UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
CONVERSIE: Extindere, reabilitare, construire în mod sustenabil

CONVERSIE: Extindere, reabilitare, construire în mod sustenabil

Cuvinte cheie

 • nou + vechi
 • conversia – reconversia
 • reciclare – revitalizare
 • adaptabilitate – flexibilitate
 • integrare
 • sustenabilitate

1 Argument

Tema are în vedere sensibilizarea studentului față de mediul construit și valorile sale și exersarea unei abordări care are în vedere integrarea sensibilă și creativă a unui element construit urban existent în proiectul final. Acest tip de exercițiu se apropie de multe situații reale de proiectare cu care studentul se va confrunta în viața reală și de aici necesitatea lui.

Tematica generală a semestrului 8 propune studiul modalităților de conversie, extindere, reabilitare a unei clădiri existente fără a avea obligativitatea ca aceasta să fie de patrimoniu.

Problemele complexe și reale ale orașului, care se află pe de o parte sub presiunea dezvoltării și pe de altă parte sub presiunea păstrării elementelor arhitecturale și ambientale valoroase, trebuie rezolvate prin propunerile arhitecturale care să aducă la un numitor comun aceste direcții aparent contradictorii.

Este un exercițiu prin care constrângerile trebuie transformate în oportunități de exprimare prin arhitectură și spațiu public, în mod original, ludic, creativ, pe de o parte și organizat, structurat, clar pe de altă parte.

Revitalizarea unei întregi zone poate ține de conversia unui singur obiect de arhitectură astfel încât perspectiva de abordare trebuie să țină seama de o scară urbană largă precum și de contextul social. Pentru că, prin definiție, păstrarea unei clădiri existente este o abordare sustenabilă, se vor aborda și alte elemente legate de sustenabilitate, în principal legate de relația clădirilor cu mediul, materiale de construcții, spațiu verde, cei 3R.

În esență, se dorește sensibilizarea studenților față de o percepție rațională a particularătăților contextului urban construit existent și conturarea unor abordări creative de corectare a disfuncțiilor existente, dintr-o perspectivă integrată.

2 Tematica semestrului

Semestrul 8 va aborda aceeași tematică, a ”Conversiei” într-un sistem etapizat pentru cele două proiecte. Proiectul scurt va aborda problematica dintr-un punct de vedere particular alegând unul dintre cuvintele cheie spre analiză și exemplificare. Proiectul scurt poate fi și un exercițiu de introducere pentru proiectul lung. Acest proiect se va realiza individual. Proiectul lung va aborda global problematica ”Conversiei” și are în vedere orice programe cu caracter public sau o mixitate de programe în care poate fi integrată și locuire specializată doar cu pondere mică.

3 Date generale de temă

Atât temele scurte cât și temele lungi vor fi propuse de fiecare atelier în parte. Atelierele vor avea libertatea de a-și alege terenul și clădirea supusă conversiei. Studenții vor stabili scenarii diferite de folosință și își vor întocmi propriile teme-program. Temele de lucru ale fiecărei echipe de îndrumare vor preciza clădirea propusă spre conversie, amplasamentul precum și capacitatea optimă de spațiu construit.

Temele întocmite de fiecare atelier vor atinge toate obiectivele semestrului, putând de asemenea și adăuga obiective specifice, croite în același mod ca și cele generale. În funcție de interesul sau de direcția urmată de ateliere, se pot întocmi teme comune pentru mai multe ateliere care conlucrează la întocmirea acestora.

Programele și siturile alese vor fi de asemenea manieră încât să faciliteze atingerea obiectivelor

semestrului și să se încadreze în tema cadru de semestru.

Tema cadru nu impune o metodă de urmat pentru ateliere. Acestea au libertate și responsabilitate deplină in ceea ce privește elaborarea temelor și a metodei de lucru, a exercițiilor pe parcurs și a etapelor de studiu în cadrul intervalului de timp dedicat proiectelor.

La întocmirea temei se va ține cont de legislația în vigoare din domeniul aferent și legislația conexă: siguranța în construcții, siguranța la foc și reglementările urbanistice ale sitului ales.

Bibliografiile specifice vor fi elaborate de atelierele care întocmesc temele, în funcție de tema si metoda didactică propusa.

4 Obiective didactice ale semestrului

Obiectivele didactice ale semestrului sunt dezvoltate în strânsă legătură cu un sistem ce cuprinde pentru fiecare obiectiv și criterii de evaluare, metode sugerate de atingere a obiectivului precum și resursele puse la dispoziția studenților de către atelier.

 • Decodificarea unui context existent propus prin temă și o atitudine critică asupra concluziilor unei analize a sitului și a contextului.
 • Decodificarea contextului cultural, istoric, tehnologic si social în care cladirea a fost conceputa. Analiza elementelor valoroase arhitectural urbanistice si tehnice/ tehnologice. Aplicarea critică a acestor calități în deciziile legate de proiectare.
 • Realizarea unei strategii de intervenție prin CONVERSIE prin dezvoltarea temei program, elaborarea unui concept spațial formal și detalierea acestuia
 • Realizarea unei forme arhitecturale care să se integreze în contextul spatial, social și urban și care să fie în strțnsă legătură cu obiectul conversiei.
 • Integrarea în proiectul arhitectural a unei rezolvări funcționale precum și a unor soluții constructive ce se relaționează cu materialitatea obiectului arhitectural
 • Dezvoltarea proiectului pornind de la Intelegerea elementelor de legislatie legate de conversie/ protectie monumente
 • Dezvoltarea proiectului pornind de la înțelegerea unor elemente de sustenabilitate ce pot fi integrate în proiect.
 • Integrarea soluțiilor structurale și legate de instalații prin înțelegerea impactului asupra obiectului de arhitectură.
 • Dezvoltarea unui discurs arhitectural coerent
 • Utilizarea pe tot parcursul proiectului a unei mari varietăți de media pentru susținerea strategiilor de intervenție (reprezentări bidimensionale, reprezentări tridimensionale, machete, ilustrații)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Onea Alexandra, Nistor Raluca, Hirleata Daniela, Tirca George
Atelier: Dan Serban
Louis Cayol, Theo Meunier
Atelier: Zeno Bogdanescu
Iulian Tanaselea, Marius Vasile
Atelier: Zeno Bogdanescu
Dora Fratita, Calin Apopei, Alexandru Iftimie
Atelier: Petru Gheorghiu
Alexandra Andrei, Cristina Stroie
Atelier: Petru Gheorghiu
Razvan Drinceanu, Bianca Pereanu, Flavia Ratan, Cosmina Stanculescu
Atelier: Georgica Mitrache
Casandra Armeanu, Cristian Badescu, Oana Gramada, Cezara Lorent
Atelier: Georgica Mitrache
Diana-Maria Lazar, Cristina Guja
Atelier: Gheorghe Rosu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/