UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
De la oraș la program - Faza 1

De la oraș la program

Tematica semestrului 1 continuă investigarea graduală a contextului urban prin introducerea spațiului public urban, în ipostaza străzii ca element fondator al orașului.

De ce strada? ...pentru că este esența orașului, un sine qua non urban, cel mai simplu și mai lizibil element al formei urbane și în același timp cel mai bogat în semnificații și situații de viață. Este elementul suport al activităților - comerț, locuire, administrație, educație etc.- al spațiului natural, al scuarurilor, parcurilor, al celorlalte lucruri care compun orașul...

Amplasamentul

Perimetrul de studiu se află în București în zona centrală. Este delimitat la nord de Bd-ul Pache Protopopescu, la sud de Calea Călărașilor, la vest de strada Popa Nan (ambele fronturi ii spajiul public) și Șos. Mihai Bravu în partea de est. (vezi Anexa 3a și Anexa 3b)

Sunt repere care delimitează o parte de oraș; oraș a cărui istorie s-a scris peste povestea mahalalelor din sec. XVII - XVIII din care erau nelipsite biserica și maidanul, locuri în jurul cărora s-au structurat și primele spații publice.

Odată cu trasarea bulevardului Pache Protopescu - la sfâriitul secolului al XIX-lea se intervine și asupra caracterului străzilor așa cum îl vedem astăzi: dimensiuni, aliniamente, plantajii, fajade, oganizarea maidanelor în scuaruri (vezi scuarul de lângă Bis. Popa Nan și celelalte).

Sistematizările urbanistice din anii ’80 au fost începutul unui proces de degradare urbană și socială, proces care s-a adâncit după 1989 prin modificarile importante apărute la nivelul mentalităților legate de locuire.

Caracterul general al zonei este dat de locuirea la curte, oferind spații de mediere și contact social între spațiul privat și stradă. Deși prost întreținute și degradate, străzile susțin în mod firesc o serie de activități: economice, administrative, religioase, de educație și sănătate (grădinițe, școli particulare sau de stat, cabinete medicale), sociale, de artă și de relaxare.

Conținutul temei și etapele de elaborare

Pornind de la studiul și înțelegerea caracteristicilor zonei, tema este un prilej de a pune întrebări cu privire la locul arhitecturii și al spațiului public în cadrul orașului.

Ea solicită studenților lectura zonei, formularea unei strategii - ca răspuns adecvat la problematici urbane specifice - și materializarea acesteia prin definirea și detalierea unui program de arhitectură.

Studiului se va desfășura pe toată durata semestrului 1, în două faze.

După încheierea fiecărei faze de studiu se vor organiza expoziții dezbatere în cadrul cărora Atelierele vor prezenta rezultatele obținute: proiecte și alte materiale considerate relevante.

Faza I-a. Analiza ca proiect

6 săptămâni, 5 credite - studiu în echipă (3 studenți), evaluare Atelier

Una dintre cele mai importante preocupări pentru stabilirea naturii intervențiilor într-un context dat este cunoașterea prealabilă a structurii arhitecturale existente, a modului de utilizare curent dar și a potențialului acesteia în relație cu mediului urban. Prin Analiza ca proiect înțelegem etapa de căutări care trece de la stadiul unei lecturi descriptive a amplasamentului la analiza orientată către primele intenții de proiectare - o analiză care are ca scop verificarea și confirmarea anumitor ipoteze de lucru (analiză prospectivă).

În această etapă se vor defini natura spațiului public urban, specificitatea sa istorică și actuală, se va cartografia zona și se va interveni în sensul creșterii semnificației spațiului public. Felul în care oamenii practică astăzi spațiul străzii nu este fără legătură cu organizarea lui dealungul timpului. De aceea o atenție aparte va fi acordată și activităților având ca suport strada. Analiza lor este importantă în măsura în care au determinat o mare parte din utilizările, ritmurile temporale și peisajul străzii. Aceasta va prilejui formularea unor întrebări cu privire la modul în care realizarea unui proiect determină devenirea unui loc.

Înțelegând strada prin prisma unor asocieri de opoziții: mișcare și staționare, public și privat, permanent și schimbător etc. studenții vor parcurge scări de intervenție diferite:

  • regândirea unor structuri, elemente existente - utilizare, conformare, valorizare etc.-
  • construcții noi, acolo unde este posibil și în beneficiul străzii, ( pe terenuri libere sau prin densificarea altora prin propuneri de scenarii de utilzare și program - minim 2- cel mult 3 astfel de propuneri pentru fiecare echipă!)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Mihnea Jacota, Mihnea Munteanu, Stefan Mircea
Atelier: Anca Mitrache
Miruna Blejan, Bogdan Diaconu, Sebastian Mihai, Mihai Popeanga
Atelier: Anca Mitrache
Remina Andronache, Marius Dinu, Nicoleta Iftode
Atelier: Emil Barbu Popescu
Magda Juravlea, Laura Mazalu, Andreea Nicut
Atelier: Emil Barbu Popescu
Ana Popescu, Robert Toma, Iulia Ciobanu
Atelier: Haytham Zeki
Anca Marinescu, Mihnea Biciusca, Estera Stoian
Atelier: Haytham Zeki
Gabriel Chivu , Sorina Samson, Andreea Chiornita
Atelier: Adrian Spirescu
Andreea Constantin, Andreea Filipeanu, Ogulbagt Gharyeva
Atelier: Adrian Spirescu
Irina Gudana, Andreea Kovasznai, Raluca Sabau
Atelier: Anca Oțoiu
Adelina Cucoranu, Andrei Nicolae, Ionut Paraschiv
Atelier: Anca Oțoiu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/