UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Spatiu public

SPAȚIU PUBLIC

Amplasament :

Amplasamentul este stabilit conform fiecărei teme de atelier în parte.

Obiectivele studiului :

 • Înțelegerea rolului social al spațiului public și a modalităților arhitecturale de definire a acestuia;
 • Explorarea mijloacelor specific de raportare creativă la contextual fizic existent ;
 • Dezvoltarea abilităților de gândire arhitecturală diferențiată, în relația dintre spațiul public exterior și cel interior.

Date de temă :

Fiecare atelier va propune conținutul detaliat al temei, cu respectarea următoarelor prevederi:

 • Suprafața studiată nu va depăși 3000 mp;
 • Se pot propune, deasemenea, obiecte construite (cu funcțiuni publice) având suprafața cumulată (ocupată la sol) de maxim 300 mp.

Redactarea proiectului :

Proiectele vor fi redactate în colective de 2 studenți, vor fi predate pe hârtie, max 4 formate 50×70cm, într-o tehnică la alegere și vor cuprinde:

 • Plan de încadrare urbană, însoțit de o analiză detaliată a sitului;
 • Plan general al perimetrului de intervenție, cu reprezentarea zonelor pavate și plantate, precum și a celorlalte elemente construite
 • Planurile nivelurilor diferite ale propunerii – dacă este cazul –
 • secțiuni/desfășurări de fronturi
 • Machetă

Scările de reprezentare și alte piese desenate care ilustrează ideea proiectului vor fi stabilite de ateliere

Planșele desenate vor conține comentarii pentru justificarea soluției și specificații privind materialele folosite.

Criterii de apreciere

 • coerența modului de raportare a proiectului la contextul social și fizic construit
 • calitatea spațială a propunerii
 • adaptabilitatea intervenției pentru diferitele categorii de public
 • acuratețea și expresivitatea grafică a proiectului

Notă

Toate studiile se vor prezenta la corectură pe foiță și vor fi reunite într-o mapă pe care studenții o vor avea asupra lor la fiecare corectură.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Ana Munteanu, Roxana Vochescu, Greta Samiș, Aniela Tipser, Andreea Gojgărea
Atelier: Haytham Zeki
Nihal Izet, Sonia Botezatu
Atelier: Haytham Zeki
Denisa Balaj, Ioana Enache
Atelier: Emil Barbu Popescu
Catalina Plaino, Iulia Radion
Atelier: Emil Barbu Popescu
Victor Moldoveanu, George Nakanishi Hideaki
Atelier: Adrian Spirescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/