UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
LOCUINȚA IZOLATĂ ÎN SIT REAL

A. Date generale

Calitatea locuirii și a cadrului în care se înscrie a fost și este una din temele majore ale arhitecturii. Spațiile de viață, amenajările interioare și echipamentele influențează direct echilibrul familial și prin el pe cel al colectivității.

Tema propusă pentru studiu: o locuință unifamilială izolată cu regim de înălțime D+P+1E+M.

Amplasament : teren pe str. Ing. Gh. Balș, colț cu str. Grigore Morar, zona Bd. Aviatorilor- Televiziune, pe unul din loturile rămase libere (neconstruite) într-o zonă rezidențială deosebită.

Unul din obiectivele importante ale temei, pe lângă rezolvarea funcțională, constructivă și plastică adecvată cerințelor contemporane este și acela de înscriere într-un ansamblu constituit cu un anume specific, pe care amplasamentul ales încă îl mai permite. Vor fi asimilate din zonă în alcătuirea propusă o serie de elemente cum ar fi: regimul de înălțime, raportul de plin-gol, texturi ale fațadelor și învelitorii, înălțimea la cornișă, eventuale modenaturi etc. într-o interpretare contemporană care să evite pastișa.

Indiferent de opțiune pentru amplasarea locuinței pe lot se vor respecta prevederile Codului Civil: retragere de 5m. de la fundul de lot, 3m. pe latura cu ferestre la funcțiunile majore, 1,90m. pe latura cu ferestre la funcțiuni minore, retragerea de la stradă impusă de construcțiile existente în zonă.

Se vor respecta: POT = 40% , CUT = 1,3

B. Funcțiuni

Pentru locuire se propun următoarele spații:

 • cameră de zi cu loc de luat masa cca. 45 mp. ( în legătură cu terasa acoperită și descoperită)
 • vestibul cca. 6 mp.
 • birou cca. 15mp.
 • grup sanitar de serviciu cca. 4 mp.
 • bucătărie cca.10 mp.
 • cămară cca. 2 mp.
 • dormitor părinți cca 18 mp.
 • dressing și baie părinți cca 12 mp.
 • dormitor copil 1 cca 16 mp.
 • dormitor copil 2 cca 16 mp.
 • baie copii cu duș cca 5 mp.
 • degajament du dulapuri înzidite cca 8 mp.

La etaj se vor adăuga după caz, balcoane și logii.

Demisol parțial sau total:

 • garaj, la nivel teren sau la max. –1,2m. cca 25 mp.
 • centrală termică (volum min.18 mc) cca 8 mp.
 • pivniță cca 12 mp.

Demisolul nu va fi coborât mai mult de 1,20m. față de cota terenului amenajat.

Mansardă parțială completată cu terase circulabile.

 • studiou 1-2 persoane sau cameră de oaspeți cca 30 mp.
 • grup sanitar cu duș cca 5 mp.
 • debara cca 8 mp.

Suprafața desfășurata totală (Ad) nu va depăși 350 mp.

Construcția se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Sistemul constructiv și materialele de închidere și finisaj sunt la alegerea studentului.

Învelitoarea în pante este obligatorie.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Maxim Musteață
Atelier: Gheorghe Roșu
Melania Meca
Atelier: Gheorghe Roșu
Bianca Brici
Atelier: Gheorghe Roșu
Vladimir Mandru
Atelier: Gabriela Tabacu
Andrei Iacob
Atelier: Gabriela Tabacu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/