UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuințe colective în zone protejate din centrul orașului

Locuințe colective în zone protejate din centrul orașului

Locuirea este o activitate permanentă, extrem de sensibilă la shimbările mediului social și de aceea tema locuinței revine constant în actualitate ( pe lângă motivația noilor nevoi de locuire apare și fenomenul deteriorării fizice a fondului construit existent).

Arhitectura, în general, și construcțiile de locuințe, în particular, sunt influențate de factori sociali, tehnici, culturali și figurativ-estetici care își lasă amprenta specifică perioadei de execuție. Se poate face afirmația că modul în care locuim reflectă fidel felul în care trăim; nu întâmplător, nivelul de trai al unei populații este reflectat în primul rând de fondul de locuințe.

Locuințele reprezintă pentru specialiști (ingineri, constructori, igienisti etc.), un domeniu important al activității lor profesionale iar pentru arhitecți, domeniul principal și deosebit de fertil pentru “experimente”.

În domeniul locuințelor, una din lecțiile importante este aceea că nu trebuie să ignorăm tradiția de locuire atunci când concepem o asemenea construcție, iar modul de rezolvare a problemei locuirii trebuie diversificat în funcție de nevoile foarte diferite ale grupurilor de populație.

De câtva timp se pune un accent deosebit pe aspecte ale “mediului”, pe de o parte din cauza importanței pe care o au problemele ecologice la nivel planetar, iar pe de altă parte datorită eforturilor de îmbunătățire a cadrului de viață al indivizilor.

Problema locuinței privește locuința în sine dar și relațiile complexe ale acesteia cu exteriorul prin acele prelungiri funcționale imediate sau mai îndepărtate, ce fac legătura cu orașul.

Referitor la locuința în sine, se studiază distribuția interioară a spațiilor, fiecare încăpere în parte odată cu relația dintre acestea și modul de grupare a apartamentelor în unități de locuit.

Relația locuinței cu elementele de vecinătate imediată cuprinde studiul locurilor de joacă, al spațiilor verzi, al dotărilor comerciale , serviciilor și spațiilor pentru parcare, relațiile mai îndepărtate fiind cele cu locul de muncă și factorii de interes urban.

Prima treaptă de legătură a locuinței colective cu exteriorul reprezintă de fapt trecerea de la spațiul privat (celula de locuit sau aprtamentul) la spațiul public (unitatea de locuit sau blocul). La acest nivel pot fi stabilite legături sociale deosebit de importante pentru indivizi, la nivelul comunității de proprietari de apartamente, iar modul de rezolvare a locuirii poate înlesni mai mult sau mai puțin această viață comunitară la nivelul ansamblului creat.

Apartamentul urban modern, în sensul larg al cuvîntului, ar trebui să țină seama de acele prelungiri ale habitatului în exteriorul domeniului său strict privat. El trebuie să fie calm, liniștit, adaptat necesităților familiei și relativ elastic pentru a face față unei creșteri moderate a numărului de ocupanți. El presupune o compunere judicioasă a spațiului, o orientare favorabilă față de punctele cardinale, evitarea zgomotelor produse de traficul urban cît și o echipare tehnică adecvată.

Confortul locuirii este influențat de o mare varietate de factori ce pot fi grupați în două categorii:

  • FACTORI INTERNI – influențează calitatea locuirii la nivelul unității de locuit
  • FACTORI EXTERNI(URBANISTICI) – determină calitatea locuirii la nivelul ansamblului

Amplasamentul propus studiului, un teren de aproximativ 15 000 mp, adiacent controversatei “străpungeri Buzești-Berzei”, a fost ales în ideea că școala de arhitectură poate oferi un răspuns la acțiunile, cel puțin în aparență divergente, ale susținătorilor și respectiv, ale oponenților amintitului proiect. Avantajul amplasării în centrul orașului, aproape de Piața Victoriei și de Gara de Nord aduce cu sine dezavantajele poluării specifice arterelor intens circulate. Necesitatea izolării față de stradă pentru a asigura un mediu propice desfășurării activităților domestice poate veni în contradicție cu posibilele încercări de a crea un front la stradă care să amintească de animația tradițională a străzilor comerciale de la sfârșitul secolului al XIX lea. Posibilele străpungeri pietonale nu se pot susține prin argumentul legăturii dintre două centre de interes urban și de aceea trebuie să constituie prin ele însele trasee urbane interesante. Aducerea trecătorilor în miezul unui ansamblu destinat cu preponderență locuirii ne aruncă în fața altei situații care necesită abilități profesionale remarcabile. Pe scurt, principala abilitate a acestui proiect pare a fi calitatea înrepătrunderii dintre mediul domestic și cel public-urban.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/