UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
SPAȚIU-STRUCTURĂ-EXPRESIE

SPAȚIU-STRUCTURĂ-EXPRESIE

Amplasament

Amplasamentul obiectivului este stabilit conform fiecărei teme de atelier în parte.

Obiectivele studiului

 • Înțelegerea relației dintre obiectul de arhitectură și situl / contextul existent ;
 • Înțelegerea și aprofundarea rolului structurii în definirea și perceperea volumetriei și spațiului arhitectural;
 • Formarea gândirii creative în relație cu un obiect de arhitectură, la nivelul anvelopantei și materialelor.

Date de temă

Fiecare atelier va propune conținutul detaliat al temei, cu respectarea următoarelor prevederi:

 • Suprafața desfășurată va fi între 250 și 300 mp;
 • Regimul de înălțime nu va depăși 10 m (la cornișă);
 • Sistemul structural este liber și va fi definitoriu pentru spațialitate și pentru expresivitatea arhitecturală.

Redactarea proiectului

Proiectele vor fi predate pe hârtie, format 50×70 cm, într-o tehnică la alegere (fără planșe redactate pe calculator) și vor cuprinde :
 • Plan de situație - sc. 1/200, însoțit de o analiză detaliată a sitului;
 • Planurile tuturor nivelurilor - sc. 1/50;
 • secțiuni reprezentative pentru explicitarea soluției de arhitectură - sc. 1/50;
 • Toate fațadele - sc. 1/50;
 • Macheta - sc. 1/100 (obligatorie - condiționează predarea și notarea proiectului).

Planșele desenate vor conține comentarii pentru justificarea soluției și specificații privind materialele folosite.

Fiecare atelier poate cere piese suplimentare față de tema cadru.

Criterii de apreciere și notare

 • coerența relației structură - expresivitate plastică - calitate a spațiului;
 • logica rezolvării funcționale; dimensionarea și utilizarea corectă a elementelor propuse prin proiect;
 • acuratețea și expresivitatea redactării proiectului.

NOTĂ

Toate studiile se vor prezenta la corectură pe foiță și vor fi reunite într-o mapă, pe care studenții o vor avea asupra lor la fiecare corectură. Nu se acceptă corecturi pe laptop.

Formatul de redactare a proiectului va avea un chenar și un cartuș de identificare, conform modelului recomandat de catedră.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Bianca Moldoveanu
Atelier: Adrian Spirescu
Silvia Funieru
Atelier: Mircea Ochinciuc
Alice Ionita
Atelier: Mircea Ochinciuc
Oana Muresan
Atelier: Emil Barbu Popescu
Anca Ioana Ionescu
Atelier: Emil Barbu Popescu
Andrei Consferenț
Atelier: Anca Mitrache
Ana Tofan
Atelier: Anca Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/