UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Structuri și tehnologii speciale

Structuri și tehnologii speciale

Argument

„How much does your building weigh, Mr. Foster?”
Buckmister Fuller

Revoluția industrială a determinat apariția clădirilor de mari dimensiuni necesare inițial spațiilor de producție, care ulterior au fost adaptate nevoilor crescânde ale societății civile moderne de a adăposti funcțiuni publice. Modernitatea a produs o creștere exponențială a diversității programelor de arhitectură. Tendințele actuale de a atinge un grad cât mai mare de mixitate funcțională și de acomoda simultan un număr cât mai mare de utilizatori determină, în practică, realizarea frecventă a clădirilor cu spații de mari dimensiuni. În aceste circumstanțe, structura clădirii devine elementul cheie în conformarea arhitecturală a clădirii.

Evoluția tehnologică a ultimului secol a revoluționat complet domeniul construcțiilor, și este în continuare văzută de unii teoreticieni ca fiind determinanta principală în evoluția teoriei și practicii de arhitectura contemporană. În prezent componenta tehnologică crește în complexitate atât în faza de construcție cât și în buna utilizare în timp a clădirii (mecanizare/ informatizare a iluminatului, încălzirii, ventilării, protecției solare etc..), devenind factori determinanți În proiectarea clădirilor încă din faza de concept.

În condițiile în care clădirile trebuie să facă față unor standarde energetice din ce în ce mai ridicate, sinergia dintre structură și instalații tehnologice pentru realizarea unor clădiri bune, performante și inovatoare este de neevitat.

Tematica semestrului

În cadrul atelierelor se va explora relația complexă de simbioză între arhitectură și tehnologie, urmărindu-se realizarea unui obiect de arhitectură coerent și consistent, ce prezintă echilibru între structură și spațiu, utilitate și estetică, efect și resurse, parafrazând astfel definiția vitruviană a arhitecturii: „firmitas, utilitas, venustas”.

Suplimentar, obiectul de arhitectură trebuie gândit în contextul tehnologic, ecologic și economic actual, urmărindu-se o linie argumentativă clară și rațională pentru fiecare gest/ decizie din procesul de proiectare/ concepere. Structurile speciale deservesc la rândul lor un scop și nu sunt scopul în sine.

Semestrul va avea două teme. Semestrul începe cu tema scurtă și continuă cu tema lungă, conform desfășurătorului. Atât temele scurte cât și temele lungi vor fi propuse de fiecare atelier în parte urmând obiectivele, criteriile de evaluare și alte recomandări stabilite prin tema cadru.

Tema scurtă va aborda studierea unor proiecte care nu necesită climatizarea unor spații interioare și prin urmare se va limita la studiul principiilor statice, a materialelor de construcție utilizate, a modului de punere în operă a acestora. Se vor propune structuri permanente sau temporare de medii și mari dimensiuni. În aceste proiecte structura devine nemijlocit și arhitectură.

Tema lungă va aborda studierea unui proiect complex de dimensiuni ample ce necesită structuri speciale. Clădirile care necesită structuri speciale adăpostesc activități din cele mai diverse și sunt de obicei clădiri publice sau clădiri industriale. Pentru a sugera funcțiuni și programe adaptate tematicii semestrului 9, dar fără să fie limitate la acestea, propunem lista de mai jos:

  • clădiri de birouri (clădiri de birouri înalte sau grupări de clădiri de birouri cu înălțime medie sau redusă cu zone comune de tip atrium). Clădirile de birouri pot fi clădiri de închiriat, bănci, clădiri reprezentative ale administrației publice regionale și naționale, etc.)
  • clădiri industriale, depozite și hale cu deschideri mari, clădiri agricole, silozuri și ferme
  • clădiri destinate marilor evenimente de tipul târgurilor comerciale
  • autogări, aerogări sau gări și alte construcții feroviare (stații pentru întreținerea vagoanelor, garaje pentru locomotive, etc.), puncte intermodale
  • clădiri pentru zoo și acvarii
  • teatre și auditorii, săli de concerte
  • stadioane, săli de sport de mare capacitate (săli polivalente). Sporturi - ciclism, handbal, baschet, înot, tir, tenis, fotbal, atletism, box, lupte, etc.
  • clădiri pentru învățământ superior, auditorii, centre de conferințe…
  • muzee

Pe lângă componentele structurale și tehnologice interne, clădirile ce necesită realizarea de structuri speciale au de obicei, prin dimensiunea lor, o influență puternică asupra contextului. Amplasarea acestor clădiri ridică anumite probleme de integrare, orientare și conectare, de aceea se recomandă ca temele de proiectare să nu aibă un sit prestabilit, ci doar programul. Identificarea unuia sau a mai multor situri care să permită implementarea programului respectiv devine astfel parte integrantă a proiectului.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Irina Sanziana Pop
Atelier: Niculae Grama
Andreea Kovasznai
Atelier: Niculae Grama
Monica Fratila
Atelier: Micea Chira
Florin-Alexandru Barascu
Atelier: Micea Chira
Diana Jitariu Si Alin Stoica
Atelier: Micea Chira
Veronica Elena Stefanescu
Atelier: Gheorghe Rosu
Raluca Andreea Dascalu
Atelier: Gheorghe Rosu
Bogdan Mircioiu
Atelier: Gheorghe Rosu
Alina Larisa Tugulan
Atelier: Gheorghe Rosu
Stefan Mihai
Atelier: Georgica Mitrache
Cosmina Stanculescu
Atelier: Georgica Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/