UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
ȘTIINȚA, ARTA, CULTURA: Spații ale meditatiei și creativitații

ILUSTRARE MODUL TEMATIC II: ȘTIINȚA, ARTA, CULTURA: SPAȚII ALE MEDITATIEI ȘI CREATIVITAȚII – ELEMENTE CARACTERISTICE PENTRU ENTITATEA SPIRITUALĂ A POPORULUI

 • TEMA 1.CENTRU CULTURAL DE ARTĂ – TEATRU, MUZICĂ, DANS
 • TEMA 2.SPAȚII DE EXPUNERE, DEZBATERE ȘI DIALOG – AGORA ORAȘULUI – MUZEU DE ARHITECTURĂ
 • TEMA 3.COMPLEX DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU STUDENȚI, ATELIERE ȘI LABORATOARE – UNIVERSITATE DE DESIGN

1. CENTRU CULTURAL DE ARTĂ – TEATRU, MUZICĂ, DANS

“Teatrul este locul de întalnire al operei și al interpreților cu publicul. Locul teatral când nu este improvizat devine cladire teatrală” – Jean JacQuot.

ZONA DESTINATĂ PUBLICULUI

 • Vestibul de acces – care poate îngloba și casa de bilete de cca. 4,00 mp și h min. 2,50 m.

Hol compus din:

 • Foyer (inclusiv culoarele de acces către sală) – 0,5 mp/spectator.
 • Garderoba – 0,1 mp/spectator. Lungimea tejghelei – 1ml/30 spectatori.
 • Grupuri sanitare – 1 cabină/50 spectatori.
 • Bufet cu anexe, plasat în foyer ori în legătură cu acesta – 0,1 mp/spectator.
 • Fumoar, în legătură cu foyerul – 0,1 mp/spectator.
 • Căi de evacuare – 1 flux =50 persoane.
 • Sala de spectacol pentru aprox. 300 persoane

ZONA PREGATIRE SPECTACOL

 • Cabină regie tehnică – cca. 12 mp.
 • Cabină regie lumini – cca. 12 mp.
 • Cabină regie sunet – cca. 12 mp.
 • Cabină de proiecție pentru două aparate, în contact cu sala (ventilată natural și cu ieșire directă dinspre exterior) – cca. 20 mp.
 • Cabină transmisii TV – cca. 12 mp.
 • Cabinele tehnice vor avea o bună vizibilitate asupra întregii săli și acces la gril.
 • Cabină PSI – cca. 12 mp.
 • Depozit de scaune și practicabile, adiacent sălii – S=200 mp, H=6m.
 • Acces din exterior pentru decoruri (ușa va avea h= 6,00 m).
 • Spațiu premontaj, în legătură directă cu sala, fiind utilizat ca spațiu de probă pentru decoruri și ca spațiu de manevră a decorului în timpul spectacolului – h=6,00 m.
 • Depozit de zi pentru decoruri – S= 200 mp, H=6,00 m.
 • Depozit recuzită – S=50 mp, H=3,00 m.
 • Atelier confecționare și reparații décor – S=30,00 mp.
 • Atelier confecționare și reparații costume – S=30,00 mp.

ZONA ACTORI

 • Accesul actorilor.
 • Spațiu pentru regruparea actorilor, cu grup sanitar și un mic bufet, în legătură directă cu sala – cca. 40 mp.
 • cabine actori pentru câte 2 persoane, cu două mese și grup sanitar – cca. 45 mp.
 • cabine colective (pe sexe) pentru 8 persoane, cu grup sanitar – cca. 45 mp.
 • Cabinet medical – cca. 15 mp.
 • Cabinet machiaj, frizerie, coafură.

ADMINISTRAȚIE

 • Birou director general – S=20 mp.
 • Birou director artistic – S=20 mp.
 • Birou marketing și contabilitate – S=20 mp.
 • Birou director tehnic – S=20 mp.
 • Birou regizor.
 • Birou scenograf.

SPAȚII TEHNICE

 • Atelier întreținere – S=50 mp.
 • Post de transformare – S=50 mp.
 • Grup electrogen – S=30 mp.
 • Tablou electric general – S=30 mp.
 • Hidrofor – S=30 mp.
 • Central de ventilație – S=100 mp.
 • Centrală termică – S=30 mp.
 • Birou inginer șef – S=15 mp.
 • Vestiar și grup sanitar pentru personal tehnic cu 2 cabine WC, 2 lavoare, 2 cabine duș.
.

2. SPAȚII DE EXPUNERE, DEZBATERE ȘI DIALOG – AGORA ORAȘULUI – MUZEU DE ARHITECTURĂ

Concepția modernă de proiectare a unui muzeu propune în principiu, următoarele categorii de spații:

 • spații de acces și de circulație a publicului;
 • spații de expunere;
 • spații conexe – funcțiuni publice specifice, de rentabilizare managerială;
 • spații pentru studiu, cercetare, conservare și depozitare a obiectelor sau planșelor de
 • arhitectură;
 • spații anexe: de administrație, întreținere și spații tehnice.

1. ZONA DE ACCES – cca 300 mp Holul de primire asigură accesul către toate spațiile de expunere, precum și pentru auditoriu sau alte spații publice. În interiorul său sunt amplasate casele de bilete, un punct de informații, grupuri sanitare și garderobă.

2. SPAȚII DE EXPUNRE PERMANENTĂ – cca 1200 mp (Se pot propune și spații exterioare suplimentare, pentru expuneri în aer liber.)

3. SPAȚII DE EXPUNERE TEMPORARĂ – cca. 600 mp

4. ZONA AUDITORIU – cca 400 mp

 • Auditoriu 200 locuri – 250 mp (cu cameră de proiecție și traducere simultană)
 • Foayer – 100 mp
 • Garderobă – 30 mp
 • Grupuri sanitare – 20 mp

5. LIBRĂRIE DE ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ – cca. 100 mp

6. CAFENEA – BAR – cca. 200 mp Zona de consumație se completează cu un spațiu minimal de preparare și depozitare. Se poate proiecta și un grup sanitar propriu, funcție de distanțele existente în plan față de alte puncte sanitare rezolvate în zonă.

7. ZONA DE CERCETARE, CONSERVARE, RESTAURARE ȘI DEPOZITARE – cca 500 mp

 • Spații muzeografi – 50 mp
 • Spații cercetători – 50 mp
 • Laborator foto-video – 40 mp
 • Birou grafică – expunere – 40 mp
 • Ateliere întreținere, conservare, restaurare exponate – 120 mp
 • Spații de depozitare – 200 mp, cu acces pentru încărcare/descărcare din parcare subterană.

8. SPAȚII ADMINISTRATIVE – cca. 200 mp

 • Birouri administrație – 60 mp
 • Director cu secretariat, custode, sala de consiliu – 120 mp
 • Grup sanitar – 20 mp
 • Spațiile administrative trebuie să fie accesibile atât personalului din muzeu, cât și publicului.

9. SPAȚII TEHNICE ȘI DE ÎNTREȚINERE – cca. 200 mp

 • Ateliere de întreținere, Grupuri sanitare personal, Centrală termică, Centrală de ventilație
 • Centrul de control inteligent (30 mp)

3. COMPLEX DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU STUDENȚI, ATELIERE ȘI LABORATOARE – UNIVERSITATE DE DESIGN

SECȚIA DE ARTE TEXTILE

Această secție are drept scop formarea de creatori pentru sectoarele de țesături și imprimeuri din industria ușoară. Pentru această secție alcătuită din trei specializări : tapiserie, modă și imprimeuri se propun a se asigura urmatoarele spații de bază :

TAPISERIE

 • ateliere tapiserie a 60 mp 180mp
 • pentru 8-10 studenți, avand o folosire de 25-30 ore / săptămână.
 • ateliere pentru diplome an VI a 30mp 60mp
 • anexe depozite a 15 mp 30mp

MODA

 • ateliere a 60mp 180mp. Din care unul compartimentabil pentru 8-10 studenți avand o folosire de cca. 25-30 ore/săptămână;
 • atelier pentru diplome an VI 30mp
 • anexe depozit a 15mp 30mp

SECȚIA SCENOGRAFIE

 • ateliere de scenografie a câte 60mp fiecare 300mp pentru 8-10 studenți cu o folosire de 25-30 ore/săptămână.
 • atelier pentru diplome an VI 30mp - depozite anexă a 30mp 90mp
 • laboratoare: - tehnici de teatru 30mp; tehnici de film 30mp; machete și butaforie 30mp

SECTIA DE DESIGN

Se prevad urmatoarele spații :

 • ateliere a 60mp 600mp
 • ateliere pentru diplome an VI a 30mp 120mp
 • depozite anexe atelierelor a 15mp 90mp
 • Atelierele se dimensionează pentru 8-10 studenți, cu o folosire săptămânală de 25-30 ore, iar prevederile de dotare și mobilare sunt similare cu cele de la secția de scenografie.
 • Spațiu cadre didactice(15) 30mp
 • Cameră studiu documentație tehnică 15mp

ALTE SPAȚII COMPLEMENTARE SECȚIA CERAMICĂ, STICLĂ, METAL SPAȚII PENTRU PREGATIREA TEORETICĂ

 • Săli de seminar a 25 locuri (50mpx2)
 • Săli de curs a 70 locuri ( 90mpx2 )
 • Săli pentru aparatele de proiecție (4x10mp)
 • Diatecă (prelucrare diapozitive)
 • Atelier reparații aparatură audio-video
 • Cabinet șef catedră
 • Cancelarie profesori(20)
 • Cameră studiu documentații
 • amfiteatru

SPAȚII PENTRU CONDUCEREA FACULTAȚII

SPAȚII ȘI FUNCȚIUNI CE SE POT DEZVOLTA ȘI DESFĂȘURA ÎN URMA ANALIZEI DE SIT

SPAȚII PENTRU PREGATIREA FIZICA ȘI SPORT

SPAȚII PENTRU BIBLIOTECA FACULTATII

SPAȚII PENTRU MUZEU

SPAȚII PENTRU EXPOZIȚIE ABSOLVENȚI, CADRE DIDACTICE, PERSOANE STRĂINE

SPAȚII TEHNICE

Proiecte în cadrul acestei teme:

Andreea Hriscu
Atelier: Calin Irimescu
Irina Andrei
Atelier: Petru Gheorghiu
Dacian Gheban
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Alin Radomir
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Tudor Gherman
Atelier: Georgica Mitrache
Simina Purcaru
Atelier: Georgica Mitrache
Anca Jianu
Atelier: Georgica Mitrache
Matei Bacanu, Petra Bodea
Atelier: Octavian Neculai
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/