UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
ADĂPOSTIREA: spațiu destinat relaxării, siguranței, sănătății – element definitoriu în evoluția omenirii

ILUSTRARE MODUL TEMATIC 1: ADĂPOSTIREA: SPAȚIU DESTINAT RELAXĂRII, SIGURANȚEI, SĂNĂTĂȚII – ELEMENT DEFINITORIU ÎN EVOLUȚIA OMENIRII

 • TEMA 1. COMPLEX DE CAZARE ȘI SERVICII – HOTEL URBAN 4 ****
 • TEMA 2. CENTRU REZIDENȚIAL SOCIAL ȘI DE SĂNĂTATE – PERSOANE DE VÂRSTA A TREIA
 • TEMA 3. SPAȚII PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII ȘI COMERȚ

COMPLEX DE CAZARE ȘI SERVICII – HOTEL URBAN 4 ****

DATE GENERALE DE TEMĂ

SPAȚII DE CAZARE

Camere și apartamente

 • Camera cu două paturi – are o suprafață utilă de min. 18,00 mp. Celula de cazare cuprinde un vestibul și o cameră de baie (min. 3,50 mp, prevăzută cu cadă sau cuvă de duș, lavoar și WC), având ghena de instalații vizitabilă de pe coridor.
 • Camera cu un pat – are o suprafață utilă de min. 16,00 mp și aceleași dotări ca cea cu două paturi. Ponderea camerelor cu un pat pentru o persoană nu va fi mai mică de 15% din totalul camerelor (în funcție de condițiile concrete, ponderea poate fi de max. 50%).
 • Apartamentul poate fi rezolvat în spațiul destinat pentru pentru două celule de cazare sau poate avea o altă configurație spațială. Atât salonul cât și dormitorul din apartament vor avea alocată câte o suprafață de min. 16,00 mp.
 • Înălțimea liberă a spațiilor de cazare este de min. 2,80 m. Se recomandă ca băile să aibă tavan fals iar spațiile să fie fonoizolate (inclusiv pereții dintre celule).

Circulații orizontale

 • Circulațiile orizontale de pe nivelurile de cazare vor avea o lățime minimă de 1,40 m. Normele de evacuare în caz de incendiu prevăd ca distanța de la cea mai îndepărtată cameră la un nod de circulație verticală să fie de max. 15,00 m (măsurată pe axul culoarului). Se recomandă ca circulațiile să aibă tavan fals.
 • Nodul principal de circulație verticală
 • Acesta așigură legătura între parter, mezanin și etajele de cazare, fiind alcătuit dintr-un grup de minimum 2 ascensoare (silențioase și rapide) pentru persoane și o scară cu lățimea minimă a rampei de 1,40 m. Normele de evacuare în caz de incendiu prevăd ca distanța dintre două noduri verticale să nu depășască 30,00 m (măsurată pe axul culoarului).
 • Nodul secundar de circulație verticală
 • Acest nod va cuprinde: vestibul, scară de evacuare cu lățimea rampei de minimum 1,20 m, un ascensor pentru personal (pentru scopuri gospodărești și serviciu la cameră), un monte-charge și un tub pentru evacuarea gunoiului.

Oficiul de etaj

 • Acesta este destinat cameristelor, este situat lângă nodul secundar de circulație și cuprinde: oficiu de minim 8,00 mp, grup sanitar (lavoar, WC și duș), depozitări pentru rufe curate și rufe murdare.
 • Numărul oficiilor pentru cameriste se calculează astfel: minimum 1 oficiu pentru o unitate de cazare (20-25 camere).

SPAȚII PENTRU CLIENȚI ȘI VIZITATORI

 • Parcaj auto propriu: Numărul locurilor de parcare pentru autoturisme se va calcula țînând cont de următoarele normative:
 • Hotel: 1 loc de parcare/60 mp Sutilă + 20% locuri destinate vizitatorilor + 10% locuri destinate angajaților.
 • Restaurant: 1 loc de parcare/20 mp Sconstruită + 10% locuri destinate angajaților.
 • Parcaje la sol – max.25%.
 • Garaje – 75%.
 • Hol de primire
 • Intrarea principală se va face prin vestibul cu windfang, perdele de aer cald sau uși rotative. Se va prevedea rampă de acces pentru cărucioare de persoane cu mobilitate redusă. (Vor fi prevăzute intrări separate pentru turiști și bagaje, pentru personal și pentru primirea mărfurilor.)
 • Holul principal va asigura legătura cu toate spațiile publice ale hotelului. Va fi dimensionat conform normei de mînim 2,00 mp/cameră și va cuprinde: recepția, spații de așteptare și conversație, cabine telefonice, grupuri sanitare, etc.
 • Bar de zi – se recomandă amplasarea acestuia adiacent holului (1,30 mp/consumator). Spațiul destinat bucătăriei cu 0,30 mp/consumator.
 • Restaurant clasic – va fi accesibil din exterior și legat funcțional de holul hotelului. Sala de consumație va fi calculată conform normei de 1,80 mp/consumator. Accesul din exterior va fi prevăzut cu windfang, grupuri sanitare (1/40 loc) și garderobă. Restaurantul poate avea terasă acoperită sau descoperită. Bucătăria generală va fi amplasată la același nivel cu restaurantul.
 • Salon de mic dejun (calculat ca și restaurantul, pe serii de clienți). Acesta este destinat exclusiv clienților hotelului și va avea legătură directă cu bucătăria generală sau, în cazul amplasării acestuia la alt nivel, va fi legat de bucătărie printr-un oficiu și nodul secundar de circulație verticală.
 • Saloane multifuncționale destinate pentru: congrese, recepții, banchete, conferințe, club și centre de presă și afaceri, dotate conform standardelor internaționale.

SPAȚII PENTRU PERSONAL ȘI SERVICII

 • Administrație – se recomandă amplasarea la mezanin a 2 birouri (a câte 20 mp), a unei săli de consiliu (în suprafață de 30 mp) și a unui grup sanitar (2 cabine WC separate pe sexe).
 • Servicii alimentație publică
 • Bucătăria generală va fi legată de restaurant și de nodul secundar prin oficiu și va furniza toate preparatele necesare consumului (în restaurant, salonul de mic dejun și room-service). Se va dimensiona conform normei de 1,40 mp/consumator.
 • Sală de mese pentru personal
 • Nod de aprovizionare și circulație personal compus din: hol cu acces din exterior, scară și monte-charge (1,50/2,50), în legătură cu depozitele și vestiarele.
 • Circulația orizontală se realizează printr-un coridor de 1,20 – 1,80 m lățime. Prin aceasta se asigură legătura cu nodul secundar de circulație verticală al hotelului.
 • Oficiul reprezintă piesa principală a schemei de organizare, asigură atât legătura funcțiunilor principale menționate mai sus (spălătoare vase-veselă, bucătării caldă și rece, bar-băuturi, circulația orizontală) cât și legătura cu sala de consumație (prin două accese). Are minimum 3,00 m lățime.
 • Aprovizionare – depozitare (circa dublul suprafeței bucătăriei generale)
 • Amplasarea acestor funcțiuni se recomandă a se face la subsol:
 • Curtea de serviciu, cu rampă pentru descărcare marfă de 1,20 m lățime și 1,10 m înălțime.
 • Platformă primire marfă (cântărire, control, recepție).
 • Grupuri sociale pentru personal

SPAȚII TEHNICE ȘI DE ÎNTREȚINERE

Vor asigura următoarele funcțiuni:

 • Spălătorie – călcătorie.
 • Ateliere de reparații și întreținere a mobilierului.
 • Centrală termică.
 • Centrală de ventilație.
 • Post trafo.
 • Grup electrogen.

CENTRU REZIDENȚIAL SOCIAL ȘI DE SĂNĂTATE – PERSOANE DE VÂRSTA A TREIA

DATE GENERALE DE TEMĂ

REȘEDINȚE SOCIALE

Vor fi realizate grupuri de module de locuit pentru una, două sau mai multe persoane, familii de tineri sau vârstnici. Fiecare modul va conține toate spațiile necesare unei locuințe – zona de zi, zona de odihnă, spații pentru pregătirea și servirea mesei, băi/grupuri sanitare, etc. Ponderea grupărilor funcționale într-un modul de locuit și dimensiunile acestora vor fi nuanțate funcție de caracterul ansamblului.

SERVICII LA DOMICILIU

 • Servicii de asistență socială și medicală permanentă folosind personal calificat care locuiește sau nu în incîntă. Spațiile pentru asistență medicală vor fi dimensionate și echipate în funcție de dimensiunea și importanța ansamblului.
 • Cabinet consultații cca. 16 mp,
 • Camere tratamente cca. 18 mp,
 • Salon infirmerie cu 2 paturi și grup sanitar propriu cca. 18 mp,
 • Camera de gardă cu grup sanitar propriu cca. 18 mp.
 • După caz, pot fi prevăzute și săli de întreținere, fizioterapie și recuperare fizică.

SERVICII GOSPODĂREȘTI

 • Alimentație – servirea hranei se poate face în săli de mese comune, pe grupări de module de locuit sau într-o cantină comună, tip restaurant, în legătură cu spațiile pentru prepararea hranei.
 • Spălătorie – se organizează ca serviciu unic pentru tot ansamblul și asigură operațiile de primire, triere rufe, spălare, uscare, călcare și depozitare rufe și lenjerie comună ca și pe cea proprie a persoanelor vârstnice.

ALTE DOTĂRI COMUNITARE

 • Spații specifice tratamentelor de ergoterapie și activităților sociale.
 • Acest sector este destinat recuperării ocupaționale în cazul persoanelor cu handicap și a petrecerii timpului liber.
 • Spațiile necesare sectorului cu funcțiuni ergoterapeutice și sociale pot fi:
 • Bibliotecă cu depozit de cărți
 • Club sau spațiu polivalent pentru activități de interes local, contacte sociale, etc.
 • ateliere de ergoterapie (croitorie, tâmplărie,lăcătușerie, artizanat)
 • În cadrul activității de ergoterapie și de petrecere a timpului liber sunt și cele de legumicultură și grădinărit ce se desfășoară pe teren special amenajat, în vecinătatea construcției.
 • Structuri pentru copii (locuri de joacă, spații de lectură, etc.),
 • Spații pentru alimentație publică, puncte de vânzare produse alimentare,
 • Spații de agrement,
 • Spațiu exterior pentru odihnă, relaxare, joc, etc., un spațiu deschis integrat sistemului de spații verzi ale zonelor învecinate.

SPAȚII PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII ȘI COMERȚ

DATE GENERALE DE TEMĂ

Apartamentul urban modern, în sensul larg al cuvântului, ar trebui să țină seama de acele prelungiri ale habitatului în exteriorul domeniului său strict privat. El trebuie să fie calm, liniștit, adaptat necesităților familiei și relativ elastic pentru a face față unei creșteri moderate a numărului de ocupanți. El presupune o compunere judicioasă a spațiului, o orientare favorabilă față de punctele cardinale, evitarea zgomotelor produse de traficul urban cât și o echipare tehnică adecvată.

Confortul locuirii este influențat de o mare varietate de factori ce pot fi grupați în două categorii:

Factori interni – influențează calitatea locuirii la nivelul unității de locuit,

Factori externi (urbanistici) – determină calitatea locuirii la nivelul ansamblului.

Factori interni:

IA – calitatea intrinsecă a apartamentului depinde de:

 • Suprafața apartamentului (tradusă de cele mai multe ori în numărul de camere),
 • Gradul de echipare tehnică,
 • Modul de realizare constructivă,
 • Soluțiile de partiu adoptate (decomandare/comandare, flexibilitate, etc.)

IB – poziția apartamentului în cadrul blocului de locuit, relații vecinătăți:

 • Poziția pe verticală (etajul la care este poziționat apartamentul),
 • Situarea pe orizontală (apartament de capăt, de colț sau de câmp),
 • Numărul de apartamente pe o scară de bloc (în cazul în care nu luăm în considerare rezolvări de tip «cursivă» sau chiar soluții cu accese separate, bine individualizate).

Factori externi:

 • II A – Coerența compoziției urbane; modul de soluționare a raporturilor de expresie plastică stabilite între vechi (existent) și nou (propus);
 • IIB – Relația unității de locuit cu doptările publice din imediata vecinătate;
 • IIC – Relația unității de locuit cu orașul.

Referindu-ne la tipul de locuință posibil de a fi edificată pe amplasamentele propuse, putem spune că, poziționarea într-o anumită zona a orașului este, în sine, un element de confort. Motivele unei persoane pentru alegerea acestui tip de locuință sunt următoarele:

 • Apropierea față de locul de muncă (sedii de bănci, universități, instituții ale administrației publice centrale sau locale, sediile organizațiilor politice sau apolitice, etc.);
 • Apropierea față de instituții din zona loisirului cultural;
 • Prestigiul oferit de amplasarea în centrul orașului, într-o zonă cu un cadru arhitectural încărcat de istorie. etc.;
 • Un nivel mai ridicat al civilizației urbane în zonele rezidențiale centrale față de cele periferice;
 • Posibilitatea locuitorilor (comercianți de articole de lux, indivizi cu profesii liberale, etc.) de a-și găși un spațiu adecvat desfășurării propriilor afaceri sau activități în sfera comerțului și serviciilor în imediata vecinătate a locuinței

Proiecte în cadrul acestei teme:

Radu Rechiteanu
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Alin Radomir
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Simina Purcaru
Atelier: Georgica Mitrache
Raluca Sturzu
Atelier: Georgica Mitrache
Nicolae Petrencu
Atelier: Octavian Neculai
Ioana Ailincai
Atelier: Petru Gheorghiu
Loredana Salavastru
Atelier: Gheorghe Rosu
Andreea Onu
Atelier: Gheorghe Rosu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/