UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuirea în comunitate, Cluj-Napoca, str. Someșului

Proiectul 3: Locuirea în comunitate

Argument

Oscilând intre nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, locuirea rămâne subiectul central al arhitecturii. Tema urmărește in primul rând surprinderea modulațiilor posibile ale legăturii intre casă, trăită drept centru al lumii, și vecinătate, ca deschidere către ceilalți. Luând ca model un fel firesc de a fi al vechilor comunități in care fiecare membru avea un nume, un caracter, un chip, sau o pricepere aparte, și explorând tema unei locuiri in care casele se țin împreună, exercițiul caută să surprindă legături. Rând pe rând, identificarea dintre un om și casa sa, reunirea membrilor familiei, legăturile din interiorul unei comunități, relația cu vecinătatea, intuirea depărtării sau apropierii lumii, devin subiectul unei explorări personale, in sensul asumării unei lecturi și interpretări proprii fiecărei echipe de studenți asupra temei locuirii, și particulare, in sensul înțelegerii și adecvării propunerilor la ceea ce locul anume ajunge să ceară.

Obiective și competențe

Având ca pretext locuirea, vecinătatea și comunitatea, tema urmărește înainte de toate formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii. Aceasta se traduce in înțelegerea faptului că arhitectura intervine asupra ceva care se află deja acolo (ceea ce este deja construit sau ceea ce apare in mod natural, loc, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale, etc.) în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat (sau dezvoltarea durabilă in sensul său prim). Peste acest "deja dat" se suprapun datele noi ale unei voințe de a construi, formulate succint in tema de proiectare. In acest sens, principalele competențe pe care parcurgerea temei încearcă să le formeze, țin mai ales de capacitatea de a conștientiza, reformula și continua firesc toate aceste date inițiale.

  • comunitatea - capacitatea de a reformula critic tema de arhitectură; felul in care pot sta mai multe case împreună; sensul, natura și calitatea locurilor comune propuse;
  • integrarea în vecinătate - înțelegerea și asimilarea datelor pre-existente in loc și timp (care se lasă descoperite treptat pe parcursul procesului de proiectare) și a influenței acestora asupra deciziilor arhitecturale;
  • locuirea în interiorul și în preajma casei - definirea, înțelegerea și traducerea in proiect a nevoilor unor locuitori posibili; raportul și relațiile stabilite intre ceea ce este privat și ceea ce este comunitar;
  • scenariul propriu de locuire "în comunitate" - capacitatea de a formula, reformula, dezvolta, urmări și transmite un răspuns personal și particular care implică transformarea, continuarea, evoluția tuturor datelor prezente in proiect (vecinătate, comunitate, locuire);

Conținutul studiului

Sinteza temei de lucru: Nouă prieteni s-au hotărât să se așeze la casele lor și au cumpărat împreună un teren mai mare pe strada Someșului, în Cluj-Napoca. Pe acest teren de 3000mp vor să aibă fiecare o casă "la curte", dar și ceva în plus. Fiecare casă va avea intrarea ei și o curte proprie, iar împreună vor fi legate de un spațiu comun, un loc pe care toate cele nouă familii să îl folosească, de care să aibă grijă împreună, unde să se simtă "acasă" cu toții. Tema proiectului este felul în care pot sta aceste case împreună și în locul dat (străzi, vecini, curți, dar și lumea de azi, oameni, nevoi, preocupări, etc.).

Detalierea temei de lucru:

In Cluj-Napoca, strada Someșului 15-19, pe un teren actualmente neconstruit, având o suprafață de aproximativ 3000mp, se vor propune locuințe pentru nouă familii. Acestea vor fi gândite astfel încât să poată oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea individuală, folosind insă mijloacele relativ modeste ale caselor strânse una in alta, dar și avantajele locuirii în comunitate. Va fi păstrat un regim jos de înălțime, fiind posibile suprapuneri parțiale ale locuințelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea și curte proprie. Studiul invită la punerea câtorva întrebări despre ce înseamnă a locui în comunitate (înțelegând, criticând, adaptând și mergând mai departe decât exemplele recente de tip condominiu, ansamblu rezidențial, cohousing). Astfel o parte a terenului va căpăta o folosință comună, va fi curtea tuturor, in grija tuturor, oferind eventual spații și funcțiuni suplimentare, care să completeze locuirea individuală. Nuanțarea unei folosiri mai mult sau mai puțin private sau comunitare a terenului dat, cat și deschiderea către vecinătatea existentă vor fi stabilite in urma construirii unui scenariu de locuire propriu fiecărei echipe de studenți. Tema îndeamnă de asemenea la considerarea folosirii cumpătate a mijloacelor arhitecturale și a resurselor materiale și economice, in sensul descris de întâlnirea dintre tema unor locuințe relativ ieftine și acutizarea întrebărilor legate de sustenabilitate in lumea de astăzi. Calitatea locuirii va fi căutată mai ales in recuperarea și valorificarea curții, a comunității, sau a vecinătății și nu in excese dimensionale, formale sau constructive. Va fi favorizată accesibilitatea și deplasarea pietonală mai degrabă decât circulația auto. Regimul de înălțime și ceilalți indicatori urbanistici vor fi stabiliți in urma analizei ca intenție coerentă și argumentată de ocupare și de folosire a locului și de integrare in vecinătatea existentă. Sistemul constructiv și materialitatea vor fi determinate in concordanță cu obiectivele studiului, cu scenariul de locuire propus și principiile arhitecturii durabile. (prof. dr. arh. Anca Oțoiu, șef lucrări dr. arh. Cristina Constantin)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Vlad Marianciuc, Mihai Stelică Neagu
Atelier: Mario Kuibus
Claudia Boțu, Cosmin Gabriel Petrache
Atelier: Mario Kuibus
Delia Badea, Horia Vancea
Atelier: Dana Chirvai
Bogdan Miricioiu, Alexandru Dumitrescu
Atelier: Dana Chirvai
Răzvan Deju, Cezara Lorenț
Atelier: Florian Stanciu
Casandra Armeanu, Oana Grămadă
Atelier: Florian Stanciu
Matei Năstase, George Alexandru Iosifescu
Atelier: Niculae Grama
Daniel Timotei Borteș, Alin Tudor Stoica
Atelier: Niculae Grama
Marian Alexandru Dinu, Razvan Ionut Drinceanu
Atelier: Iulius Cristea
Maria Cosmina Stanculescu, Dragos Cristian Tigau
Atelier: Iulius Cristea
Livia Călin, Maria Alexandra Ionescu
Atelier: Cristian Drughean
Andreea Carmen Matei, Diana Mirela Bănică
Atelier: Cristian Drughean
Iulian Cristian Piciu
Atelier: Cristina Gociman
Alexandru Ionut Iftimie, Caius Brad Comsa
Atelier: Cristina Gociman
Mihaela Placinta, Madalina Moga
Atelier: Mircea Ochinciuc
Ana-Maria Arhire, Simona Manolache
Atelier: Mircea Ochinciuc
Voica Ștefania Ciubuc, Alina Lixeanu
Atelier: Iulian Gudina
Vasile Adrian Bulz, Diana Maria Petre
Atelier: Iulian Gudina
Mădălin Mihai Mitrică, Mihai Mîzgoi-Trett
Atelier: Iulian Gudina
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/