UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Departamentul pentru managementul cercetării | Sponsori | Contact
CULTURA: Centru pentru itinerarii culturale

Centru pentru itinerarii culturale

Amplasament

Terenul propus spre studiu se aflã pe strada Sfintii Apostoli, în zona CP1 a orasului (conform PUG-lui Municipiului Bucuresti) - subzona centralã în care se mentine configuratia tesutului urban traditional continând o parte din zona protejatã. POT-ul si CUT-ul maxim admisibile pentru aceastã zonã sunt 70%, respectiv 1,9. Se pot admite abateri de la aceste valori în functie de fiecare solutie în parte, dar numai în cadrul reglementãrilor PUG-ului existent.

Pe acest teren urmeazã sã se amplaseze un ansamblu alcãtuit dintr-un centru pentru itinerarii culturale destinate tineretului si dintr-o dotare hotelierã în regim hostel pentru cazarea tinerilor.

Date de temã

În aceastã etapã a studiului trebuie sã imaginati si sã proiectati un centru pentru itinerarii culturale destinate tineretului. Pe amplasamentul propus veti alege locul cel mai adecvat pentru a aseza aceastã constructie, în relatie cu orientarea terenului, cu posibilele accese, cu circulatiile carosabile si pietonale, cu vegetatia existentã, cu reperele vizuale perimetrale dar si cu pozitia în care veti amplasa a doua dotare a

ansamblului. Având în atentie racordarea corectã la clãdirile existente, vã invitãm sã imaginati si sã proiectati un obiect de arhitecturã care va cuprinde urmãtoarele spatii:

  • zonã de primire si asteptare, cca. 50mp.
  • spatiu multifunctional pentru expozitii, 150~200mp.
  • sãli pentru conferinte, cca. 50mp. fiecare
  • cafenea cu mic oficiu, 40mp.
  • zonã administrativã, cuprinzând 2 birouri, grupuri sanitare, vestiar minimal, spatiu de depozitare, centralã termicã si hidrofor cca. 70mp.

Se vor asigura 10 locuri de parcare la sol, în incintã.

Clãdirea va avea un regim maxim de înãltime (D)+P+2E si o solutie structuralã logicã, adecvatã programului propus.

Suprafata construitã desfãsuratã nu va depãsi 500mp.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Dacian Gheban
Atelier: Alexandru Vasiliu
Cristina Ionescu
Atelier: Alexandru Vasiliu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/