UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
CULTURA: Fundatia culturala Gellu Naum

Fundatia culturala Gellu Naum

Amplasament

Situl propus se aflã în localitatea Comana, jud. Giurgiu, în imediata vecinãtate a locuintei scriitorului Gellu Naum. Perimetrul exact al terenului si reglementarile urbanistice vor fi cunoscute in urma unei deplasãri de documentare.

Date de temã

Poetul si prozatorul român Gellu Naum este considerat cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist si unul dintre ultimii mari reprezentanti pe plan european. În prezent apartinând Fundatiei Gellu Naum, locuinta scriitorului, fara a avea nimic muzeografic, este universul plin de farmec in care scriitorul si sotia sa isi petreceau verile intr-o oaza de verdeata în apropierea Parcului Natural Comana.

In acest context se propune studiul unui ansamblu format în principal din douã functiuni majore:

  • sediul fundatiei culturale Gellu Naum;
  • spatii de cazare si creatie pentru scriitori

Pentru ca proiectele sã fie cât mai adecvate sitului propus (caracterul natural si cultural local), considerãm oportunã studierea celor douã teme în ansamblu, datele referitoare la elementele concrete ale amplasamnetului - locuinta existenta, relief, plantatii, urmând a fi obtinute la fata locului într-o deplasare de studii înainte de începerea proiectului.

Sediul fundatiei poate adaposti: spatiu de acces, spatii destinate atelierelor de creatie literara, salã discutii, conferinte, întâlniri, sãli destinate workshop-urilor, mic spatiu expozitional. Studentii pot alege dintre aceste functiuni sau completa cu altele noi in functie de scenariul propus. Distributia spatiilor in sectiune va tine seama de relieful existent, regimul de înãltime fiind în principal, Ds+P fãrã a exclude supante in spatiile importante precum si un eventual etaj partial. Sistemul constructiv si materialele propuse sunt la alegere.

Obiective suplimentare ale studiului

  • cunoasterea si asimilarea de cãtre studentii arhitecti a valorilor culturale românesti;
  • armonizarea arhitecturii propuse si a tehnicilor si materialelor de constructie cu contextul cultural propus;
  • realizarea unui ansamblu functional adaptat reliefului si conditiilor naturale locale.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Cassandra Pop
Atelier: Mircea Ochinciuc
Alexandru Senciuc
Atelier: Mircea Ochinciuc
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/