UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Un construct cu valoare de reprezentare

Un construct cu valoare de reprezentare

(de ex. pavilionul de reprezentare al unei firme sau companii din diverse domenii: multimedia, construcții, bookfest, aviație/planorism/deltaplan, show biz, modă, etc.)

“Arhitectura solicită facultățile cele mai elevate prin capacitatea sa de abstractizare. Abstractizarea arhitecturală este particulară și magnifică prin aceea că pornind de la un fapt concret ea îl spiritualizează. Faptul concret nu poate fi supus idéii decât prin ordinea pe care o proiectăm.” (Le Corbusier, “Trois rappels a monsieurs les architects”, Vers une architecture, Flammarions,Paris 1995, p.35)

Orice formă este purtătoare mai mult sau mai puțin explicită a unei idei germinative.

Formele artistice, prin plasticitatea și expresivitatea lor, au menirea de a transmite mesaje emoționale.

Forma de arhitectură contopește produsul imaginației artistice - ilustrarea ideii, cu raționalitatea inventivități tehnice – transpunerea ei într-un eveniment construit. Scopul lui trangresează simpla rezolvare a unei funcțiuni, și caută să obțină satisfacția estetică a receptorului.

Obiectivul lucrării (proiectului):

Inițierea într-un proces conceptual de determinare a formei de arhitectură în parametri expresivitații plastice și a raționalității constructive.

Funcțiunea nu joacă rolul principal; ea oferă suport orientativ demersului ideatic.

Amplasamentul constrânge rezolvarea prin adaptarea la concretețea elementelor de mediu natural / construit.

Tema:

Se dorește propunerea unui construct, care să ilustreze relația dintre spațiu / structură / expresie, și care să ofere atât la interior cât și la exterior, reprezentativitatea unei firme. Fără a dispune de aceleași mijloace de exprimare pavilionul poate fi asemănat, ca eveniment, cu o instalație de artă.

Fiecare atelier are libertatea de a stabili orientarea tematică și amplasamentul cu recomandarea de a nu depăși o suprafață de 200mp amprenta la sol a obiectului și o arie de teren aferentă de 500mp

Materialele folosite vor fi adaptate tehnicilor de montaj: lemn, metal, materiale plastice, textile, gonflabile, etc.

Exercițiul va avea un parcurs ilustrat prin machete de studiu și va avea 3 momente distinct:

 • analiza sitului
 • reconsiderarea și definitivarea temei în urma analizei de către fiecare student în parte
 • elaborarea soluției

Mijloacele de exprimare :

 • Fiind vorba de un exercițiu foarte asemănător unui concurs de idei, se poate folosi o diversitate cât mai largă de căi în explicitarea proiectului.

Redactarea :

 • macheta 1/50, piesa principală de ilustrare a constructului
 • - 2 planșe explicative, format A3, menite să transmită succinct ideea de bază și conceptul (procesul) transformării ei în forme de arhitectură, prin :
 • ideograme, diagrame anamorfotice, schițe explicative, 1 plan format A3
 • planuri, fațade, secțiuni, detalii la scări de reprezentare adaptate temei (1/200, 1/100,1/10) la libera alegere a atelierului

Criterii de evaluare:

 • a. Claritatea unui demers teoretic reflectat în abordarea formei arhitecturale și a materialelor
 • b. Raportul dintre structura spațială și expresia formală
 • c. Justificarea temei
 • d. Calitatea redactării grafice

Bibliografie orientativă

 • Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture Publisher: Rizzoli, 1979
 • Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press, Cambridge, Mass., 2001
 • Kuma, Kengo, Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture, Architectural Association, London, 2008
 • Peter Zumthor,Thinking Architecture, Birkhäuser,2006

Întocmit
Prof.dr.arh. Spirescu Adrian
Prof.dr.arh. Mircea Ochiunciuc
Șef lucr.dr arh. Mihaela Pelteacu

Proiecte în cadrul acestei teme:

Vlad Manea
Atelier: Bogdan Tofan
Valentin Ciobanu
Atelier: Bogdan Tofan
Eduard Bunghiuz
Atelier: Bogdan Tofan
Ana Ivan-Gurzu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Adrian Rotaru
Atelier: Mircea Ochinciuc
Deborah Feldman
Atelier: Emil Barbu Popescu
Dora Mihaela Balanica
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andrei Radu Balan
Atelier: Emil Barbu Popescu
Cristina Baragan
Atelier: Adrian Spirescu
Razvan Iov
Atelier: Haytham Zeki
Izet Nihal
Atelier: Haytham Zeki
Valeria Artenii
Atelier: Octavian Iliescu
Olimpia Sirbu
Atelier: Octavian Iliescu
Heracleea Lates
Atelier: Iulia Stanciu
Cosmin Galateanu
Atelier: Iulia Stanciu
Andrada Bulai
Atelier: Anca Mitrache
Alexandra Fratiman
Atelier: Anca Mitrache
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/