UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Locuire colectiva

Tema: LOCUINTE COLECTIVE

Amplasament

Terenul propus pentru studiu are o suprafață de 11.280 mp și se află în imediata apropiere a zonei centrale (definită de inelul principal de circulație), într-un sector în care se amestecă urbanismul de tip funcționalist (Cartierul Titan-Balta Albă, construit în anii ‘60), o structură peri-urbană (lotizări de sfârșit de secol și din perioada celor două războaie), intervenții din ani ‘80, construcții noi izolate și mari proiecte rezidențiale în derulare.

În acest moment terenul este ocupat de o fabrică de textile, ce urmează să fie demolată, iar delimitările sale finale vor fi realizate prin căi de circulație existente și propuse, conform planului de situație anexat temei.

La nord și la est se găsesc imobile de apartamente P+4, la sud o bară P+1, ambele structuri făcând parte din proiectul Titan-Balta Albă; la vest, fragmente din țesutul de locuințe de mahala, aflat în plin proces de transformare prin demolarea individuală a caselor vechi și construirea de vile, și - pe terenul unei fabrici demolate - un ansamblu rezidențial private aflat în construcție. Acesta se va compune din 2 grupe a câte trei bare P+12, legate între ele prin bare P+5.

Date de temă

Terenul va fi împărțit în două zone: una de locuințe și cealaltă de recreere și servicii publice. Definirea celor două zone din cadrul ariei totale face parte din studiu.

Zona publică va avea o suprafață de cca. 5.380 mp și un C.U.T. maxim de 0,2. În această zonă va fi amplasată o grădiniță, și - opțional - alte funcțiuni de tip locuri de joacă, sport etc. Această parte a terenului va fi prezentată în cadrul planului de situație și volumetric în machetă, fără a fi detaliată.

Zona de locuințe va avea o suprafață de cca. 6.000 mp. Se cere proiectarea unui ansamblu de 80-90 de apartamente, a spațiilor private, semi-private și publice, precum și a funcțiunilor complementare de utilitate comunitară (locuri de joacă, odihnă, socializare etc.).

În cadrul construcțiilor pot fi prevăzute și alte funcțiuni urbane (spații comerciale de mici dimensiuni, ateliere și birouri pentru profesii liberale etc.), însă acestea nu vor depăși 5-10 % din suprafața construită desfășurată. Aceste funcțiuni opționale vor trebui integrate în ansamblu, astfel încât să nu afecteze calitatea locuirii. Regimul de înălțime și sistemul constructiv rămân la aprecierea studenților, fiind corelate cu conceptul de locuire propus.

Se va asigura luminarea și ventilarea directă și naturală a tuturor încăperilor de locuit. Dormitoarele nu se vor învecina cu spațiile comune de circulație sau cu pereții cu instalații ai apartamentelor învecinate.

Se vor propune toate tipurile de apartamente, de la o cameră la 5 camere, cele mai numeroase fiind cele de 3 și 4 camere.

Vor fi respectate suprafețele minimale (construite), conform Legii locuintei nr. 114/1996 și Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1935 din 13 sept./1996 menționate în tabelul de mai jos. Se admit depășiri de suprafețe de maximum 10 %.

AL=aria locuibilă: suprafața însumată a încăperilor de locuit: dormitoare, camera de zi și locul de luat masa situate în afara bucătăriei.

AU=aria utilă: suprafața interioară a tuturor încăperilor din apartament. Nu cuprinde suprafața logiilor și a balcoanelor. În cazul locuințelor duplex, rampa scării nu se cuprinde în suprafața utilă).

AC= aria construită pe locuință: suma suprafețelor utile ale apartamentului, a logiilor, balcoanelor, precum și a cotei parte din suprafețele comune ale clădirii - spălătorii, uscătorii, casa scării - la care se adaugă suprafața aferentă a pereților interiori și exteriori al locuinței. Nu se cuprind boxele de la subsol și garajele.

Pentru simplificarea studiului, suprafețele construite specificate în temă pentru diferitele mărimi de apartamente se vor considera ca fiind cele cuprinse în conturul exterior al apartamentului (inclusiv cota aferentă din spațiul de circulație), fără logii și balcoane. Se va urmări un indice AL/AU (AC) cât mai ridicat prin reducerea circulațiilor în cadrul unității de locuit dar și la nivelul grupării apartamentelor.

Suprafața camerei de zi de la locuința cu o cameră include spațiul pentru dormit ; locul de luat masă poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi. Înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,70 m, cu excepția mansardelor și supantelor, la care se va asigura un volum minim de 15m3 de persoană.

Anexe tehnice

În subsol (demisol) se vor rezolva și boxe de depozitare aferente tuturor apartamentelor.

Se va avea prevedea pentru fiecare apartament un garaj în subsol iar pentru vizitatori un număr minim de 25 de parcaje la sol.

Pentru evacuarea resturilor menajere vor fi folosite containere specializate (europubele) pentru diferitele tipuri de deșeuri, amplasate pe platforme cu acces carosabil, la care locatarii aduc gunoiul în pungi de plastic.

În subsol se vor prevedea de asemeni adăposturi de apărare civilă considerându-se 1mp. suprafață utilă și 2,5mc/persoană; pereții adăposturilor se vor realiza din beton armat de 40cm grosime, iar planșeele peste acestea vor avea 20 cm grosime.

Obiectivele studiului

  • Descifrarea și asimilarea particularităților locuinței colective
  • Favorizarea echilibrului între individualitate și viața comunitară, între public și privat prin conformarea și compunerea unităților și (mai ales) prin proiectarea unui sistem de spații publice, semi-publice, semi-private și private.
  • Proiectarea arhitecturală coordonată a unui ansamblu și a unităților din care se compune acesta.
  • Determinarea prin toate aceste caracteristici a unui mod de locuire de calitate, care să răspundă nevoilor sociale, ale orașului și de dezvoltării durabilă.
  • Aceste principii vor fi urmărite în contextul locuirii bucureștene, pe un sit real.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Matei Cristescu, Ionela Cristina Gheorghe
Atelier: Călin Negoescu
Flavia Buscan, Radu Postolache
Atelier: Călin Negoescu
Anca Andronache, Ioana Baltaga
Atelier: Călin Negoescu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/