UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
CULTURA: Centru arheologic Babadag

CULTURA: Centru arheologic Babadag - Centru conferinte, reuniuni si workshop

Amplasament

Situl propus se afla în localitatea Babadag în preajma vestigiilor arheologice ale cetãþii.

Date de temã

Litoralul ºi mare parte a teritoriului Dobrogei sunt extrem de bogate în vestigii ale culturilor care s-au dezvoltat în acest perimetru: greacã, romanã, otomanã, etc. Centrul este destinat atât specialiºtilor care lucreazã pe ºantierul arheologic, invitaþilor la diferite manifestãri organizate periodic cât ºi vizitatorilor ºantierului ºi muzeului sau turiºtilor ce fac excursii în zonã.

Se propune studiul unui ansamblu format în principal din douã funcþiuni majore:

  • centrul de studii arheologice
  • dotare hotelierã în regim permanent

Pentru ca proiectele sã fie cât mai adecvate sitului propus (caracterul natural ºi cultural local), considerãm oportunã studierea celor douã teme în ansamblu, datele referitoare la elementele concrete ale amplasamnetului - relief, ruine, planþaþii, ºi accese urmând a fi obþinute la faþã locului într-o deplasare de studii de 2 zile înainte de începerea proiectului.

Astfel centrul de studii se compune din:

  • spaþii de acces ºi recepþie
  • o salã de reuniuni, conferinþe, întâlniri cu o capacitate de 75 de locuri
  • trei sãli destinate trainingului ºi workshop-urilor cu capacitãþi de cca. 20 locuri
  • un spaþiu expoziþional închis servind ºi ca foyer al sãlii
  • o terasã belvedere pe care sã funcþioneze ºi o cafeterie
  • un traseu arheologic care sã integreze în spaþii închise ºi deschise, vestigiile de arhitecturã din preajma cetãþii.
  • funcþiuni anexã.

Accesul carosabil va avea un parcaj de max 10 autoturisme pentru vizitatori.

Regimul de înãlþime, este în principal, pe parter fãrã a exclude supante in spaþiile importante precum ºi un eventual etaj parþial

Sistemul constructiv ºi materialele propuse sunt la alegere.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Dimitrie Stefanescu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Veronica Popescu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Alina Panait
Atelier: Mircea Ochinciuc
Adrian Mitu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/