UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuire individuală. O casă la oraș

Locuire individuală. O casă la oraș

conf. dr. arh. Melania Dulămea șef de lucrări dr. arh. Andrei Lakatos

Argument:

Continuând studiul locuirii, urmat progresiv pe parcursul anilor 2 și 3 de studiu, cea de-a doua temă duce mai departe înțelegerea locuinței ca spațiu intim al familiei, dar o așează de această dată în contextul provocărilor majore ale orașului contemporan.

Locuința urbană este elementul de fond care compune prin grupare orașul, generând un specific spațial în concordanță cu cultura locală a locuirii și în permanent acord cu transformările societății și a modurilor de viață. Confruntat cu fenomene ca aglomerarea și concentrarea, orașul impune permanent revizuirea substratului locuirii și a strategiilor de edifi-care. De aceea locuirea, la intersecția dintre locuință și oraș, se dorește subiectul unei reflecții personale (proprii fiecărui student) și specifice(adecvate locului).

Pendulând între dorințele și năzuințele familiei, și modelele și tradițiile lo¬cuirii, locuința individuală pare să lase arhitectului un spațiu limitat pentru intervenții cu adevărat înnoitoare. Cu toate acestea, ea a fost dintotdeau¬na un laborator privilegiat pentru testarea de noi idei arhitecturale, un subiect în cadrul căruia unele dintre cele mai paradigmatice încercări de înnoire disciplinară au avut loc.

Obiectivele studiului și competențe:

  • capacitatea de a observa și interpreta datele unui context urban, rezidențial, cu un fond construit valoros și de a formula o temă proprie adecvată lui și structurii sociale / familiale;
  • capacitatea de a formula soluții alternative de așezare în sit și de ocu¬pare a parcelei;
  • capacitatea de a relaționa și ierarhiza spații, de a proiecta utilizări potențiale;
  • capacitatea de a articula gândirea spațială și gândirea constructivă;
  • familiarizarea cu atitudini și precedente relevante pentru problematica locuirii individuale și capacitatea de a le analiza și interpreta critic;
  • deprinderea tehnicilor de reprezentare prin desen a spațiului arhitectur¬al la diferite scări și cu diferite grade de detaliere și utilizarea unei varietăți de mijloace de reprezentare.

Conținutul studiului:

Amplasamentul temei nr. 2 se află în sectorul 2, în proximitatea Parcului Național, într-o lotizare de factură interbelică. Terenul, proprietate particu¬lară, este amplasat pe strada Ing. Slăniceanu Nicolae nr. 16, într-o zonă preponderent rezidențială, suprafața terenului fiind de 260 mp. Terenul se încadrează în zona L2b din PUG-ul București (locuințe individuale și colective mici, cu P - P+2 niveluri) și în zona protejată Maior Coravu, cea mai mare parte a construcțiilor fiind realizate între cele două războaie mondiale. Prevederile regulamentului urbanistic valabile pentru această zonă sunt: înălțimea maximă a clădirii P+2 (maxim 10 metri, minim 7 metri), POT maxim = 40%, CUT maxim = 1,8.

Se dorește asigurarea condițiilor de locuire permanentă pentru o familie cu 2 copii.

Pornind de la observarea și interpretarea contextului urban propus, a configurațiilor spațiale și modelelor antropologice ale locuirii în zonă și ur¬mărind ocuparea și folosirea argumentată a terenului, fiecare student va formula o strategie de intervenție adecvată acestora și structurii familiale. Spațiile din interiorul și dimprejurul casei trebuie să răspundă nevoilor proprii ale fiecărui membru al familiei și să devină locuri cu personalitate. Ele vor fi adaptate categoriilor de utilizări proprii locuinței: locul de prepa¬rare a hranei, de luat masa, de relaxare și discuții în familie/cu oaspeții, locul de odihnă, de studiu/lucru. Se va studia valorificarea și utilizarea nuanțată a curții, relația dintre aceasta și spațiul interior, și deschiderea către vecinătatea existentă. Regimul de înălțime și indicatorii urbanistici precum și sistemul constructiv și materialitatea construcției vor fi stabilite în concordanță cu soluția propusă.

Criterii de evaluare:

  • Relația context – loc: coerența relaționării dintre caracterul observat al locului, scenariul de locuire propus și soluția volumetric-spațială;
  • Relația loc – locuire: înțelegerea fundamentelor și nevoilor locuirii printr-o relaționare adecvată a funcțiunilor și spațiilor;
  • Relația locuire – expresie: valoarea soluției arhitecturale tradusă prin relația dintre materialitate și expresie, spațialitate, structură și funcțiune;
  • Relația discurs – reprezentare: calitatea exprimării ideilor, coerența dis¬cursului și adecvarea reprezentării în cadrul demersului propus.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Mihaela Popa
Atelier: Liviu Neaga
Ana Luiza Simion
Atelier: Liviu Neaga
Natalia Nani
Atelier: Dana Chirvai
Georgiana Budulan
Atelier: Dana Chirvai
Gabriel Alexoiu
Atelier: Dana Chirvai
Diana Sava
Atelier: Florian Stanciu
Diana Marcu
Atelier: Florian Stanciu
Luiza Bratulescu
Atelier: Dragos Perju
Alexandra Corina Serban
Atelier: Dragos Perju
Iulian Panzaru-Stanescu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Alexandra Seregi
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andreea Sarpe
Atelier: Iulius Cristea
Alexandra Miu
Atelier: Iulius Cristea
Ana Sandu
Atelier: Stefan Dorin Adam
Alexandru Dima
Atelier: Stefan Dorin Adam
Georgiana Bara
Atelier: Melania Dulamea
Bogdan Coman
Atelier: Melania Dulamea
Alexandru Moldovan
Atelier: Melania Dulamea
Otilia Denise Popescu
Atelier: Iulian Gudina
Mihai Moga Paler
Atelier: Iulian Gudina
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/