UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
TURISM

TURISM

Amplasamentul obiectivului studiat este stabilit conform fiecãrei teme deatelier în parte.

Date de temã :

Concepția proiectului va reflecta preocuparea pentru câteva dintre caracteristicile arhitecturii durabile:

 • a. Relația clădirii cu mediul înconjurător imediat (ex: definirea unei atitudini față de terenul natural, alegerea structurii în funcție de impactul asupra sitului, gestionarea apelor pluviale etc.)
 • b. Materiale cu impact nepoluant asupra mediului (ex: propunerea unor materiale ce necesită un consum mic de energie în procesul de fabricație, optimizarea cantității de materiale prin confor- marea adecvată a geometriei construcției etc.)
 • c. Gestionarea energiei (ex: folosirea ventilației naturale, climatizarea prin exploatarea capacității naturale a solului de stocare termică, iluminatul natural, protecția solarăetc. )
 • d. Gestionarea apei (ex: înțelegerea impactului construcției asupra apelor subterane și integrarea concluziilor în proiect)
 • e. Confortul higrotermic (ex: relația dintre ventilația naturală și ambianța termică pe timp de varăși pe timp de iarnă)
 • f. Mentenanța și perenitatea performanțelor referitoare la mediu (ex: Posibilitatea reorganizăriiși reamenajării ansamblului construit pen- tru garantarea longevității sale)
 • g. Confortul vizual (ex: înțelegerea importanței contactului vizual cu exteriorul și integrarea concluziilor în proiect)

Fiecare atelier va propune conținutul în detaliu al temei, dar se vor respecta urmãtoarele prevederi:

 • Complexul turistic va fi conceput pentru maxim 30 de locuri de cazare;
 • Sunt admise, camere cu un singur pat, acolo unde se justifică prin temă;
 • Obligatoriu se vor prevedea grupuri sanitare cu duș;
 • Sala de mese va fi dimensionatã pentru circa 40 de locuri (aprox. 10 mese) și va fi deservitã de un spațiu pentru prepararea micului dejun;
 • Spațiul aferent administrãrii complexului se va rezolva, în funcție de specificul fiecãrui amplasament, ca unitate de cazare inclusă în ansamblul general al construcției;
 • Vor fi prevãzute 10-12 locuri de parcare.

Obiectivele generale ale studiului :

 • cunoașterea cerințelor și particularităților programului de cazare turisticã ;
 • înțelegerea necesitãții fundamentãrii proiectului pe un concept clar definit, în acord cu datele contextului și programului ;
 • dobândirea unei experiențe suplimentare pentru exploatarea creativã a potențialului cultural-expresiv al sitului;
 • cunoașterea unor principii ale arhitecturii durabile și utilizarea lor creativă în proiect.

Criterii de apreciere :

 • exprimarea clarã a unei atitudini arhitecturale fațã de contextul natural și cultural al sitului ;
 • rezolvarea creativã a programului dat - partiu funcțional și spațialitate interioarã;
 • dimensionarea și utilizarea corectã a sistemului constructiv ;
 • calitatea ambianței spațiale a unitãților de cazare și a spațiilor comune
 • coerența concluziilor privind principiile arhitecturii durabile și utilizarea lor la nivelul proiectului;
 • acuratețea și expresivitatea prezentãrii grafice.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Ioana Turcanu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Catalin Caragea
Atelier: Gabriela Tabacu
Madalina Spiridon
Atelier: Anca Otoiu
Dana Corina Cristescu
Atelier: Bogdan Tofan
Andreea Chiser
Atelier: Alexandru Andries
Paul Eugen Sehlanec
Atelier: Iulia Stanciu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/