UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuirea între public și privat

Locuirea între public și privat

Argument

Oscilând între nevoia de intimitate și întâlnirea cu ceilalți, locuirea rămâne subiectul central al arhitecturii. Exercițiul urmărește surprinderea modulațiilor posibile ale legăturii între casă, trăită drept centru al lumii, și vecinătate, ca deschidere către ceilalți. Luând ca model un fel firesc de a fi al vechilor comunități în care fiecare membru avea un nume, un caracter, un chip, sau o pricepere aparte, și explorând tema unei locuiri în care casele se țin împreună, exercițiul caută să surprindă legături. Rând pe rând, identificarea dintre un om și casa sa, reunirea membrilor familiei, legăturile din interiorul unei comunități, relația cu vecinătatea, intuirea depărtării sau apropierii lumii, devin subiectul unei explorări personale, în sensul asumării unei lecturi și interpretări proprii fiecărui student asupra temei locuirii, și particulare, în sensul înțelegerii și adecvării propunerilor la ceea ce locul anume ajunge să ceară.

Obiective și competențe

Având ca pretext locuirea, vecinătatea și comunitatea, studiul urmărește înainte de toate formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii. Acest obiectiv principal se traduce în înțelegerea faptului că arhitectura intervine asupra ceva care se află deja acolo (ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, loc, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale, etc.) în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat (sau dezvoltarea durabilă în sensul său prim). Peste acest "deja dat" se suprapun datele noi ale unei voințe de a construi, formulate succint în tema de proiectare. În acest sens, principalele competențe pe care exercițiul încearcă să le formeze, țin mai ales de capacitatea de a conștientiza, reformula și continua firesc toate aceste date inițiale.

  • integrarea în vecinătate - înțelegerea și asimilarea datelor pre-existente în loc și timp (dar care se lasă descoperite abia pe parcursul procesului de proiectare) și a influenței acestora asupra deciziilor arhitecturale;
  • formarea unei comunități - capacitatea de a reformula critic datele noi și schimbările propuse de tema de arhitectură, în sensul adecvării la ceea ce este deja dat;
  • locuirea în interiorul și în preajma casei - definirea, înțelegerea și traducerea în proiect a nevoilor unor locuitori posibili;
  • scenariul propriu de locuire "între public și privat" - capacitatea de a formula, reformula, dezvolta, urmări și transmite un răspuns personal și particular care implică transformarea, continuarea, evoluția tuturor acestor date (vecinătate, comunitate, locuire).

Conținutul studiului

Sinteza temei de lucru:

Pe un teren dat de 3800mp se vor construi case pentru 10, cel mult 12 familii, explorând o tipologie de locuire cu regim jos de înălțime. Aceste case și familii vor forma o comunitate. Fiecare casă va avea intrarea ei separată din exterior și o curte privată, ocupând împreună aproximativ jumătate din suprafața terenului. Pentru restul terenului vor fi propuse diferite spații sau amenajări care vor fi folosite în comun și vor media relația cu vecinătatea. *

Detalierea temei de lucru:

Tema 3 propune un proiect cu temă "deschisă" în care locuirea va fi investigată pe baza unei reflecții proprii asupra contextului urban și a relațiilor de vecinătate imediată. Studiul se construiește pornind de la situația concretă a unui cartier relativ omogen de locuințe joase în periferia de nord a Bucureștiului - cartierul Dămăroaia (de fapt Bucureștii Noi). Pe un teren actualmente neconstruit, având o suprafață de aproximativ 3800mp, se vor propune locuințe pentru 10 până la 12 familii. Acestea vor fi gândite astfel încât să poată oferi o calitate a locuirii cât mai aproape de locuirea individuală, folosind însă mijloacele relativ modeste ale caselor strânse una în alta, dar și avantajele locuirii în comunitate. Se urmărește astfel investigarea unor moduri și tipologii diferite de locuire (cum ar fi locuințe cuplate, înșiruite sau covor, până la o locuire semi-colectivă etc.) care vor fi stabilite în urma întâlnirii cu locul, a înțelegerii și analizei critice a vecinătății imediate. Va fi păstrat un regim jos de înălțime, fiind posibile suprapuneri parțiale ale locuințelor, dar cu acces separat din exterior pentru fiecare din acestea. Casele și curțile lor vor ocupa aproximativ 2000mp, restul terenului fiind folosit în comun, oferind locuitorilor anumite spații și amenajări suplimentare și mediind relația cu vecinătatea.

Studiul invită la punerea câtorva întrebări despre ce înseamnă a locui printr-o explorare conștientă a modurilor posibile ale unei locuiri care chestionează ideea de comunitate * (înțelegând, criticând, adaptând și mergând mai departe decât exemplele recente de tip condominiu, ansamblu rezidențial, cohousing). Nuanțarea unei folosiri mai mult sau mai puțin private sau comunitare a terenului dat, cât și deschiderea către vecinătatea existentă vor fi stabilite în urma construirii unui scenariu de locuire propriu fiecărei echipe de studenți (sau atelier, după caz). Acest scenariu poate include mici funcțiuni și spații complementare locuirii.

Exercițiul îndeamnă de asemenea la considerarea folosirii cumpătate a mijloacelor arhitecturale și a resurselor materiale și economice, în sensul descris de întâlnirea dintre tema unor locuințe relativ ieftine și acutizarea întrebărilor legate de sustenabilitate în lumea de astăzi. Calitatea locuirii va fi căutată mai ales în recuperarea și valorificarea curții, a comunității, sau a vecinătății și nu în excese dimensionale, formale sau constructive.

Regimul de înălțime și ceilalți indicatori urbanistici vor fi stabiliți în urma analizei ca intenție coerentă și argumentată de ocupare și de folosire a locului și de integrare în vecinătatea existentă.

Sistemul constructiv și materialitatea vor fi determinate în concordanță cu obiectivele studiului, cu scenariul de locuire propus și principiile arhitecturii durabile.

* Condominiu Imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectiva și câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz. Constituie condominiu (...) un ansamblu rezidențial format din locuințe și construcții cu altă destinație, individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care proprietățile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forțată și perpetuă. (Legea nr. 310/2009)

Proiecte în cadrul acestei teme:

Iulia Creanga, Daniela Nichita
Atelier: Victoria Ochinciuc
Carmen Orzea, Ioana Spirea
Atelier: Victoria Ochinciuc
Bogdan-Ionut Radulescu, Stefan-Eusebiu Potorac
Atelier: Marius Calin
Alexandra-Maria Tornea, Ersin Bactisa
Atelier: Marius Calin
Razvan Malancioiu
Atelier: Dana Chirvai
Anastasia Barbulescu, Karina-Mihaela Picus
Atelier: Dana Chirvai
Andreea Radulescu, Cristian Stoian
Atelier: Florian Stanciu
Anca Netcu, Lavinia Xenofont
Atelier: Florian Stanciu
Mihai-Cosmin Creteanu, Alexandru-Adrian Niculescu
Atelier: Niculae Grama
Cami-Georgiana Micu, Andrei-Petrisor Sain
Atelier: Niculae Grama
Georgiana Manea, Laura Oniga
Atelier: Emil Barbu Popescu
Alexandru Condrea, Adrian Danaila
Atelier: Emil Barbu Popescu
Alexandru Pavel, Mihai Dutu
Atelier: Cristian Drughean
Alexandru Dragusi, Cristina Galan
Atelier: Cristian Drughean
Miruna Girdea, Laura-Georgiana Orac
Atelier: Cristina Gociman
Alexandra Doroftea, Nicoleta Varzaru
Atelier: Cristina Gociman
Teodora Iojiban, Ruxandra Mocanu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Oana Dulvara, Lucia Spinoiu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Marius-Alin Cosma, Vlad Sorescu
Atelier: Iulian Gudina
Diana Cojocaru, Alexandru-George Cristian
Atelier: Iulian Gudina
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/