UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuirea în comunitate - Bucureștii Noi

Locuirea în comunitate - Bucureștii Noi

Argument

Oscilând între nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, locuirea rămâne subiectul central al arhitecturii. Exercițiul urmărește surprinderea modulațiilor posibile ale legăturii între casă, trăită drept centru al lumii, și vecinătate, ca deschidere către ceilalți.

Luând ca model un fel firesc de a fi al vechilor comunități în care fiecare membru avea un nume, un caracter, un chip, sau o pricepere aparte, și explorând tema unei locuiri în care casele se țin împreună, exercițiul caută să surprindă legături. Rând pe rând, identificarea dintre un om și casa sa, reunirea membrilor familiei, legăturile din interiorul unei comunități, relația cu vecinătatea, intuirea depărtării sau apropierii lumii, devin subiectul unei explorări personale, în sensul asumării unei lecturi și interpretări proprii fiecărui student asupra temei locuirii, și particulare, în sensul înțelegerii și adecvării propunerilor la ceea ce locul anume ajunge să ceară.

Obiective și competențe

Având ca pretext locuirea, vecinătatea și comunitatea, studiul urmărește înainte de toate formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii.

Acest obiectiv principal se traduce în înțelegerea faptului că arhitectura intervine asupra ceva care se află deja acolo (ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, loc, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale, etc.) în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat (sau dezvoltarea durabilă în sensul său prim). Peste acest "deja dat" se suprapun datele noi ale unei voințe de a construi, formulate succint în tema de proiectare. În acest sens, principalele competențe pe care exercițiul încearcă să le formeze, țin mai ales de capacitatea de a conștientiza, reformula și continua firesc toate aceste date inițiale.

  • integrarea în vecinătate - înțelegerea și asimilarea datelor pre-existente în loc și timp (dar care se lasă însă descoperite abia pe parcursul procesului de proiectare) și a influenței acestora asupra deciziilor arhitecturale;
  • comunitatea - capacitatea de a reformula critic datele noi și schimbările propuse de tema de arhitectură, în sensul adecvării la ceea ce este deja dat; felul în care pot sta mai multe case împreună;
  • locuirea în interiorul și în preajma casei - definirea, înțelegerea și traducerea în proiect a nevoilor unor locuitori posibili;
  • scenariul propriu de locuire "între public și privat" - capacitatea de a formula, reformula, dezvolta, urmări și transmite un răspuns personal și particular care implică transformarea, continuarea, evoluția tuturor acestor date (vecinătate, comunitate, locuire).

Conținutul studiului

Sinteza temei de lucru:

Opt prieteni s-au hotărât să se așeze la casele lor și au cumpărat împreună un teren mai mare în București Noi. Pe acest teren de 2200mp vor să aibă fiecare o casă "la curte", dar și ceva în plus. Separat fiecare casă va avea intrarea ei și o curte proprie, iar împreună vor fi legate de un spațiu comun. Fie el afară sau înăuntru, acesta va fi un loc pe care toți opt să îl folosească, de care să aibă grijă împreună, unde să se simtă "acasă" cu toții. Tema proiectului este felul în care pot sta aceste case împreună și în locul dat (străzi, vecini, curți, dar și lumea de azi, oameni, nevoi, preocupări, etc.).

Detalierea temei de lucru:

Tema 3 propune un proiect cu temă "deschisă" în care locuirea va fi investigată pe baza unei reflecții proprii asupra contextului urban și a relațiilor de vecinătate imediată. Studiul se construiește pornind de la situația concretă a unui cartier relativ omogen de locuințe joase în periferia de nord a Bucureștiului - cartierul Bucureștii Noi, în partea sa dinspre Chitila.

Pe un teren actualmente neconstruit, având o suprafață de aproximativ 2200mp, se vor propune locuințe pentru opt familii. Acestea vor fi gândite astfel încât să poată oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea individuală, folosind însă mijloacele relativ modeste ale caselor strânse una în alta, dar și avantajele locuirii în comunitate. Va fi păstrat un regim jos de înălțime, fiind posibile suprapuneri parțiale ale locuințelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea și curte proprie.

Intocmit: Prof.dr.arh. Anca Oțoiu, lect.dr.arh. Cristina Constantin

Proiecte în cadrul acestei teme:

Rares Fotau, Rares Urzica
Atelier: Anca Mitrache
Ciurchea Elena, Cojocaru Ana Maria
Atelier: Anca Mitrache
Diana Buta, Ioana Iacob
Atelier: Anca Oțoiu
Andreea Kovasznai, Sanziana Patilea
Atelier: Anca Oțoiu
Cristina Costea, Andreea Ionescu
Atelier: Haytham Zeki
Andreea Dragomir, Mihaela Popa
Atelier: Haytham Zeki
Irina Mateescu, Laura Mazalu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andreea Cutieru, Marina Zdrafcu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/