UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
SPAȚIU PUBLIC / SPAȚIU PRIVAT - RELAȚII

SPAȚIU PUBLIC / SPAȚIU PRIVAT - RELAȚII

MOTTO:“După 40 de ani de dezastru, avem pe dinăuntru formele dezastrului care ne înconjoară. Suntem înconjurați de forme care n‐au memorie și n‐au devenire; în jurul nostru spațiile sunt terne și monotone și înăuntrul nostru este intoleranța. Fiecare dintre noi purtăm pe dinăuntrul nostru formele arhitecturale care ne înconjoară de aceea arhitecții poartă marea responsabilitate a ceea ce purtăm în noi.”(ANDREI PLEȘU)

ARGUMENT 

Programul sugerează conturarea unui model de peisaj urban cu multiple valențe semantice și estetice rezultate din interferența mediilor natural și artificial. Această sinteză ridică pe o treaptă superioară studiul ambientului în totalitatea sa, prin întrepătrunderea noțiunilor sau elementelor legate de memoria locului, peisajul natural, spațiu/forma urbană și metafora arhitecturii imaginate.

Accentual nu mai cade pe formă sau funcțiune, pe arhitectura de obiect, ci pe acest complex sistem de relații.

“SPAȚIUL PUBLIC” a devenit unul impersonal și aseptic. Se declară ca fiind al tuturor (sau al oricui) dar se dovedește tot mai mult al nimănui. “SPAȚIUL PRIVAT” a devenit unul al însingurării, un simplu refugiu, o protecție față de un mediu toxic. Atât “SPAȚIUL PUBLIC” cât și “SPAȚIUL PRIVAT” și-au pierdut atributele spațiilor de comuniune – cea a comunității (în cazul “SPAȚIULUI PUBLIC”) și cea a familiei (în cazul “SPAȚIULUI PRIVAT”). Mai mult, au dispărut spațiile intermediare despre care se putea spune cu greu în ce proporții sunt “SPAȚII PUBLICE” și “SPAȚII PRIVATE”. Există între ele doar un prag – pragul ușii.

Tema cadru a acestui semestru urmărește explorarea relației dintre “SPAȚIUL PUBLIC” și “SPAȚIUL PRIVAT”, într-un context urban la care participă clădiri cu funcțiuni complexe. Această temă propune stabilirea relației dintre cele două tipuri de spații, evidențiind suita spațiilor intermediare ce le leagă. “SPAȚIUL PUBLIC” și “SPAȚIUL PRIVAT” nu trebuie să fie abordate neapărat în ipostazele lor extreme, ci, mai degrabă se va însista asupra relației între un spațiu deschis publicului și unul cu un anumit grad de intimidate.

Pentru o definire a “SPAȚIULUI PUBLIC” pot fi luate ca argument fapte din varii sfere ale vieții omenești, întrucât acesta (“SPAȚIUL PUBLIC”) este expresia societății și a individului; aspectele culturale, istorice, sociale și politice sunt exprimate în felul de a trăi în comunitate. Gândirea arhitecturală a spațiului public este un argument pentru atitudinea și opțiunile de organizare fizică a acestuia; la rândul său, “SPAȚIUL PRIVAT” exprimă realități ale aceleiași societăți umane în relație cu îndividual și aria de proximitate a vieții sale. Legăturile dintre cele două categorii sunt asemenea legăturilor între viața privată și cea publică; articularea lor armonioasă, tranziția și gradualitatea expresiilor se reflectă în confortul și calitatea vieții individului și a grupului căruia îi aparține.

Metropola modernă nu mai oferă repere celor care o populează. Este un spațiu omogen, preocupat mai degrabă să-și flateze vizitatorii și să ofere o “marcă” ușor reconoscibilă și cu beneficii turistice, dar fără să poată mulțumi îndeajuns o populație eterogenă.

Această situație este favorizată și de faptul că locuitorii săi nu împărtășesc același sistem de valori, ci se poate vorbi despre un mozaic de sisteme de valori care adună grupuri mici, formate din indivizi risipiți pe suprafața amorfă a așezării.

OBIECTIVE:

 1. Experimentarea unui model de pregătire INTEGRAT între arhitectură, urbanism și științe tehnice;
 2. Înțelegerea valențelor formative ale sistemului de proiect întegrat;
 3. Punerea studenților în contact cu problematica unor amplasamente reale, oferindu-le totodată posibilitatea exprimării libere a propriei personalități;
 4. Înțelegerea conceptului de dezvoltare durabilă, a problemelor de mediu și ecologie;
 5. Însușirea metodologiei de elaborare a unui PUD;
 6. Studiul de sit – locul – factor determinant pentru configurarea spațial funcțională și volumetrică;
 7. Înțelegerea valorilor spațiului architectural în dialog cu aspectele funcționale și problemele tehnice;
 8. Explorarea relațiilor dintre spațiul public și spațiul privat, într-un context urban existent.

În ansamblu, domeniul de studiu “SPAȚIUL PUBLIC” - “SPAȚIUL PRIVAT”, cu variantele temelor de atelier și a temei de semestru, experimentează un model de pregătire integrat între arhitectură, urbanism și științe tehnice.

Pentru însușirea competențelor profesionale impuse prin planul strategic de învățământ și pentru atingerea obiectivelor didactice enunțate, tema cadru propune un model de instruire mai flexibil în activitatea de proiectare. Atelierele vor avea astfel libertatea de a-și stabili un scenariu diferit pentru abordarea programului. Siturile de lucru ale fiecărei echipe de îndrumare vor preciza un amplasament precum și capacitatea edificiilor publice specifice acelui sit.

COMPETENȚE PROFESIONALE

 • Capacitatea de a crea proiecte de arhitectură ce îndeplinesc cerințele de expresivitate estetică arhitecturală, a necesităților funcționale și a adecvării structurale și tehnice;
 • Cunoașterea adecvată a proiectării și planificării urbane și a abilităților implicate în procesul de planificare;
 • Înțelegerea relației dintre oameni, clădiri și mediul lor, în perspectiva dezvoltării durabile și necesitatea de a relaționa clădirile și spațiile dintre ele, la scara și necesitățile umane;
 • Înțelegerea proiectării structurale, a problemelor de inginerie și construcție pentru utilizarea lor în proiectarea clădirilor;
 • Cunoașterea adecvată a problemelor fizice, tehnologice și de funcționare a clădirilor, pentru asigurarea confortului interior și a protecției climaterice.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Atelier 42B
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Andra Apostolescu Si Irina Ferche
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Catalin Sandu
Atelier: Calin Irimescu
Irina Andrei
Atelier: Petru Gheorghiu
Cassandra Pop
Atelier: Octavian Neculai
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/