UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Construție și materialitate - O casă la țară

Construție și materialitate - O casă la țară

Argument:

Străbătând satele românești, nu poți să nu observi cu tristețe cum gospodăriile vechi, pe care le-am desenat cu atâta râvnă în Muzeul Satului, se ruinează inexorabil. Odată cu ele, dispare o tradiție de câteva secole de folosire a materialelor locului, dispar meșteșugurile tradiționale, dispare înțelegerea plină de modestie a relației cu mediul. Locul acestora este luat de semețe “vile” rurale etajate, înghesuite unele într-altele, cu fațadele placate cu polistiren, balustrade de inox sau cu baluștri din ciment, ale căror ferestre cu tâmpăria din PVC prelungesc somnul de dimineată, zădărnicind eforturile cocoșului de a risipi bezna. În mediul rural, profesia arhitectului este foarte puțin cunoscută, iar oamenii, obișnuiți să construiască singuri, dar dezobișnuiți să perpetueze modele tradiționale rafinate de sute de ani de căutare a frumosului, nu înțeleg motivul pentru care ar trebui să discute cu un profesionist pentru lucrări de construire în gospodăria proprie. Poate că din acest motiv nici arhitecții nu își deschid birouri la sate, preferând orașele mult mai înlesnite și lăsând mediul construit rural în voia unei aculturații tehnologice ireversibile. Mai mult decât atât, mediul rural românesc este unul sărac și mulți săteni nici nu ar putea beneficia de serviciile unor arhitecți, dacă ar trebui să plătească pentru acestea, fiind de datoria reprezentanților autorităților locale de a le pune la dispoziție proiecte sustenabile, economice și frumoase.

De aceea tema propune crearea unei punți între resursa de creativitate și educatie a UAUIM și comunitățile rurale, prin căutarea unui răspuns arhitectural adecvat nevoilor de locuire ale unei familii, bazat pe înțelegerea, asumarea și interpretarea identității culturale locale. În același timp, înțelegerea materialității, a relațiilor dintre spațiul arhitectural și material reprezintă una dintre componentele principale ale temei.

Tema 1 este temă de atelier, cu conținut cadru comun întregului an. Nuanțara acesteia, precum și particularizarea obiectivelor și metodelor de lucru vor fi realizate de fiecare atelier în parte.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea capacității studenților de a înțelege contexte sociale diferite și de a propune un răspuns adecvat la provocările acestora
  • Înțelegerea sitului, identității culturale locale și materialității ca parte integrantă a spațiului arhitectural
  • Înțelegerea modalităților firești în care un material poate alcătui un spațiu și defini o formă intr-un anumit context cultural, social, climatic
  • Înțelegerea sensului unei structuri cu o anumită materialitate și adecvarea acesteia la spațiul pe care îl formează sau pe care îl reprezintă
  • Înțelegerea modalităților prin care se poate construi un spațiu cu semnificație poetică și logică structurală

Conținutul studiului:

Proiectul se va desfășura într-un sat, la libera alegere a atelierului și va conține, obligatoriu, două faze:

  • un studiu al identității culturale locale
  • un proiect cu suprafața desfășurată de cca 50-70mp care va reflecta înțelegerea rezultatelor fazei anterioare de studiu. Proiectul poate să aibă în vedere întreaga gospodărie, cu anexe, se poate concentra asupra locuinței, propunând o locuință nouă sau o extindere a uneia existente.

Studenții vor explora satul, reperele sale, tipologiile de locuire, moștenirea trecutului, identitatea culturală locală; vor identifica materialele folosite la construcțiile existente, precum și tehnologiile locale de punere în operă a acestira. Loturile pe care se vor realiza proiectele vor fi alese împreună cu membri ai administrației publice locale. Prin proiect, studenții vor propune o arhitectură a cărei logică structurală și estetică vor fi o consecință a tipologiei adoptate și materialor folosite, în contextul cultural și urban analizat. Se vor utiliza materiale low-tech, materiale locale în ansambluri inteligente, capabile să ofere un răspuns adecvat factorilor de mediu. (Intocmit: șef de lucrări dr. arh. Lorin NICOLAE conf. dr. arh. Dorin Ștefan ADAM)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Daria Valsan
Atelier: Andra Panait
Andreea Stoica
Atelier: Andra Panait
Natalia Iov
Atelier: Andra Panait
Stefania Sava, Tania Sicoe
Atelier: Iulia Stanciu
Roxana Barbulescu, George Horia Pasa
Atelier: Iulia Stanciu
Darina Chivu, Iulia Ilie, Corina Lazar
Atelier: Iulia Stanciu
Valentina Crăciun
Atelier: Anca Mitrache
Vlăduț Antonescu
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/