
Determinarea prognozei meteorologice corectata cu efectul ITU pentru zona climatica urbana
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Determinarea prognozei meteorologice corectată cu efectul ITU pentru zona climatică urbană -- Metoda de generare a temperaturii exterioare corectate cu efectul ITU din zona climatica experimentala
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Determinarea prognozei meteorologice corectată cu efectul ITU pentru zona climatică urbană -- Metoda de generare a temperaturii exterioare corectate cu efectul ITU din zona climatica experimentala
Activitate 2.4
Desemnarea clădirilor de referinţă din zona climatică experimentală pe baza criteriului vulnerabilităţii climatice
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Desemnarea clădirilor de referinţă din zona climatică experimentală pe baza datelor furnizate de parteneri
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Determinarea caracteristicilor geometrice şi structurale ale clădirilor (modelare 3D)
Activitate 2.5
Modelarea dinamică a regimului termic şi a consumului energetic din unităţile de locuit din clădirile de referinţă
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Modelarea dinamică a regimului termic şi a consumului energetic din unităţile de locuit din clădirile de referinţă;
 • Determinarea indicilor de confort termic Fanger, a valorilor riscului climatic (R), a vulnerabilităţii climatice a clădirii (V) şi a riscului energetic Energ,
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Modelarea regimului termic natural în unităţile de locuit pe baza parametrilor climatici corectaţi ai zilei senine, în raport cu caracteristicile cladirilor din zona climatică urbană experimentală - prezentare profile energetice diurne si de temperaturi interioare; Determinarea indicilor de confort termic Fanger, a valorilor riscului climatic (R), a vulnerabilităţii climatice a clădirii (V) şi a riscului energetic Energetic
Activitate 2.6
Finalizarea studioului virtual
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Elaborare modul alertă climatică şi modul proiectare / reconfigurare sustenabilă a zonei climatice urbane
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Realizarea schemei hardware a studioului virtual
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Culegere şi prelucrare a datelor privind regimul termic din clădiri test
Partener (P3) - ESOLUTIONS GRUP S.R.L.:
 • Software alerta climatica si reconfigurare zona urbana
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Realizare sistem de culegere şi prelucrare a datelor din doua clădiri individuale amplasate în zona climatică cu risc major şi în zona periurbană
etapa 1 etapa 2 etapa 3

Etapa 3 Emiterea alertei climatice preventive şi reconfigurarea durabilă a mediului urban existent / proiectarea durabilă a aşezărilor urbane noi

Rezultate:

Activităţi
Activitate 3.1
Proiectarea scenariilor de diminuare a impactului ITU şi proiectarea / reconfigurarea durabilă a mediului urban
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Soluţii tehnice şi de arhitectură, in proiectarea cladirilor cu consum foarte redus de energie si de reconfigurarea proiectarii urbane si peisagere cu scopul de reducere a impactului Insulei Termice Urbane.
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Proiectarea scenariilor de diminuare a impactului ITU din punct de vedere al datelor de confort termic si a parametrilor climatici, cu aplicatie pe cladirile de referinta, urbanism si amenajare peisagera.
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • Proiectarea scenariilor de diminuare a impactului ITU din punct de vedere al datelor de confort termic si a parametrilor climatici, cu aplicatie pe energetica cladirilor, tanand cont si de rezolvarile urbanistice si de amenajarile peisagere.
Activitate 3.2
Alerta climatică în timp real pe baza prognozei meteorologice şi elaborarea hărţilor GIS-R si GIS-Ener
Partener (P1) - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA:
 • Alerta climatică în timp real pe baza prognozei meteorologice; contributii la elaborarea hărţilor GIS-R şi GIS-Energ
Partener (P2) - NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT SRL:
 • contributii la realizarea raportului sintetic sezonier de risc climatic
Partener (P3) - ESOLUTIONS GRUP S.R.L.:
 • implementare software pe suportul Studioului Virtual
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Elaborarea hărţilor GIS-R şi GIS-Energ pe baza prognozei meteorologice
Activitate 3.3
Workshop diseminare rezultate finale
Coordonator (CO) - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”:
 • Diseminare prin workshop -Prezentări teoretice si Demonstrare pe suport virtual precum si la nivel academic (în cadrul Şcolii Doctorale din UAUIM)
Partener (P4) - UNIVERSITATEA BUCURESTI:
 • Workshop diseminare rezultate finale, demonstrarea functiilor Studioului Virtual - simulare alerta climatica