UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
SPATIU PUBLIC

Tema cadru – SPAȚIU PUBLIC

Amplasament :

Amplasamentul (urban) este stabilit conform fiecarei teme de atelier în parte.

Obiectivele studiului :

 • Întelegerea rolului social al spatiului public si a modalitatilor arhitecturale de definire a acestuia ;
 • Explorarea mijloacelor specifice de raportare creativa la contextul fizic existent ;
 • Dezvoltarea abilitatilor de gândire arhitecturala diferentiata, în relatia dintre spatiul public exterior si cel interior.

Date de tema :

Fiecare atelier va propune continutul detaliat al temei, cu respectarea urmatoarelor prevederi :

 • Suprafata studiata nu va depasi 1500 mp ;
 • Se pot propune, de asemenea, obiecte construite (cu functiuni publice) având suprafata cumulata (ocupata la sol) de maxim 300 mp.

Redactarea proiectului :

Proiectele vor fi redactate în colective de 2 studenti, vor fi predate pe hârtie, format 50×70 cm, într-o tehnica la alegere (inclusiv redactare pe calculator) si vor cuprinde :

 • Plan de situatie - sc. 1/500, însotit de o analiza detaliata a sitului ;
 • Plan general al perimetrului de interventie, cu reprezentarea zonelor pavate si plantate, precum si a celorlalte elemente construite - sc. 1/100 ;
 • Planurile nivelurilor diferite ale propunerii (daca este cazul) - sc. 1/100 ;
 • sectiuni / desfasurari de fronturi - sc. 1/100 ;
 • Macheta - sc. 1/100 (obligatorie - conditioneaza predarea si notarea proiectului).

Plansele desenate vor contine comentarii pentru justificarea solutiei si specificatii privind materialele folosite.

Fiecare atelier poate cere piese suplimentare fata de tema cadru.

Criterii de apreciere si notare :

 • coerenta modului de raportare a proiectului la contextul social si fizic-construit ;
 • calitatea spatiala a propunerii ;
 • adaptabilitatea interventiei pentru diferitele categorii de public ;
 • acuratetea si expresivitatea grafica a proiectului.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Sabrina Ene, Madalina Spiridon
Atelier: Anca Otoiu
Viliana Brescan, Beti Dinu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Sabrina Ahmad, Ana Constantinescu, Mihaela Serban
Atelier: Mircea Ochinciuc
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/