UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Construcție și materialitate

CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALITATE

1. ARGUMENT

Demersul didactic al atelierului de proiectare din anul I a fost centrat primordial asupra noțiunii de compoziție și spațiu. Tema numărul 1 a anului 2, are ca obiectiv sensibilizarea studenților asupra modalităților în care se pot folosi materialele, în a construi și în a găsi sensul adecvat unei construcții ținând cont de specificul sau semnificația materialului ales. În acest sens investigarea materialității, prin alegerea unui material cu care decizi să construiești o intervenție de dimensiuni reduse, în strânsă legătură cu locul unde se așează, este subiectul temei propuse.

Tema 1 este tema de atelier ce are conținutul cadru general comun întregului an. Atelierele iși vor întocmi propria temă în acord cu tema cadru enunțată aici. Este la libera alegere a îndrumătorului de atelier maniera în care nuanțează tema cadru, își definește intențiile de lucru și își caută pretexte prin care studentul să se apropie cât mai mult de subiectul propus în studiu. Un posibil exercițiu conex temei constă în vizitarea și analiza altor zone din afara Bucureștiului, unde construcția și materialitatea poate fi studiată prin analogie cu situl dat. Aceste observații pot fi arătate într-o planșă care va întregi cerințele minimale obligatorii ale temei cadru.

Tema 1 va fi strâns legată de tema 2. În prima temă studenții se vor obișnui cu un loc și vor înțelege potențialul acestuia din urmatoarele perspective: materialitatea, locul și contextul social generează arhitectură; construcția este material, spațiu și materialitate.

2. OBIECTIVE

  • înțelegerea modalităților firești în care un material este propriu în a fi folosit pentru a alcătui un spațiu sau a defini o formă
  • înțelegerea manierei în care un material este propriu în a fi folosit într-un anumit context cultural, social, climatic
  • înțelegerea sensului unei „structuri” cu o anumită materialitate și adecvarea sa spațiului pe care îl formează sau îl reprezintă
  • înțelegerea sitului și materialității ca parte integrantă a spațiului arhitectural
  • maniera constructivă de realizare a unui spațiu dă sens materialului sau anulează potențialul acestuia, ne-îmbogățind semnificația spațiului. Sensul proiectului vine și din sensul în care materialitatea este înțeleasă și interpretată mai mult decât doar în logica sa constructivă.

3. CONȚINUTUL STUDIULUI

Amplasament: conform planului anexă.

Studenții vor parcurge zona figurată în planul anexă și vor găsi potențialul unor locuri unde vor crede de cuviință să intervină în sensul interpretării materialității existente în zonă.

Proiectul constă în alegerea câtorva materiale cu care studentii vor face un spațiu de mici dimensiuni sau prin care vor avea o poziție urbanistică față de contextul dat. Alegerea materialelor precum și a tipului intervenției vine din logica interpretării sitului. Discuția se va axa preponderent pe maniera în care o formă sau o structură este conformă cu un material și pe semnificația în care un spațiu poate fi îmbogățit prin materialitate, precum și în sensul în care ea este adecvată sau nu unui loc.

În cazul în care intervenția nu este de natură punctuală, se va urmări prin temă înțelegerea urbană a zonei, ca un preambul al studiului ce urmează să fie făcut la tema 2.

Dacă tipul intervenției se va concentra pe alcătuirea unui spațiu, aria desfășurată a acestuia nu va depăși 200 mp iar dacă opțiunea de răspuns dată temei va trata un context mai larg și o intervenție la scară „urbană”, suprafața aferentă va fi stabilită de comun acord cu îndrumătorul de atelier.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Cosmin Tiberiu Scorcealof
Atelier: Octavian Iliescu
Stefan Carapet
Atelier: Emil Barbu Popescu
Eliza Neagu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Sanziana Patilea
Atelier: Anca Otoiu
Diana Buta
Atelier: Anca Otoiu
Daniela Popescu
Atelier: Stefan Ghenciulescu
Alina Abraham
Atelier: Stefan Ghenciulescu
Robert Toma
Atelier: Haytham Zeki
Cristina Costea
Atelier: Haytham Zeki
Teodora Radu
Atelier: Anca Mitrache
Irina Cristescu
Atelier: Anca Mitrache
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/