UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
O clădire înaltă pentru birouri

O CLADIRE INALTA PENTRU BIROURI

In ultimii ani s-au realizat in Bucuresti multe cladiri inalte. Din datele furnizate de Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a P.M.B. s-au aprobat in acest an si in anul trecut numeroase PUZ.uri care prevad construirea in Municipiul Bucuresti a unor cladiri inalte cu functiune de locuire sau birouri. Cu alte cuvinte cladirea inalta, care presupune folosirea unei structuri de rezistenta speciale si a unor instalatii speciale, este o problematica relativ noua pentru arhitectii romani cu numeroase implicatii tehnice si arhitecturale.

Din aceste considerente tema de fata incearca sa-i puna in tema pe studenti, propunand proiectarea unei cladiri de mare inaltime (comform normativului P.S.I.- P 118/99- peste P + 11E toate constructiile sunt considerate inalte) cu functiunea principala de birouri.

Amplasamentul temei de fata este un amplasament real situat in partea de nord a capitalei, la intersectia strazilor Cpt. Av. Alex. Serbanescu si Caramfil Nicolaie, in suprafata de 5.357 mp., pentru care este aprobata o documentatie de urbanism PUZ si ca atare sunt stabiliti legal coeficientii urbanistici obligatorii de respectat:

 • Steren = 5.357,00 mp.
 • Sconstr. = 3.482,00 mp.
 • Sconstr. desfasurata = 37.499,00 mp.
 • Hmax. = 80,00 m. (S + P + 20 E)
 • POT = 65%
 • CUT = 7
 • Spatii verzi = 1.071,40 mp. (cca. 20% din Steren)

Actualmente pe terenul respectiv (vezi planul de incadrare in zona sc. 1/2000 si planul de situatie sc. 1/500

Anexate) se afla structura de rezistenta a blocului de locuine XXII F, Fbis, Gbis, Str. Cpt. Av. Alex. Serbanescu, nr. 76 - 82, Sector 1, Bucuresti, construita inainte de 1989 si care urmeaza sa fie demolata in vederea eliberarii amplasamentului.

Terenul este proprietate privata si beneficiaza de toate dotarile tehnico-edilitare necesare construirii unui imobil modern si perfect dotat din punct de vedere tehnic.

Pe acest teren, in conditiile urbanistice date, se propune proiectarea unei/unor cladiri de birouri private, de clasa A iar la baza volumului/volumelor inalt/e o constructie de Hmax. = 12,00 m. cu functiuni publice.

Pentru birourile de clasa A se vor respecta cerintele minime obligatorii: o inaltime minima a nivelului construit de 3,85 m., o suprafata desfasurata a nivelului construit de minim 1.000 mp., pardoseala flotanta de minim 15 cm.(in cazul utilizarii sistemului "Hirros flexible space" minim 30 cm.) si flexibilitate maxima.

Pentru functiunile principale se vor proiecta (in zona birourilor):

La subsoluri: Hol lifturi, casa scarilor (conform Normativ P 118/99), rampe acces carosabile (conform Normativului NP 25/1998), locuri parcare (conform Hotararii C.L.M.B. nr. 66/2006), adapost protectie civila a locatarilor (conform Legii protectiei civile nr. 481/2004, Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in cadrul constructiilor noi/2001, H.G.R. nr. 560/15.06.2005), rezervor apa incendiu cu anexe (conform Normativ P118/1999), spatiu gospodarie de apa si hidrofor, spatii tehnice (post trafo, grup electrogen, tablou electric general, eventual centrala termica si conditionare - vezi P118/99), camera sistem securizare + BMS, camera server, spatii depozitare diverse, etc.

La parter: Acces principal si accese serviciu, informatii si lobby, lifturi si casa scarilor, grupuri sanitare pe sexe, sucursala bancara, birouri administratie, restaurant/e cu anexele sale, rampe acces persoane cu handicap panta = 7,5%, precum si alte functiuni posibile: Librarie sau librarie media, cofetarie, bar/uri,agentii diverse (bilete tren, avion, auto, spectacole, etc.), sala/sali conferinte, etc. in functie de solutia propusa de fiecare student.

La etaje: Hol lifturi, casa scarilor, grupuri sanitare pe sexe, birouri (individuale sau open spaces), spatii depozitare/arhivare, spatii copiatoare, etc., zone recreere, eventual etaj conferinte cu diverse capacitati.

Pentru constructia de la baza turnului/turnurilor de Hmax. = 12 m. se vor propune functiuni publice: mica galerie comerciala, mici restaurante sau bistrouri cu specific, club/cluburi, braserie, bar/uri, casinou, etc., cu accesele lor separate de zona birourilor.

Se pot propune si alte functiuni compatibile in functie de solutia propusa.

Bibliografie:

 • Offices, Chris van Uffelen, 2007 by Verlagshaus Braun
 • CHORA, Urban Flotsam, Edition 010 Publishers, 2001
 • Koolhaas Rem/Bruce Mau, S, M, L, XL, New York/Rotterdam, 1995
 • OASE, Architectural journal, Edition Nai, 1999
 • Peter Lang, William Menking, Superstudio, Life without objects, Edition Skira, 2003
 • Monografia cu Arsene
 • Future Arquitecturas, nr. 10/2007,2008, nr. 11/2008, nr. 12/13/2008, nr. 14/2008
 • Domus, nr. 918/2008
 • The Architectural Review, nr. 1340/2008
 • L'arca, nr. 242, 239/2008
 • Arhitectura, nr. 66/2008
 • Casabella, nr. 764, 766/2008
 • Architectura interieure cree, nr. 336/2008
 • Lotus, nr. 135/2008
 • A10. New European Architecture, nr. 20, 23/2008

Normative

 • P 118-1999 Normativ privind siguranta la foc a constructiilor
 • P 102-2001 Normativ privind proiectarea si executarea adaposturilorde protectie civila
 • NP 051-2001 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la cerintele persoanelor cu handicap
 • NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea , executia , exploatarea si postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.
 • NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane

Proiecte în cadrul acestei teme:

Studentii Grupei 52B
Atelier: Georgica Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/