UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuințe colective sociale in București

Locuințe colective sociale in București

Argument

In contextul mai amplu al studiului programelor de locuire inițiat in anul 2 și in continuarea firească a acestora, ultimul proiect din anul 3 abordează o temă cu o complexitate sporită: locuirea urbană densă; in speță, locuințele colective sociale. Necesitatea acestui program se datorează unui cumul de factori, cu precădere de natură socioeconomică, iar implementarea sa de-a lungul timpului la nivel urban a dus la schimbări esențiale in structura orașelor și a societății. Astfel, este suficient să ne gandim la reconfigurarea radicală din secolul 19 a orașului Barcelona (proiectul Ensanche / Eixample) sub coordonarea lui Idelfons Cerda și la tot ceea ce inseamnă Barcelona astăzi, cu ultimele sale operațiuni urbane majore dezvoltate in mod riguros și coerent in ideea continuității structurii urbane de secol 19. La fel, putem analiza critic, identificand aspecte pozitive și negative, transformările masive la care au fost supuse orașele romanești in perioada comunismului: urbanizarea forțată, centrele civice, cartierele-dormitor etc.

Obiective

Din punct de vedere morfologic, Bucureștiul este unul dintre cele mai eterogene orașe europene, fiind constituit din fragmente urbane aparent autonome și autoreferențiale. Găsim, spre exemplu, bucăți de țesut tradițional valoros intrerupte de falii urbane – relicve ale operațiunilor totalitare din anii ’80, după cum și elemente de infrastructură ce acționează mai degrabă ca o servitute decat ca un conector macrourban, sau zone uriașe autosuficiente, cu densitate ridicată insă nule din punct de vedere al calității (vieții) urbane, ori operațiuni speculative de dată recentă, indiferente sau cel mai adesea agresive in context urban. Acest caracter eterogen al Bucureștiului are valențe contradictorii, reprezentand in același timp unul din factorii esențiali care generează lipsa de calitate a vieții, dar și o provocare creativă pentru cei responsabili cu dezvoltarea și planificarea orașului.

Prin scara sa, implantarea unui ansamblu de locuințe colective pe orice sit din interiorul orașului generează modificări semnificative la nivelul structurii urbane și implicit la nivel social. De aceea, obiectivul major al acestui proiect este relaționarea deplină cu orașul.

Prin asta ințelegem, simultan:

  • o intervenție complexă, concepută ca un element de continuitate la nivelul structurii urbane;
  • un proces sustenabil, capabil să evolueze in timp;
  • un sistem capabil să aducă un plus de calitate vieții.

Pentru a atinge aceste obiective, instrumentul esențial al procesului de proiectare este analiza critică a contextului in care vom interveni. Datele obținute și procesate in urma acestei analize vor duce la un set de concluzii și strategii de intervenție, generand astfel conceptul proiectului.

Dincolo de aspectele enunțate mai sus, proiectul va trebui să răspundă cat mai complet, coerent și corect cerințelor de bază spațial-funcționale (atat la nivel de ansamblu, cat și la nivel de detaliu), structural-constructive, comercial-economice și de eficiență energetică.

Conținutul studiului

Terenul acestui proiect este situat în sectorul 5 din București, pe strada Toporași nr. 2-6, în apropiere de intersecția acestei străzi cu Șoseaua Giurgiului. Prin poziționarea sa, la granița dintre mai multe tipuri de țesut, într-un punct de inflexiune socio-urbană, terenul ilustrează una din acele situații paradigmatice specifice Bucureștiului despre care vorbeam mai devreme.

Cu excepția unui depozit care se va considera demolat, terenul este actualmente liber de construcții, fiind rezultat în urma alipirii mai multor parcele. Terenul beneficiază de toate utilitățile și serviciile publice urbane necesare (apă, canalizare, salubrizare, electricitate, gaze, transfer de date).

Terenul are o suprafață de aproximativ 7710 mp. Pe această suprafață, fiecare echipă de studenți va proiecta un ansamblu de locuințe colective sociale; prin locuințe sociale putem înțelege, în sens larg: locuințe destinate persoanelor rămase fără adăpost (persoane evacuate sau cărora le-a fost distrusă locuința), locuințe destinate unor categorii sociale defavorizate (asistații social) sau unor familii cu posibilități financiare reduse, locuințe pentru emigranți etc.

De obicei acestea sunt asigurate prin programele publice de protecție socială, fiind dezvoltate de către autoritățile locale (Primării) și finanțate într-o măsură considerabilă din bani publici. În consecință, sunt în general locuințe oferite cu chirie și nicidecum destinate vânzării cu un profit cât mai consistent, așa cum se întâmplă cu locuințele dezvoltate de către dezvoltatori privați; sunt în același timp locuințe al căror cost de construire și mentenanță trebuie să rămână adecvat categoriei din care fac parte: cea socială.

Singurul indicator urbanistic impus prin prezenta temă este POT-ul, care nu va depăși 35%. În rest, toate celelalte reglementările urbanistice care vor fi aplicate în proiect vor fi stabilite individual de fiecare echipă de studenți, în urma analizei de sit și a unei documentări cât mai temeinice. În acest sens, se va consulta și regulamentul urbanistic zonal în vigoare.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Laura Dinca, Razvan Login
Atelier: Florin Biciusca
Iulia-Alexandra Ignat, Andreea Pirvu
Atelier: Dana Chirvai
Cristian-Emanuel Patrascu, Andrei-Petrisor Sain
Atelier: Niculae Grama
Cami-Georgiana Micu, Maria-Lucia Oprea
Atelier: Niculae Grama
Laurentiu Avram, Anton Ghitu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Adrian Danaila, Cristina Pop
Atelier: Emil Barbu Popescu
Gîrdea Miruna Girdea, Laura-Georgiana Orac
Atelier: Cristina Gociman
Marius-Alin Cosma, Ana Gurduza
Atelier: Iulian Gudina
Lidia-Elena Necula, Iulia-Elisabeta Popescu
Atelier: Iulian Gudina
Catalina-Nicoleta Mircescu, Ana-Maria Radu
Atelier: Iulian Gudina
Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/