UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuire individuală in Andronache

Locuire individuală in cartierul Andronache

Argument

Tematica semestrului 3 urmărește aprofundarea contactului cu un amplasament real și încercarea de înțelegere a acestuia. Dacă prima temă ne apropie prin intermediul materialității de investigarea unui loc, cea de-a doua temă propune sondarea mai în profunzime pentru înțelegerea modului în care acesta este locuit. Astfel tema numarul 2 face primul pas în studiului mai amplu al programelor de locuire, care va fi urmat progresiv, de la individual către colectiv, pe parcursul anilor II si III de studiu.

Locuința este mai mult decât un adăpost. Este un spațiu în care au loc activități și evenimente, ea capătă un ințeles propriu pentru fiecare membru al familiei si spune o poveste despre cei care o locuiesc. De aceea locuința individuală urmărește cu precădere profilul celor care o vor locui dar și buna raportare la particularitățile contextului fizic, social, cultural și economic dintr-un anumit loc la un moment dat. Investigarea materialității, lansată de tema nr. 1, se dorește a fi un prilej de cercetare și înțelegere a unui loc în care proiectul locuinței individuale se va insera. Mai mult, tema materialității va fi dusă mai departe prin modul în care maniera constructivă, spațialitatea, expresivitatea și funcționalitatea vor conlucra într-un tot unitar.

Obiectivele studiului și competențe

  • înțelegerea și interpretarea datelor locului și a dinamicii acestuia în timp și formularea unui scenariu de locuire care se așează într-o continuare firească a acestor date;
  • sondarea ideii de ”acasă” ca răspuns la nevoile familiei și ca locuire în interiorul și împrejurul casei;
  • formularea, reformularea, dezvoltarea și ilustrarea unui răspuns personal la interpretarea sitului și a datelor de temă;
  • însușirea unei maniere integrate de abordare a proiectului, între conceptul general, logica tectonică și materialitatea edificiului.

Conținutul studiului

Amplasamentul temei nr.2 se află în periferia de NE a Bucureștiului, în cartierul Andronache. Terenul, proprietate particulară, se află pe strada Călmățui colț cu strada Existenței, într-o zonă preponderent rezidențială, cu regim jos de înălțime. Suprafața terenului este de 464 mp (conform planurilor anexa).

Se vor asigura condițiile de locuire permanentă pentru o familie cu copii, având în vedere un nivel mediu în privința costurilor. Suprafața construită desfășurată a locuinței nu va depăși 250 mp. Spațiile vor fi adaptate categoriilor de utilizări proprii locuinței: locul de odihnă, de studiu/lucru, de relaxare, de discuții în familie și cu oaspeții, de masă și de preparare a hranei. Se va studia valorificarea și utilizarea nuanțată a curții, relația dintre aceasta și spațiul interior și deschiderea către vecinătatea existentă.

Fiecare student își va construi un scenariu de locuire propriu pornind de la interpretarea contextului și a vecinătății, de la înțelegerea dinamicii locului, precum și de la ocuparea și folosirea argumentată a terenului. Regimul de înalțime și indicatorii urbanistici precum și sistemul constructiv și materialitatea construcției vor fi stabilite în concordanță cu scenariul de locuire propus.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Magda Juravlea
Atelier: Emil Barbu Popescu
Alexandra Iliescu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andra Sodolescu
Atelier: Octavian Iliescu
Elena Vieru
Atelier: Haytham Zeki
Ana Maria Visan
Atelier: Haytham Zeki
Geanina Toader
Atelier: Anca Mitrache
Ana Maria Cojocaru
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/