UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
PENSIUNE TURISTICA - BREAZA

Urmărind studiul analitic al aspectelor arhitecturale legate de noțiunile de : sit, funcțiune, spațiu, structură și mai ales de integrarea acestor elemente într-o construcție coerentă, reală, se propune realizarea unei pensiuni într-o zonă turistică tradițională cu mare potențial turistic.

AMPLASAMENT

Terenul pe care se va construi pensiunea se află în localitatea Breaza și este indicat în planul de situație care însoțește tema.

DATE DE TEMĂ

  • ansamblul imaginat, compus din una sau mai multe volume va fi amplasat pe terenul din planul anexat.
  • regimul de inălțime va fi parter cu 1-2 etaje
  • echiparea edilitară a drumului de acces permite racordarea construcției la rețelele de apa, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie și radio t.v.
  • având caracter permanent, construcția va avea centrală termică proprie necesară încălzirii și preparării apei calde menajere.
  • limita de ocupare la sol va fi de cca. 45%
  • studiul temei va tine seama de contextul existent iar, adaptarea la terenul în pantă (min.10%) poate particulariza plastica volumelor. Se poate opta pentru acoperire în terasă sau șarpantă.

Funcțiunile principale vor fi următoarele: cazarea , servirea mesei , recreerea – petrecerea timpului liber, casa administratorului, spatii auxiliare

Structura de rezistenta adaptata funcțiunilor și materialelor ce urmează a fi folosite, va fi mixtă: cadre și diafragme din b.a. cu închideri de zidărie și planșee din b.a.

OBIECTIVELE STUDIULUI

Conceperea unui program turistic atractiv, exploatarea potențialului expresiv al locului: înscrierea optimă a construcției în peisajul natural existent, logica rezolvării funcționale și structurale.

Intocmit:
Atelier conf. dr.arh. Adrian Spirescu
Grupa 36 B

Proiecte în cadrul acestei teme:

Ovidiu Teleche
Atelier: Adrian Spirescu
Alexandra Prelipceanu
Atelier: Adrian Spirescu
Roxana Musunoi
Atelier: Adrian Spirescu
Coralia Ilie
Atelier: Adrian Spirescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/