UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
PROVOCĂRI VIITOARE

PROVOCĂRI VIITOARE

1 Argument

Profesia arhitecturii este în continuă schimbare, încercând să își caute poziția și rolul său critic în dezvoltarea viitoare a mediului construit. Viitorii arhitecți trebuie să poată să își dezvolte o viziune proprie asupra modului în care arhitectura își pune amprenta asupra societății și construcțiilor.

Tema cadru a semestrului 10, ca un ultim pas în formarea educațională a studenților înainte de proiectul de diplomă, propune ca temă generală abordarea unor provocări viitoare în care arhitectura devine soluția.

Temele abordate vor avea în vedere una sau mai multe dintre problematicile arhitecturale curente, fie că este vorba despre tehnică, urbanitate sau elemente sociale. Scopul este identificarea unor problematici și imaginarea unui viitor în care arhitectura devine o expresie concretă a unei modalități de abordare a soluționării problematicilor identificate. Pentru a putea face față provocărilor viitoare arhitecții de mâine trebuie să poată imagina, testa și evalua posibile scenarii de dezvoltare, a căror scop nu este neapărat găsirea unui răspuns perfect pentru o anumită problemă ci mai degrabă discutarea și evaluarea multiplelor posibilități de intervenție.

Scopul proiectului poate fi legat de un subiect de cercetare al echipei atelierului și trebuie să abordeze o anumita problematică arhitecturală într-un teritoriu relativ larg. Pe parcursul proiectului studenții, lucrând în echipe, vor genera, evalua și testa un scenariu de intervenție, urmând ca apoi să detalieze individual un obiect arhitectural ca parte a acestui scenariu.

2 Tematica semestrului

Semestrul 10 va aborda aceeași tematică, a ”Provocărilor Viitoare” într-un sistem integrat pentru cele două proiecte.

Proiectul scurt va aborda problematica din punct de vedere urbanistic, axându-se pe dezvoltarea unui scenariu de intervenție la nivel urbanistic. Acest proiect se va realiza în echipe de studenți, rămânând la latitudinea atelierului să determine numărul de studenți în fiecare echipă de lucru.

Proiectul lung va continua studiul început în proiectul scurt și se va axa pe dezvoltarea de către fiecare student a unei părți a zonei studiate anterior ce se va concretiza sub forma unui obiect arhitectural.

3 Date generale de temă

Atât temele scurte cât și temele lungi vor fi propuse de fiecare atelier în parte. Temele întocmite de fiecare atelier vor atinge toate obiectivele semestrului, putând de asemenea și adăuga obiective specifice, croite în același mod ca și cele generale. În funcție de interesul sau de direcția urmată de ateliere, se pot întocmi teme comune pentru mai multe ateliere care conlucrează la întocmirea acestora.

Programele și siturile alese vor fi de asemenea manieră încât să faciliteze atingerea obiectivelor semestrului și să se încadreze în tema cadru de semestru.

Tema cadru nu impune o metodă de urmat pentru ateliere. Acestea au libertate și responsabilitate deplină in ceea ce privește elaborarea temelor și a metodei de lucru, a exercițiilor pe parcurs și a etapelor de studiu în cadrul intervalului de timp dedicat proiectelor.

Bibliografiile specifice vor fi elaborate de atelierele care întocmesc temele, în funcție de tema si metoda didactică propusa.

4 Obiective didactice ale semestrului

 • Documentarea si critica problematicii propuse, la toate scările de intervenție
 • Decodificarea unui context existent propus prin temă și o atitudine critică asupra concluziilor unei analize a sitului, al contextului și al problematicii propuse.
 • Realizarea unei strategii de intervenție prin dezvoltarea temei program, elaborarea unui concept spațial formal ce va fi argumentat teoretic și validat prin testare, dezvoltate în strânsă legătură cu problematica propusă.
 • Realizarea unei forme arhitecturale care sa prezinte o atitudine critica contextului spațial, social, urban și legislativ și stabilirea unei relații cu infrastructura contextuală în termeni de accesibilitate și care se propune o soluționare problematicii propuse.
 • Integrarea în proiectul arhitectural a unei rezolvări funcționale precum și a unor soluții constructive ce se relaționează cu materialitatea obiectului arhitectural
 • Realizarea unui demers complet și coerent într-un sistem de proiectare integrat (arhitectura și alte specialități - structura, inginerie, instalații ), între arhitectură, urbanism și detaliere tehnică
 • Realizarea unei cercetări în vederea generării unor noi ipoteze, testarea și implementarea acestora în proiectul arhitectural (accentul se pune pe inovare)
 • Evaluarea și alegerea justificata a unui sistem constructiv și structural, a soluțiilor de inginerie și instalații, precum și evaluarea impactului economic al acestora, în urma unui proces de documentare și cercetare ce se va reflecta în alegerea făcută, în concordanta cu scenariul de intervenție
 • Înțelegerea și aplicarea unor principii arhitecturale și conexe ce țin de o reducere sau control al consumului de energie al clădirilor și incorporarea unor elemente de sustenabilitate în toate scările de intervenție
 • Formarea unui discurs critic și justificativ printr-o mare varietate de media pentru strategia de intervenție
 • Utilizarea pe tot parcursul proiectului a unei mari varietăți de media pentru susținerea strategiilor de intervenție (reprezentări bidimensionale, reprezentări tridimensionale, machete, ilustrații)
 • Consolidarea proiectării în echipă în cadrul atelierului, într-un sistem care simulează practica profesională curentă

Proiecte în cadrul acestei teme:

Oana Dascaloiu, Theodora Radu
Atelier: Daniela Radulescu Andronic
Cristina Inoveanu, Maximilian Munteanu
Atelier: Daniela Radulescu Andronic
Cristiana Calin, Gianina Toader
Atelier: Daniela Radulescu Andronic
Irina Pandele
Atelier: Silvia Costescu
Emanuel Budaies
Atelier: Silvia Costescu
Mara Coman
Atelier: Haytham Zeki
Theodora Darie
Atelier: Anca Mitrache
Andreea Panescu
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/