UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuire individuală în Bucureștii Noi

Locuire individuală în Bucureștii Noi

Argument

Tematica semestrului 3 urmărește aprofundarea contactului cu un amplasament real și încercarea de înțelegere a acestuia. Dacă prima temă ne apropie prin intermediul materialității de investigarea unui loc, cea de-a doua temă duce acest demers mai departe pentru înțelegerea ”locuirii” ca așezare firească într-un loc dat. Astfel tema numărul 2 face primul pas în studiului mai amplu al programelor de locuire, care va fi urmat progresiv, de la individual către colectiv, pe parcursul anilor II si III de studiu.

Locuința este mai mult decât un adăpost. Este un spațiu în care au loc activități și evenimente, ea capătă un înțeles propriu pentru fiecare membru al familiei si spune o poveste despre cei care o locuiesc. De aceea locuința individuală urmărește cu precădere profilul celor care o vor locui dar și buna raportare la particularitățile contextului fizic, social, cultural și economic dintr-un anumit loc la un moment dat.. Tema materialității abordată la tema nr. 1 va fi dusă mai departe prin modul în care maniera constructivă, spațialitatea, expresivitatea și funcționalitatea vor conlucra într-un tot unitar.

Obiectivele studiului și competențe

  • înțelegerea și interpretarea datelor locului și a dinamicii acestuia în timp și formularea unui scenariu de locuire care se așează într-o continuare firească a acestor date;
  • sondarea ideii de acasă ca răspuns la nevoile familiei și ca locuire în interiorul și împrejurul casei;
  • formularea, reformularea, dezvoltarea și ilustrarea unui răspuns personal la interpretarea sitului și a datelor de temă;
  • însușirea unei maniere integrate de abordare a proiectului, între conceptul general, logica tectonică și materialitatea edificiului.

Conținutul studiului

Se oferă spre studiu zona preponderent rezidențială, cu regim jos de înălțime, aflată în periferia de NV a Bucureștiului, în cartierul Bucureștii Noi. În urma parcurgerii și înțelegerii zonei, în funcție de strategia didactică a atelierelor, fiecare student sau atelier va alege un amplasament precis pentru proiectul de locuire individuală. Cu titlu de exemplu, anexăm cinci terenuri identificate în acest perimetru, situate după cum urmează: A. str. Căiuți nr. 11, B. str. Neajlovului nr. 13B, C. str. Palisandrului nr. 73, D. str. Stănilești nr. 22, E. str. Jimbolia nr. 58.

Criteriile de alegere a amplasamentului vor respecta următoarele cerințe:

  • suprafața terenului va fi cuprinsă între 200 și 450 mp
  • se vor asigura condițiile de locuire permanentă pentru o familie cu 2 copii, având în vedere un nivel mediu în pivința costurilor
  • suprafața construită desfășurată a locuinței nu va depăși 250 mp.

Spațiile vor fi adaptate categoriilor de utilizări proprii locuinței: locul de odihnă, de studiu/lucru, de relaxare, de discuții în familie și cu oaspeții, de masă și de preparare a hranei. Se va studia valorificarea și utilizarea nuanțată a curții, relația dintre aceasta și spațiul interior și deschiderea către vecinătatea existentă.

Fiecare student își va construi un scenariu de locuire propriu pornind de la interpretarea contextului și a vecinătății, de la înțelegerea dinamicii locului, precum și de la ocuparea și folosirea argumentată a terenului. Sistemul constructiv și materialitatea construcției vor fi stabilite în concordanță cu acest scenariu. Totodată demersul va avea la bază o explorare personală a tematicii locuirii.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Horia Vancea
Atelier: Dana Chirvai
Eleni Manole
Atelier: Mario Kuibus
Andreea Botu
Atelier: Mario Kuibus
Madalina Trutulescu
Atelier: Dana Chirvai
Alexandra Andrei
Atelier: Dana Chirvai
Oana Gramada
Atelier: Florian Stanciu
Cezara Lorent, Razvan Deju
Atelier: Florian Stanciu
Silvia Mihaela Plesea
Atelier: Niculae Grama
Florin Andrei Catrinoiu
Atelier: Niculae Grama
Stefan Mihai
Atelier: Emil Barbu Popescu
Iulia Cristina Tudosie
Atelier: Emil Barbu Popescu
Lucian Cornea
Atelier: Iulius Cristea
Alexandru Dinu
Atelier: Iulius Cristea
Cristina Mihaela Iordache
Atelier: Cristian Drughean
Andreea Carmen Matei
Atelier: Cristian Drughean
Alina Paula Moise
Atelier: Cristian Drughean
Raluca Dascalu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Ica Papari
Atelier: Mircea Ochinciuc
Paul Mihai Solon
Atelier: Iulian Gudina
Crista Margineanu
Atelier: Iulian Gudina
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/