UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
De la oraș la program - Dimensiunea publică a arhitecturii

De la oraș la program - Dimensiunea publică a arhitecturii

Primul semestru al anului 3 abordează coordonat două direcții didactice majore pentru disciplina Proiectare de arhitectură: explorarea dimensiunii publice a mediului construit și înțelegerea activă a programului de arhitectură.

În complementaritate cu ansamblul temelor din anii precedenți, centrate pe chestiunea locuirii și a spațiului privat, arhitectura va fi privită acum ca expresie a deschiderii către Celălalt, a vieții împreună în societate. În acest sens, orașul contemporan este un loc privilegiat pentru a înțelege variatele modalități în care se constituie relațiile sociale, precum și vocația arhitecturii de a interveni decisiv în aceste procese. Explorarea spațiului public – exterior și interior deopotrivă – nu poate fi despărțită de cea a orașului în ansamblu, iar proiectul de arhitectură apare astfel drept un mijloc de lectură și interpretare a complexității vieții urbane din metropola bucureșteană.

În acest context, dimensiunea funcțională și problematica programului de arhitectură devin determinante pentru obiectivele didactice ale semestrului. În accepțiunea dată astăzi termenului, programul este specific unei anumite situații de construire și descrie ansamblul așteptărilor pe care comanditarul (și, în mod indirect, societatea) le au de la viitoarea clădire. Într-o primă instanță, explorarea dimensiunii publice a vieții urbane va permite înțelegerea aspectelor sociale, economice, politice sau culturale ale programului, examinând critic chestiunea adecvării la context a viitoarei clădiri. În urma studiului unor precedente semnificative, veți elabora apoi tema propriu-zisă, detaliind activitățile adăpostite aici și conformarea / dimensionarea spațiilor corespunzătoare. Considerăm astfel că definirea cuprinzătoare – de către fiecare dintre voi – a unui program de arhitectură va contribui la înțelegerea activă a determinărilor și consecințelor procesului de creație arhitecturală.

Obiectivele studiului:

 • înțelegerea critică a relațiilor sociale și spațiale ce constituie orașul contemporan;
 • formarea unei atitudini și a competențelor necesare pentru asumarea rolului public al arhitectului și arhitecturii, în societatea românească actuală;
 • înțelegerea corelațiilor dintre contextul cultural și construit, exigențele funcționale, conceptul general și forma arhitecturală;
 • formarea competențelor de elaborare a unui proiect complet de arhitectură, pornind de la explorarea contextului urban general și ajungând la cunoașterea materialelor, detaliilor și tehnicilor de construire.

Desfășurarea proiectului:

Faza 1 – Context urban și program de arhitectură, 6 săptămâni, 5 credite – studiu individual, cu notare în atelier

Fiecare atelier va selecta în prealabil și va propune, prin caietul de teme, unul sau cel mult două amplasamente – terenuri libere sau cuprinzând construcții propuse spre desființare totală, cu suprafața cuprinsă între 450 și 1150 mp. Terenurile vor fi situate în perimetrul delimitat la nord de bulevardul Carol, la vest de bulevardul I.C. Brătianu, la sud de bulevardul Corneliu Coposu, iar la est de strada Mântuleasa.

Prin gruparea amplasamentelor în același cartier al Capitalei, se vor încuraja dialogul dintre ateliere și cunoașterea aprofundată a unei zone importante pentru evoluția urbanistică a Bucureștiului. Prin elaborarea unei teme proprii, fiecare atelier își va exprima viziunea generală asupra rolului public al arhitecturii. Pot fi astfel definite și anumite categorii funcționale în care să se încadreze proiectele grupei, fără însă a stabili un tip precis de clădire și fără a propune o temă detaliată.

Tema solicită, într-o primă instanță, lectura și interpretarea vecinătății amplasamentului propus, stabilind conexiunile necesare cu scara cartierului și cu cea a orașului. Extinderea perimetrului de analiză va fi determinată împreună cu îndrumătorii de la atelier, în funcție de particularitățile sitului. Important este ca această etapă analitică să conțină atât o dimensiune morfo-tipologică, cât și una social-culturală, permițând înțelegerea istoriei locului, a structurii urbane actuale și a modalităților cotidiene în care orașul este perceput și utilizat. Lectura sitului va fi orientată către definirea unor problematici urbane și arhitecturale specifice, alcătuind o viziune coerentă asupra caracterului urban al centrului Bucureștiului și concentrându-se asupra identificării potențialului public al locului.

Decizia fiecărui student privind destinația proiectului se va baza pe o interogare critică a rezultatelor analizei, urmărind cu consecvență tema adecvării programului de arhitectură într-un anumit context – cultural și construit. Indiferent de nuanțele posibile ale raportului dintre context și program, problema adecvării va fi discutată atât la scara vecinătății imediate, cât și la cea a cartierului și, după caz, la cea a întregului oraș. Scenariile propuse vor exprima nu doar înțelegerea realității urbane prezente, ci și dimensiunea anticipativă a oricărui gest de edificare, așadar formularea unor întrebări și răspunsuri privind modul în care realizarea unui proiect determină devenirea unui loc.

Studiul critic, cu caracter tipologic, al exemplelor construite cu destinații asemănătoare va permite elaborarea unui scenariu coerent privind activitățile specifice, pe care să se fundamenteze propunerea detaliată a tipurilor de spații, a configurației, orientării și dimensiunilor acestora, precum și a conexiunilor funcționale necesare.

Construirea programului de arhitectură va trebui așadar să răspundă câtorva întrebări:

 • DE CE? Care este viziunea mea asupra societății contemporane? Cum privesc eu Bucureștiul de azi? De ce avem nevoie de spațiu public?
 • PENTRU CE? Pentru ce / cu ce scop proiectez? Ce creează, ce îmbunătățește sau ce înlocuiește proiectul meu (și de ce)?
 • PENTRU CINE? Pentru cine construiesc? Cine vor fi utilizatorii viitoarei clădiri?
 • CINE? Cine ar putea comanda proiectul propus de mine?
 • CE? Ce doresc să construiesc? Care sunt precedentele arhitecturale pe care mă pot sprijini?
 • CUM? Care sunt aspectele pe care trebuie să le precizez pentru ca intențiile și exigențele definite anterior să își găsească reflectarea in viitoarea clădire?
 • CU CE CONSECINȚE? Ce influență va avea proiectul meu asupra spațiului public și asupra vieții urbane, în general?

Proiectul 2 – Arhitectura publică, 8 săptămâni, 6 credite – studiu individual, cu notare în comisiile Departamentului

Pornind de la programul de arhitectură – definit deja cu claritate în acest moment – studiul se va concentra asupra elaborării propunerii, respectând consecvent caracterul public al viitoarei clădiri. Proiectele vor fi fundamentate pe o viziune de ansamblu asupra fiecărui sit, care să țină seama de posibilitățile de evoluție ale spațiului public și ale construcțiilor din vecinătatea amplasamentului. Într-o proporție determinată de specificul fiecărui loc și program, vor fi propuse spații publice exterioare, situate pe parcelă și accesibile permanent.

O atenție deosebită va fi acordată parcurgerii progresive a unor etape succesive de detaliere (inclusiv prin etapizarea predărilor parțiale la atelier), astfel ca studiul să includă, până la final, aspecte relevante privind materialitatea, detaliile constructive și ambianțele spațiale ale viitoarei clădiri. (șef de lucrări dr. arh. Vladimir VINEA, conf. dr. arh. Mihaela PELTEACU)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Marius Florin Șolea
Atelier: Dana Chirvai
Alexandru Cîrstea
Atelier: Dana Chirvai
Alexandra Elena Andrei
Atelier: Dana Chirvai
Stefan Calin Apopei
Atelier: Liviu Neaga
Radu Madalin Manea
Atelier: Liviu Neaga
Oana Gramada
Atelier: Florian Stanciu
Casandra Armeanu
Atelier: Florian Stanciu
Marian Alexandru Zloteanu
Atelier: Niculae Grama
Florin Andrei Catrinoiu
Atelier: Niculae Grama
Ștefan Sălăvăstru
Atelier: Emil Barbu Popescu
Diana Râmniceanu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andrada Galan
Atelier: Emil Barbu Popescu
Bianca Pereanu
Atelier: Iulius Cristea
Alexandru Dinu
Atelier: Iulius Cristea
Calin Burghiu
Atelier: Cristina Gociman
Adrian Mirzan
Atelier: Cristina Gociman
Ilinca Mitu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Ica Papari
Atelier: Mircea Ochinciuc
Runa Ioana Căldare
Atelier: Iulian Gudina
Iulia Roxana Dorobanțu
Atelier: Iulian Gudina
Andreea Alexandra Duțu
Atelier: Iulian Gudina
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/