UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Spatiu urban - Experiment

SPATIU URBAN - EXPERIMENT

Tema de semestrul 2 (10) an V urmărește pregătirea studenților pentru examenul de licență (an VI) printr-un parcurs în etape care să sugereze o abordare cronologică, ce va dezvolta în cadrul studiului pașii necesari pentru conturarea conceptuală, imagistică și de detaliu a demersului în ceea ce privește răspunsul subiectului solicitat. Modulul tematic prin care se va realiza acest studiu este: „ Reconversia (spațial – funcțională), reabilitarea și restaurarea – elemente ce definesc evoluții istorice în echilibru cu dezvoltarea tehnologică, în perspectivă.”. În fapt, acest modul tematic răspunde uneia dintre cele mai actuale opțiuni, privind viabilizarea unor zone care prin evoluția lor istorică și tehnică și-au pierdut statutul funcțional, dar nu și valoarea arhitecturală. Ocupând o poziție urbană de obicei favorabilă, în interiorul zonelor centrale sau adiacente acestora, cu spații (terenuri) de mari întinderi și construcții diverse grupate în ansambluri de valoare din punct de vedere estetic și istoric, dar și clădiri fără importanță, cu spații perfect conservate sau într-un stadiu avansat de degradare, aceste zone își așteaptă șansa integrării în noile viziuni urbanistice ale orașului. Evoluțiile istorice urbane, tehnologiile moderne, alături de funțiuni noi, pot interveni pozitiv, în abordări de arhitectură care să readucă aceste zone în circuitul dezvoltatorilor din viața orașelor, păstrând memoria locului, asigurând astfel drumul firesc în dezvoltarea istorică a unui oraș. De aceea atât intervenția urbanistică, cât și cea funcțională trebuie cântărite cu mare atenție și răspundere, astfel încât concluziile transpuse în spații de arhitectură, reprezentând intervenții importante pentru oraș pe o mare unitate de timp, să reprezinte opțiunea corectă, profund profesională privind aceste intervenții. Studiul privind optimizarea acestor spații se va axa pe o radiografie complexă a tuturor parametrilor privind implicarea într-o asemenea operațiune, responsabilitatea uriașă în alegerea unei anumite opțiuni, fiind în fapt un examen de profesionalism pentru diverse zone ale societății care, prin specialiști din multiple medii, trebuie să dea răspunsul cel mai viabil pentru dezvoltarea propusă.

Datele tehnice temă an V
Adresa: Str. Candiano Popescu nr. 3-5, sector 5, în vecinătatea uzinei electrice
Suprafață teren: 17.500 mp
Vecinătăți: Parcul Carol, Muzeul Științei și Tehnicii
Altele: pe teren se află depozitele și vechea uzină electrică ce trebuie incluse în noua propunere.

SEF DEPARTMENT : Prof.dr. arh. Mihai COCHECI
SEF CATEDRA AN V: Conf. dr. arh. Georgica MITRACHE
Întocmit: Prof. Dr. Arh. Mihail Cocheci

Proiecte în cadrul acestei teme:

Lucia Lau, Andreea Luca
Atelier: Mihail Dan Cocheci
Florentina Badea, Olivia Spataru
Atelier: Petru Gheorghiu
George Ercus, Irina Chireu
Atelier: Gheorghe Rosu
Csaba Gabor, Forro Hunor
Atelier: Gheorghe Rosu
Irina Sapunaru, Ana Maria Aneci
Atelier: Corneliu Ghenciulescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/