UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuirea in comunitate, cartierul Străulești

Locuirea in comunitate, o grupare de case in cartierul Străulești

Argument

Oscilând între nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, locuirea rămâne subiectul central al arhitecturii. Exercițiul urmărește surprinderea modulațiilor posibile ale legăturii între casă, trăită drept centru al lumii, și vecinătate, ca deschidere către ceilalți. Luând ca model un fel firesc de a fi al vechilor comunități în care fiecare membru avea un nume, un caracter, un chip, sau o pricepere aparte, și explorând tema unei locuiri în care casele stau grupate, exercițiul caută să surprindă legături. Rând pe rând, identificarea dintre un om și casa sa, reunirea membrilor familiei, legăturile din interiorul unei comunități, relația cu vecinătatea, intuirea depărtării sau apropierii lumii, devin subiectul unei explorări personale, în sensul asumării unei lecturi și interpretări proprii fiecărui student asupra temei locuirii, și particulare, în sensul înțelegerii și adecvării propunerilor la ceea ce locul anume ajunge să ceară.

Obiective și competențe

Având ca pretext locuirea, vecinătatea și comunitatea, studiul urmărește înainte de toate formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii. Acest obiectiv principal se traduce în înțelegerea faptului că arhitectura intervine asupra ceva care se află deja acolo (ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, loc, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale, etc.) în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat (sau dezvoltarea durabilă în sensul său prim). Peste acest "deja dat" se suprapun datele noi ale unei voințe de a construi, formulate succint în tema de proiectare. în acest sens, principalele competențe pe care exercițiul încearcă să le formeze, țin mai ales de capacitatea de a conștientiza, reformula și continua firesc toate aceste date inițiale.

- comunitatea - capacitatea de a reformula critic tema de arhitectură; felul în care pot sta mai multe case împreună; natura și calitatea locurilor comune; - integrarea în vecinătate - înțelegerea și asimilarea datelor pre-existente în loc și timp (care se lasă însă descoperite abia pe parcursul procesului de proiectare) și a influenței acestora asupra deciziilor arhitecturale; - locuirea în interiorul și în preajma casei - definirea, înțelegerea și traducerea în proiect a nevoilor unor locuitori posibili; raportul și relațiile stabilite între ceea ce este privat și ceea ce este comunitar; - scenariul propriu de locuire "în comunitate" - capacitatea de a formula, reformula, dezvolta, urmări și transmite un răspuns personal și particular care implică transformarea, continuarea, evoluția tuturor acestor date (vecinătate, comunitate, locuire).

Conținutul studiului

Câțiva prieteni s-au hotărât să se așeze la casele lor și au cumpărat împreună un teren mai mare. Pe acest teren vor să aibă fiecare o casă "la curte", dar și ceva în plus. Fiecare casă va avea intrarea ei și o curte proprie, iar împreună vor fi legate de un spațiu comun, un loc pe care toate aceste familii să îl folosească, de care să aibă grijă împreună, unde să se simtă "acasă" cu toții. Tema proiectului este felul în care pot sta aceste case împreună și în locul dat (străzi, vecini, curți, dar și lumea de azi, oameni, nevoi, preocupări, etc.).

Pe un teren actualmente neconstruit, având o suprafață de aproximativ Xmp, se vor propune locuințe pentru câteva familii. Acestea vor fi gândite astfel încât să poată oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea individuală, folosind însă mijloacele relativ modeste ale caselor grupate, strânse una în alta, dar și avantajele locuirii în comunitate. Va fi păstrat un regim jos de înălțime, fiind posibile suprapuneri parțiale ale locuințelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea și curte proprie.

Studiul invită la punerea câtorva întrebări despre ce înseamnă a locui în comunitate (înțelegând, criticând, adaptând și mergând mai departe decât exemplele recente de tip condominiu, ansamblu rezidențial, cohousing). Astfel o parte a terenului va căpăta o folosință comună, va fi curtea tuturor, în grija tuturor, oferind eventual spații și funcțiuni suplimentare, care să completeze locuirea individuală. Nuanțarea unei folosiri mai mult sau mai puțin private sau comunitare a terenului dat, cât și deschiderea către vecinătatea existentă vor fi stabilite în urma construirii unui scenariu de locuire propriu fiecărei echipe de studenți (sau atelier, după caz).

Exercițiul îndeamnă de asemenea la considerarea folosirii cumpătate a mijloacelor arhitecturale și a resurselor materiale și economice, în sensul descris de întâlnirea dintre tema unor locuințe relativ ieftine și acutizarea întrebărilor legate de sustenabilitate în lumea de astăzi. Calitatea locuirii va fi căutată mai ales în recuperarea și valorificarea curții, a comunității, sau a vecinătății și nu în excese dimensionale, formale sau constructive. Va fi favorizată accesibilitatea și deplasarea pietonală mai degrabă decât circulația auto.

Regimul de înălțime și ceilalți indicatori urbanistici vor fi stabiliți în urma analizei ca intenție coerentă și argumentată de ocupare și de folosire a locului și de integrare în vecinătatea existentă.

Sistemul constructiv și materialitatea vor fi determinate în concordanță cu obiectivele studiului, cu scenariul de locuire propus și principiile arhitecturii durabile.

Etapele de lucru și redactarea proiectului

Studiul are două faze și se va desfășura în echipe de doi studenți. După încheierea primei faze, se va organiza o expoziție dezbatere în cadrul căreia fiecare atelier va prezenta modul de lucru propus și abordarea proprie a temei, ilustrate cu ajutorul a trei proiecte și a altor materiale considerate necesare. Evaluarea finală se va face în comisie.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Sprinceana Teodora, Craciun Valentina
Atelier: Anca Mitrache
Ene Matei, Vamvakas Elefterios
Atelier: Anca Mitrache
Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v4_1118.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/