UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Insertii urbane in situri cu personalitate

INTERVENȚII ÎN SITURI CU PERSONALITATE

AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC PE B-DUL UNIRII

« Mai presus de toate, nu-ți pierde dorința de a merge. În fiecare zi merg către o stare de bine și departe de orice durere. Mergând am ajuns la gândurile mele cele mai bune și nu cunosc nici un gând atât de negru încât să nu te poți îndepărta de el ». (Soren Aaybe Kirkegaard)

CONTEXT

Una dintre direcțiile de abordare ale urbanismului contemporan este îndreptată spre reconsiderarea scării la nivelul instrumentelor cu care operează, având în centrul preocupărilor sale ființa umană considerată la nivel de individ, cu nevoile și comportamentele sale specifice, particulare.

Apărută ca reacție la observarea polilor opuși la care se situează omul în relație cu orașul, în timpi diferiți : de la concept și comportamentul inițial preconizat în contexul proiectării orașelor, văzute « de sus », la manifestarea efectivă, concretă, ce a demostrat o realitate contrară, această direcție de abordare a fost promovată și practicată de arhitectul Jan Gehl în multe orașe din întreaga lume, fiind preluată apoi, de mulți dintre arhitecții contemporani.

Scopul lor a fost acela de a recupera spațiile interstițiale cu valențe propuse de spații publice, dar impersonale și folosite în prezent doar ca spații de trecere, pietonale sau rutiere, sau nefolosite deloc, și transformarea acestora în spații de loisir, destinate exclusiv oamenilor, abordând de această dată conceperea lor de la un nivel diferit.

Astfel, arhitectura și detaliul sunt chemate să readucă ființei umane oazele de loisir capabile să o satisfacă pe toate planuile, conlucrând în același timp atât cu viziunea de ansamblu specifică proiectării orașelor, dar și cu detaliile de arhitectură, și elementele naturale, subordonate de această dată exclusiv comportamentului firesc și nevoilor reale ale omului contemporan, considerat ca ființă vie, sensibilă, pulsatorie și trecătoare.

Rezultatele abordărilor de acest gen au dus la transformări spectaculoase ale unor orașe, atunci când demersul a fost coerent și subordonat exclusiv omului, în cazul lui Jan Gehl, fără a face compromisuri la nivel de concept. Orașul a fost redat ființei umane. Sintagma « orașe pentru oameni », invită astfel, în subsidiar, fără de cuvinte, la o meditație profundă legată de actul creației și creatori, capabilă să dezvăluie adevăruri uneori dureroase, dar fundamental necesare. Tema proiectului de față propune reconfigurarea a trei dintre spațiile publice, destinate pietonilor, existente pe B-dul Unirii, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Alba Iulia. Provocarea temei este legată de scara diferită a construcțiilor impersonale existente ce conturează aceste spații, și instrumentele de lucru cu care se dorește a fi realizată intervenția: detaliul de arhitectură și elementele naturale. În acest context, coerența demersului și profunzimea conceptuală sunt cele care pot aduce trasformările scontate.

DATE DE TEMĂ

Să ne imaginăm că tema de față nu este doar un exercițiu de școală.

Ne aflăm în fața unei solicitări reale, cerute de actorii care dețin toate pârghiile posibile

pentru realizarea acestor proiecte ( atât economice, cât și decizionale ).

În acest context, beneficiarul este Primăria Sectorului Trei din București.

În calitate de beneficiar și administrator efectiv, Primăria își propune să amenajeze tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Alba Iulia, prin reconfigurarea spațiilor publice existente, în prezent, în scopul ridicării calității spațiului destinat exclusiv oamenilor.

Au fost identificate trei zone diferite, cu valențe posibile de spații publice de loisir, pe parcursul pietonalului existent, spre reconfigurare :

  • Zona I - Piața Alba Iulia,
  • Zona II - denumită generic EXEDRA, ce presupune și amenajarea trotuarului de vis-a-vis de carosabil,
  • Zona III - spațiul verde existent între blocurile delimitate de str. Mircea Vodă și Nerva Traian.

Intervenția efectivă se referă la reconfigurarea zonei pietonalului, a trotuarului, mai exact, în contextul unei viziuni de ansamblu și la detalierea uneia dintre cele trei zone distincte mai sus amintite, în scopul transformarii acesteia într-un spațiu public de loisir, destinat ființei umane. Proiectul presupune o viziune de ansamblu, dusă până la cele mai mici detalii ale conceptelor propuse.

Fiecare atelier va aborda toate cele trei zone, la nivel de detaliu, urmărind în același timp și coerența întregului parcurs existent între Piața Unirii și Piața Alba Iulia.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Alexandru Dascalu
Atelier: Bogdan Tofan
Andrei Coman
Atelier: Bogdan Tofan
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/