UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Centru Comercial - Piata Decebal

Centru Comercial - Piata Decebal

DATE GENERALE

Pentru proiectul nr. 4 din semestrul 2 se propune realizarea unui "CENTRU COMERCIAL".

Situat într-o zona centrala a capitalei, respectiv "PIATA DECEBAL" asezata pe locul unui vechi vad comercial, un teritoriu care actualmente se prezinta ca o zona urbana destructurata, dar care are meritul ca si-a pastrat de-a lungul evolutiei orasului, caracterul de sit cu personalitate .

SITUL

Zona propusa pentru studiu face parte din "Centrul istoric" apartinînd Bucurestiului "de alta data" si se numea la acea vreme "Mahalaua Sfîntu Gheorghe Vechi" - sau "Tîrgul Bucurestilor".

Învecinata cu Curtea Domneasca, la sud si Mahalaua Coltea la nord, aceasta parte a orasului a suferit de-a lungul timpului odata cu evolutia orasului o serie de interventii si modernizari care în tendinta lor generala "de îmbunatatire a functionalitatii orasului", s-au soldat însa si cu numeroase sacrificii, ducînd la disparitia unor constructii si ansambluri dintre care unele ar fi putut fi repere ale istoriei arhitecturii românesti .

În cadrul unor asemenea interventii se înscrie si strapungerea celor doua artere principale ale orasului, cele doua diametre a caror intersectie este reprezentata de Piata Universitatii .

Cea dintîi strapungere a avut loc în continuarea strazii Coltea, catre nord, în etape, culminînd în anul 1912 .

În directia sudica aceasta artera se oprea în anul 1935 în Piata Sf. Gheorghe, între anii 1935 si 1940, în etape, s-au facut strapungeri pîna în Piata Unirii, pentru ca prelungirea catre sudul orasului sa se faca abia în anii '60 .

Desigur, toate aceste interventii, importante pentru functionarea traficului, au dus însa la pierderi ale tesutului istoricsi ceea ce vedem noi astazi în zona Sf. Gheorghe - Piata Decebal sunt portiuni desprinse din vechiul centru istoric, acre au supravietuit cu greu si functioneaza dfectuos datorita ruperilor legaturilor directe stabilite în timp cu zonele învecinate .

Denumita si "Tîrgul Bucurestilor" zona ce se studiaza si-a pastrat într-o oarecare masura caracterul de zona comerciala pîna în zilele noastre .

Pentru a revitaliza acest sit - (Piata Decebal) - sunt necesare unele interventii urbanistice care în final pot sa redea într-o versiune contemporana, atît caracterul preponderent comercial al zonei cît si functionalitatea diminuata pastrata pe parcursul evolutiei orasului .

Se poate spune, fara a intra în profunzimea fenomenului, ca acest teritoriu al orasului întruneste atributele unui sit cu personalitate conturata, personalitate data de caracterul initial cît si cel pastrat în toate etapele evolutiei sale, acela de centru comercial .

Tema generala a acestui semestru urmareste investigarea modalitatilor de operare în astfel de situri .

FUNCTIUNEA

Pornind de la functiunea generala de "CENTRU COMERCIAL" prin analizarea conditiilor de integrare a sa în cadrul arhitectural existent, precum si adaptarea la cerintele actuale de practicare a unui comert la standarde situate în pas cu evolutia la zi a acestui tip de program pot face din aceasta interventie într-un astfel de sit cu personalitate o operatiune de succes .

OBIECTIVE

La proiectarea obiectului sau ansamblului arhitectural se vor avea în vedere si urmatoarele

  • Conferirea unei functii complexe, prin stabilirea unei game diversificate de componente functionale (comert, alimentatie publica, agrement, servicii, etc) care sa conduca la realizarea unui pol de atractie în oras .
  • Determinarea în urma analizei sitului a celei mai eficiente operatiuni urbanistice de revitalizare a zonei prin optimizarea fluxurilor pietonale si auto, de restabilire a tesutului urban si de inserare a maselor construite .
  • Realizarea unui design arhitectural si ambiental în concordanta cu concluziile desprinse din analizarea complexa si completa a sitului, abordînd mijloace de expresie arhitecturala contemporane, care pot sa fie inspirate si din arhitectura traditionala a zonei, tinzînd spre închegarea si redarea într-o viziune originala a întregului concept arhitectual .
  • Supunerea întregii operatiuni într-un astfel de sit, unui concept arhitecural definit clar, menit sa ordoneze si sa ierarhizeze spatiul arhitectural propus, atît cel construit cît si cel interstitiar .

DESPRE SUPRAFETE SI INDICATORI URBANISTICI

Terenul propriu-zis pe care se va derula programul de proiectare a obiectului final, este alcatuit de fapt din doua loturi - Lotul A si Lotul B - despartite de Calea Mosilor .

Lotul A are suprafata StA = 4260 mp

Lotul B are suprafata StB = 2080 mp

În principiu pe aceste loturi sep pot construi edficii cu un POT maxim = % si un CUT max = , la o înaltime maxima de cca 20 - 24 m si cu un regim de înaltime de 2S + P + 4E cu posibile accente de înaltime, însa moderate .

DESPRE FAZELE PROIECTULUI

Operatiunea urbanistica supusa studiului se va desfasura în prima faza a proiectului (Faza PUD) pe cele doua loturi marcate în planul de situatie cu denumirile Lotul A si Lotul B, despartite de Calea Mosilor .

În faza finala a studiului se va detalia obligatoriu numai edificiul de pe Lotul A, constructia configurata pe lotul B la faza PUD va fi redata în piesele desenate numai ca obiect arhitectural ambiental (fara partiuri ) .

Eventualele rezolvari pentru refacerea traseelor traditionale din vechiul tesut urban, care propun legaturi (de tip pasaj subteran) cu centrul istoric al orasului ramas pe partea opusa B-dului I.C. Bratianu, sau de integrare în ansamblu si a cladirii marcata pe plan cu denumirea de SC COSIMPEX SA, vor fi redate numai la scara planului de situatie 1/500 sau exclusiv pe acesta .

Proiecte în cadrul acestei teme:

Irina Chireu
Atelier: Gheorghe Rosu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/