REGULAMENT DE FUNCTIONARE A BIBLIOTECII U.A.U.I.M. (EXTRASE)

Relatii cu publicul

In biblioteca Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" au acces: personalul didactic, studentii, doctoranzii si lucratorii universitatii, precum si specialisti din alte domenii de activitate.

Orarul salii de lectura si al sectiei de imprumut se stabileste de catre conducerea bibliotecii, tinand seama de necesitatile de studiu precum si de personalul de specialitate încadrat în biblioteca.

Biblioteca are obligatia să faca cunoscut cititorilor regulamentul sau de functionare, dând lamuriri asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au utilizatorii sai.

Regulamentul va fi afisat in biblioteca la loc vizibil.

Se interzice iesirea cititorilor din sala de lectura cu publicatiile solicitate pentru a fi consultate in sala.

Este interzis cititorilor sa opereze modificari in cataloagele de publicatii. Eventualele greseli descoperite vor fi semnalate bibliotecarului de serviciu.

In sala de lectura cititorii sunt obligati sa respecte linistea si curatenia.

Bibliotecarii salii de lectura pot imprumuta la domiciliu numai publicatiile existente in mai multe exemplare.

Persoanele vinovate de furt, mijlocirea furtului, deteriorare intentionata (rupere,taiere a filelor, planselor) a publicatiilor bibliotecii, raspund pentru pagubele aduse potrivit Codului penal si sunt obligate sa achite amenda ce va fi stabilita de conducerea bibliotecii si de trei ori contravaloarea publicatiilor respective. De asemenea, li se retrage definitiv dreptul deimprumut.

Fisele de lichidare ale beneficiarilor bibliotecii se semneaza de catre seful de compartiment dupa comfirmarea, pe o fisa separata, de catre bibliotecarii ambelor sectii (imprumut si sala de lactura) a lichidarii efective a datoriilor acestora fata de bibloteca.

Cititorii sunt rugati sa faca uz de caietul de sugestii, putand de asemenea apela la seful bibliotecii pentru orice problema privind biblioteca.

In incinta salii de lectura sunt interzise fumatul, mincatul, conversatia.

SEF COMPARTIMENT
Prof. dr. arh. Gabriela Tabacu