UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Construcție și materialitate. Arhitectură la țară

Construcție și materialitate. Arhitectură la țară

Cu părăsirea casei văruite, cu intrarea boltită, cu părăsirea grădinei și a bisericei se duce pentru mine tot farmecul care-l avea familia noastră. Acum o să fim ca toți ceilalți oameni din lume, pe când înainte eram în raiul nostru cu to-tul alții. Firea noastră era alta când eram acolo. Eram așa de strâns legați cu acest colțișor de pământ, încât rupându-ni-l, ne-am lăsat sufletul acolo. (G. M. Cantacuzino, Scrisoarea I, 1916, în Georgeta Filitti: . G.M. Cantacuzino – Inedite)

Casa țărănească este o arhitectură în devenire. Ea așteaptă o dezvoltare, ca acele semințe găsite într-o criptă egipteană, care, puse în pământ sănătos, au încolțit după veacuri, așteptând în umbra uitării soarele care trebuia să le trezeas¬că la viață. (G. M. Cantacuzino, Izvoare și popasuri, Eminescu, 1977, p. 157)

Argument:

Ce mai e astăzi satul? Oameni care nu își mai găsesc locul in casele lor moștenite din moși strămoși, despre care nutresc convingerea fermă că sunt perimate și trebuie neapărat înlocuite cu altceva mai mândru, mai “modern”, “ca la oraș”... O lume a contrastelor și a neașezării, a promisiunilor neonorate...și toate celelalte pe care fiecare din noi le simte.

Străbătând satele românești, nu poți să nu observi cu tristețe cum gospodăriile vechi, pe care le-am desenat cu atâta râvnă în Muzeul Satului, se ruinează inexorabil. Odată cu ele, dispare o tradiție de câteva secole de folosire a materialelor locului, dispar meșteșugurile tradiționale, dispare înțelegerea plină de modestie a relației cu mediul. Locul acestora este luat de semețe “vile” rurale etajate, înghesuite unele într-altele, cu fațadele placate cu polistiren, balustrade de inox sau cu baluștri din ciment, ale căror ferestre cu tâmpăria din PVC prelungesc somnul de dimineață, zădărnicind eforturile cocoșului de a risipi bezna. În mediul rural, profesia arhitectului este foarte puțin cunoscută, iar oamenii, obișnuiți să construiască singuri, dar dezobișnuiți să perpetueze modele tradiționale rafinate de sute de ani de oglindire a frumosului în funcțiunile precise ale gospodăriei, nu înțeleg motivul pentru care ar trebui să discute cu un profesionist pentru lucrări de construire în ograda proprie. Poate că din acest motiv nici arhitecții nu își deschid birouri la sate, preferând orașele mult mai înlesnite și lăsând mediul construit rural în voia unei aculturații tehnologice ireversibile. Mai mult decât atât, mediul rural românesc este unul sărac în raport cu orașele și mulți săteni nici nu ar putea beneficia de serviciile unor arhitecți, dacă ar trebui să plătească pentru acestea, fiind de datoria reprezentanților autorităților locale să creeze cadrul economic, cultural și social capabil să genereze proiecte sustenabile, economice și frumoase.

De aceea tema propune crearea unei punți între resursa de creativitate și educație a UAUIM și comunitățile rurale, prin căutarea unui răspuns arhitectural adecvat nevoilor de locuire ale unei familii, bazat pe înțelegerea, asumarea și interpretarea identității culturale locale. În același timp, înțelegerea materialității, a relațiilor dintre spațiul arhitectural și material reprezintă una dintre componentele principale ale temei.

Tema 1 este temă de atelier, cu conținut cadru comun întregului an. Nuanțarea acesteia, precum și particularizarea obiectivelor și metodelor de lucru vor fi realizate de fiecare atelier în parte.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea capacității studenților de a înțelege contexte sociale diferite și de a propune un răspuns adecvat la provocările acestora
  • Înțelegerea sitului, identității culturale locale și materialității ca parte integrantă a spațiului arhitectural
  • Înțelegerea modalităților firești în care un material poate alcătui un spațiu și defini o formă intr-un anumit context cultural, social, climatic
  • Înțelegerea modalităților prin care se poate construi un spațiu cu semnificație poetică și logică structurală
  • Dobândirea abilităților de reprezentare a unui proiect de arhitectură

Conținutul studiului:

Proiectul se va desfășura într-un sat, la libera alegere a atelierului și va conține, obligatoriu, două faze:

  • un studiu al identității culturale locale
  • un proiect cu suprafața desfășurată de cca. 50-70mp care va reflecta înțelegerea rezultatelor fazei anterioare de studiu. Proiectul poate să aibă în vedere întreaga gospodărie, cu anexe, se poate concentra asupra locuinței, propunând o locuință nouă sau o extindere a uneia existente.

Studenții vor explora satul, reperele sale, tipologiile de locuire, moștenirea trecutului, identitatea culturală locală; vor identifica materialele folosite la construcțiile existente, precum și tehnologiile locale de punere în operă a acestora. Prin proiect, studenții vor propune o arhitectură a cărei logică structurală și estetică vor fi o consecință a tipologiei adoptate și materialelor folosite, în contextul cultural și urban analizat. Se vor utiliza materiale locale care pot fi transformate de meșteșugari în ansambluri inteligente,capabile să ofere un răspuns adecvat factorilor de mediu.
(Intocmitori: șef de lucrări dr. arh. Lorin Niculae, conf. dr. arh. Dorin Ștefan Adam)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Maria Pintean
Atelier: Dana Chirvai
Andra Maftei
Atelier: Dana Chirvai
Proiectele Studenților Grupei 25A
Atelier: Florian Stanciu
Corina Alexandra Serban
Atelier: Dragos Perju
Catalina-Theodora Deculescu
Atelier: Dragos Perju
Zsolt Füstös, Anca Iscru, Annamária Lakatos
Atelier: Emil Barbu Popescu
Irina Lungu & Iulian Pinzaru-Stanescu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andreea Sarpe
Atelier: Iulius Cristea
Alexandra Miu
Atelier: Iulius Cristea
Ionut Alexandru Dima & Alina Marina Stoica
Atelier: Stefan Dorin Adam
Bianca Maria Paun
Atelier: Stefan Dorin Adam
Vlad Nicolescu
Atelier: Melania Dulămea
Alexandru Moldovan
Atelier: Melania Dulămea
Irina Maria Ivancu
Atelier: Iulian Gudină
Anca Ciubăncan
Atelier: Iulian Gudină
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/