UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
SPAȚIU-STRUCTURĂ-EXPRESIE

SPAȚIU-STRUCTURĂ-EXPRESIE

Amplasament:

Obiectivul ce urmează a fi proiectat va fi amplasata conform fiecărei teme de atelier.

Obiectivele studiului:

 • Aprofundarea rolului structurii în definirea și perceperea volumetriei și spațiului arhitectural;
 • Înțelegerea relației dintre obiectul de arhitectură și contextul existent;
 • Formarea gândirii creative în compunerea unui obiect arhitectural la nivelul anvelopantei și a materialelor componente.

Date de temă:

Fiecare atelier va propune conținutul detaliat al temei cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Suprafața desfășurată construirii va fi între 300 - 400 mp.
 • Regimul de înălțime (P+1etaj; P+1etaj parțial; P cu supantă) nu va depăși 10 m la cornișă.
 • Sistemul structural este liber și va fi definitoriu pentru compunerea spațiului interior și pentru expresivitatea arhitecturală.

Redactarea proiectului:

Lucrările vor fi redactate pe hârtie albă, format 50/70, într-o tehnică la alegere (fără piese redactate pe calculator) și vor cuprinde:

 • plan de situație la sc. 1/200, însoțit de o analiză detaliată a sitului;
 • planurile tuturor nivelelor la sc. 1/50;
 • două secțiuni reprezentative pentru explicitarea soluției arhitecturale propuse, la sc. 1/50;
 • toate fațadele la sc. 1/50;
 • se va preda un CD cu piesele proiectului (scanate sau fotografiate).

Planșele desenate vor conține comentarii pentru justificarea soluției arhitecturale propuse și specificații privind materialele propuse.

Fiecare atelier poate solicita studenților și piese suplimentare față de tema cadru.

Criterii de apreciere și notare:

 • Coerența relației: “structură – expresivitate plastică – valențe spațiale”;
 • Dimensionarea și utilizarea corectă a elementelor propuse prin proiect într-o logică a rezolvării funcționale;
 • Expresivitatea și acuratețea redactării proiectului.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Ioana Radulescu
Atelier: Cristian Drughean
Ruxandra-Ioana Tonco
Atelier: Mircea Ochinciuc
Radu Antonescu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Tatiana-Oana Codru
Atelier: E.B Popescu
Laura Cristea
Atelier: E.B Popescu
Sofia Ioana Blebea
Atelier: Niculae Grama
Radu Ioan Anghel
Atelier: Niculae Grama
Cristiana Tudor
Atelier: Cristina Olga Gociman
Cristian Agache
Atelier: Cristina Olga Gociman
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/