UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Morfologia Locuirii – Locuințe înșiruite

Morfologia Locuirii – Locuințe înșiruite

Continuând abordarea locuirii începută cu lucrarea nr. 4 din anul I, tema proiectului se referă la un anumit tip de grupare a locuințelor individuale într-o asamblare de tip urban, generic denumită: locuințe înșiruite. Exercițiul oferă un prilej de aprofundare a funcțiunilor locuirii, accentul punându-se pe rezolvarea unei unități, repetată apoi prin alipire (cu translare sau rotire) de-a lungul unei străzi. Prin proiectul propus studiului s-a urmărit și o analiză multicriterială a diverselor componente ale locuinței înșiruite, a relațiilor dintre ele dar și cu vecinătățile imediate, sau ale contextului urban extins. S-a urmărit totodată înțelegerea formulei de organizare în relație cu spațiul exterior al curții private, în condițiile unei constrângeri majore, și anume, dimensiunea redusă a frontului la stradă, compensată însă de o adâncime mare a lotului individual. Fiecare atelier a avut un grad propriu de libertate a abordării si soluționării temei, dar în condițiile respectării datelor obligatorii din temă cadru, suprafețe și regim de înălțime.

Obiectivele studiului:

  • Analiza evoluției modelelor de locuința individuală;
  • Determinarea relațiilor spațial-funcționale specifice acestui tip particular de program al locuirii.
  • Promovarea locuinței înșiruite în proiectarea din țara noastră, unde exemplele sunt extrem de reduse.
  • Sintetizarea analizei într-un set propriu de concluzii, care să devină un „mecanism” de abordare și pe viitor a proiectelor de locuințe.

Amplasament:

Amplasamentul se afla în București, pe strada George Georgescu, conform Planului de situație anexat temei. El se află într-o zonă specifică a orașului de la începutul secolului 20, cu un caracter pronunțat tradițional, în care intervenția modernă este și ea o problemă de opțiune. Contextul, după cum se poate remarca, este al unui zone cu locuințe parter, parter+1, cu un procent ridicat de spații plantate, curțile fiind orientate cu vedere spre dealul patriarhiei. Lățimea propusă a lotului este de 7.50m.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Andrada Tarau
Atelier: Mircea Ochinciuc
Bogdan Rusu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Silvia Diaconu
Atelier: Adrian Spirescu
Oana Abalaru
Atelier: Anca Mitrache
Cristian Radu
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/