UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Spatiu public-Sisteme modulare: Galerie comerciala

Tema: Spațiu public – Sisteme modulare: GALERIE COMERCIALĂ

Argument

Omul are înscrisă în codul genetic dorința de a comunica, tendința de a ,,socializa’’, conform unui termen preluat recent. Proiectul anterior, din cadrul tematicii generale de studiu ,,Spațiu public – Sisteme modulare”, propunea spre studiu și completare, un ansamblu de volume existente pe un lot izolat de contextul urban. Respectiv, o incintă autonomă. Pentru acest proiect, lotul oferit spre studiu prezintă limite construite. Această temă cuprinde patru domenii destinate cu precădere sau exclusiv pietonilor: piața publică, galeria comercială, cheiul și podul. Din acest motiv, acest studiu necesită accentuarea specificului de zonă pietonală. Funcțiile urbane care vor fi acoperite prin acest studiu, sunt după cum urmează: comerț, alimentație publică, cultură, informare, recreare, loisir (destindere).

Date de temă

Suprafața oferită spre studiu, va fi limitată de un dreptunghi de 70.00 m. / 50.00 m. Procentul de ocupare a terenului (POT) va fi de maximum 50%. Suprafața construită desfășurată va fi de maximum 4375 mp. Va avea maximum 3 niveluri (P+2 – respectiv, nivelurile superioare fiind tratate ca supante; este preferabilă soluția cu 2 niveluri). Suprafețele magazinelor (mici sau tip hală, respectiv pentru vânzare en détail sau en gros) vor fi cuprinse între 70 și 450 mp. Lățimea minimă a unui magazin va fi de 5.00 m. Depozitarea și grupul sanitar al fiecărui magazin vor fi calculate ca procent din suprafața utilă a magazinului (25%). Casele de marcat vor fi individuale. Pentru diversele profile se va studia ,,Manualul arhitectului“ de Ernst Neufert. Produsele care vor fi comercializate vor fi atât cele de folosință generală, cât și materiale de construcție. Este absolut necesară și prevederea a unul sau două spații de alimentație publică de mici dimensiuni (braserie, bar, cofetărie, simigerie – patiserie, gelateria, pizzeria, fast food, etc.), dar și completarea cu alte funcțiuni secundare, conexe (agenții turistice sau bancare; expoziții; mici magazine de: optică medicală, multiplicare, foto; alte servicii, etc.). Se vor prevedea grupuri sanitare pentru public, pe fiecare nivel (femei - 5 cabine WC, 2 lavoare; bărbați – 2 cabine WC, 3 pisoare, 2 lavoare). Pietonalul se va compune după o direcție liniară, ortogonală, circulară, compusă (mixtă), etc. Principiul de compoziție este cel al unei nave centrale, mărginită de travei laterale. Se va studia sistemul de iluminare naturală. Accesele vor fi de tip windfang.Nodurile principale de circulație verticală pot fi dotate și cu escalatoare (pe lângă scările principale – cu rampă de cca. 1.40 m. - și de evacuare). De asemenea, se vor prevedea și ascensoare sau rampe pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Pentru marfă și personal, se vor prevedea scări cu rampe de min. 1.20 m. lățime și monte-charges. Tema este însoțită de un fișier .dwg (Sit galerie comercială.dwg). Acesta cuprinde existentul (hotel, locuințe, căi de circulație, parcaje, etc.). Se pot personaliza volumele marcate prin culoarea roșie. Amplasamentul propus este adiacent unui canal navigabil.

Structura. Structura principală va fi realizată fie din beton armat (modulul structural este 30 / 60 cm.), fie din metal, iar închiderile și acoperirea (structura secundară) se vor realiza exclusiv din metal. Compartimentările vor fi în sisteme ușoare, montate ,,uscat” care au în vedere o eventuală recompartimentare a spațiilor. Înălțimea liberă în zonele publice va fi de minimum 4.20 m. Se vor prevedea plafoane suspendate, pentru traseele de condiționare a aerului și alte instalații. Acoperirea spațiului public principal va fi de tip ,,luminator” și realizată cu materiale transparente / translucide.

Parcajele. Printr-o rezolvare judicioasă, se vor asigura suprateran (la sol), pe zona indicată pe plan.

Obiectivul studiului

Sintetic, construcția ce se va propune necesită o structură repetitivă (modulare structural - funcțională), o direcție de parcurgere (ax pietonal acoperit cu luminator – specificul este lipsa de interferență cu traficul auto), un concept de secțiune.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Alexandru Voinescu
Atelier: Liana Iliu
Alexandra Tocila
Atelier: Liana Iliu
Alexandra Diaconu
Atelier: Liana Iliu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/