UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
PROIECT DE PLANIFICARE URBANA

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Intelegerea si in practica, de catre studenti, a legaturii dintre Planificarea Urbana si Proiectarea Urbana;
 • Dezvoltarea dimensiunii inovatoare, exploratorii si a abilitatilor in ceea ce priveste structurarea analizei;
 • Identificarea surselor si colectarea de date;
 • Acumularea, intelegerea si exersarea capacitatii de comunicare cu diferite tipuri de actori urbani;
 • Dezvoltarea capacitatilor de structurare a unei politici si a unui program de interventie, in limitele stabilite de PUG si RLU;
 • Invatarea in ceea ce priveste planificarea lucrului in echipa si asumarea rolului in echipa;
 • Dezvoltarea capacitatilor de negociere argumentata a solutiilor alternative.

FAZA I: DEZVOLTAREA ABILITATILOR

Pe parcursul celor doua saptamani alocate Fazei I, studentii vor acumula si exersa abilitati legate de: comunicare, conceperea si sustinerea unei prezentari publice, tehnici de lucru in echipa, tehnici de negociere si mediere. De asemenea, vor avea posibilitatea de a se familiariza cu zonele de studiu.

FAZA II: PLANIFICARE URBANA

 • Planificarea elaborarii proiectului si a programului de comunicare
 • Analiza SWOT
 • Bilant,
 • Pe baza Analizei SWOT, a Bilantului si a rezultatelor Fazei I, este necesara formularea unui Diagnostic privind starea zonei. In raport cu Diagnosticul si in corelare cu prevederile PUG, se va formula o Viziune pentru un orizont de 10-15 ani. Atat pentru Diagnostic cat si pentru Viziune este importanta raportarea la oras prin intermediul studiului realizat la Faza I.
 • Se vor preciza Valorile care stau la baza definirii Misiunii de interventie si vor fi formulate Principiile privind evolutia zonei pentru atingerea viziunii.
 • Vor fi stabilite Nivelurile si Directiile de actiune, formulandu-se Obiective Strategice pe termen mediu si lung, justificandu-se relatiile dintre acestea.
 • Urmeaza astfel a fi structurata o Politica de dezvoltare urbana a zonei, evidentiindu-se Programele (ori, dupa caz, Proiectele) de interventie, prin intermediul carora se aplica acestea.
 • Descrierea Scenariului de dezvoltare va cuprinde in mod necesar masura in care caracteristicile zonei prezentate in Bilant, vor fi modificate in timp, cu precizarea eventualelor etape.

FAZA III - REABILITARE URBANA FAZA III - ( 3 saptamani )

( elaborata in subgrupuri de 2 studenti) cuprinde:

 • Stabilirea datelor de tema si a caracteristicilor sitului pentru proiectare;
 • Elaborarea programului de comunicare cu actorii urbani
 • Elaborarea proiectului de interventie pentru zona

OBIECTIVELE FAZEI:

 • Intelegerea de catre studenti a legaturii intre Planificarea Urbana si Proiectarea Urbana;
 • Dezvoltarea dimensiunii inovatoare, exploratorii si a abilitatilor in ceea ce priveste structurarea analizei;
 • Dezvoltarea capacitatilor de structurare a unui program de interventie, in limitele stabilite de PUG si RLU;
 • Invatarea in ceea ce priveste planificarea lucrului in echipa si asumarea rolului in echipa;
 • Dezvoltarea capacitatilor de negociere argumentata a solutiilor alternative.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Anton Diana, German Irina, Popescu Alexandru, Marinescu Octavia, Rus Liviu, Popa Andreea, Sigartau Adrian, Ilica Maria
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/