UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Spațiu public - Sisteme modulare. Extindere complex scolar

Tema: Spațiu public - Sisteme modulare, Proiect nr. 3, Lucrarea nr. 5 - Extindere complex școlar

Amplasament:

Amplasamentul propus spre studiu se află la marginea unei așezări medii. Execuția acestui ansamblu școlar a început anterior, actualmente aceasta aflându-se în stadiul de non-finito.

Date de temă:

Tema este însoțită de 3 fișiere.dwg.

Există două corpuri de clădire, deja integrate într-un ansamblu; acestea adăpostesc: zona de acces (separate, pentru profesori și elevi); zona profesorilor (cancelaria; biroul directorului cu secretariat; grup sanitar); zona administrației; biblioteca; zona cabinetelor medicale (cel de pediatrie și cel stomatologic); un spațiu general de depozitare; bufetul elevilor. Acest volum este sugerat ca gabarit, structura și golurile urmând a fi personalizate.

De asemenea, sunt deja proiectate volumele sălii de sport (capacitate: 192 locuri; structura secundară poate fi completată de către fiecare student) și al auditoriului (amfiteatru, sală de festivități). Acestea urmează a fi integrate în compoziția generală de către fiecare student. Detaliile anvelopantelor se vor personaliza, pentru prezentarea în 3D Studio VIZ.

Toate volumele existente se pot personaliza.

Școala ce se va studia are o capacitate de 400 elevi (8 clase ciclu primar, 8 clase ciclu gimnazial), din ciclurile primar și gimnazial.

Structura va fi cu cadre din beton armat, pe parter, maximum parter și un etaj (modulată pe 30 cm.). Rampele scărilor vor avea lățimea de 1.25 m.

Clasele pentru ciclul primar (I - IV) vor avea suprafața de 60 (65) mp. (24-26 elevi / clasă × 2.50 mp./elev), iar cele pentru ciclul gimnazial (V - VIII) cca. 48 (52) mp. (24-26 elevi / clasă × 2.00 mp./elev).

Acestea se pot ilumina în două moduri: fie pe o singură parte (la adâncimi de 7.00-7.20 m.), fie bilateral (adâncimi mare, de 8.20-8.80 m.). Orientarea optimă pentru sălile de clasă este S-SE.

Grupurile sanitare pe sexe (fete - 10 cabine WC și 4 lavoare; băieți - 5 cabine WC, 5 pisoare și 4 lavoare) și spațiu de garderobă (eventual dulapuri-vestiare) vor fi plasate în proximitatea sălilor de clasă (0.15 mp./elev).

Se vor prevedea patru laboratoare (fizică/chimie, biologie, informatică, limbi străine), a câte 60 mp. (plus 15 mp. spațiu pentru material didactic).

Circulațiile (coridoarele) vor fi dimensionate astfel: simplu tract, 1.80 m., iar dublu tract, 2.40 m.

Spațiile de recreație interioare (0.30 mp./elev), în legătură cu sălile de clasă, vor fi calculate în plus față de circulații și fac parte integrantă din modului funcțional repetabil. Cele exterioare vor fi centralizate și vor avea cca. 120 mp. Se pot prevedea și spații intermediare (exterioare, dar acoperite: préau couvert) de aceeași suprafață cu cele interioare (legate de curtea de recreație).

Se va prevedea și câte un grup sanitar pentru persoane cu handicap neuromotor (cabina WC 1.60/1.60 m.; lavoare distanțate de la perete cu 15-20 cm.)

Parcajele la sol sunt repartizate astfel: 15 în legătură cu sala de sport; și 20 aferente corpului cadrelor didactice.

De asemenea, se va amenaja întregul amplasament (exemplu: terenuri de sport exterioare - tenis; mini-fotbal; pistă de alergări în lungime de 60 m; handbal-volei-baschet; spații plantate; peluză cu gazon; etc.).

Obiectivul studiului:

Se cere găsirea unui bloc (modul) funcțional repetabil și compunerea acestuia cu elementele date. Principiile de compoziție care vor fi studiate sunt: repetiția, alternanța și gradația.

Redactare:

Pentru Lucrarea nr. 5 se cer următoarele piese:

 • Plan de situație, cu toate amenajările exterioare și accese (scara 1:500)
 • Planul parterului (intervenția personală - modulul funcțional repetabil), mobilat, cotat, cu marcarea funcțiunilor și a suprafeței (scara 1:100)
 • Planul etajului (intervenția personală - modulul funcțional repetabil), mobilat, cotat, cu marcarea funcțiunilor și a suprafeței (scara 1:100)
 • Secțiune caracteristică cu cote de nivel și h liber (scara 1:100)
 • Fațadă, cu indicarea cotelor de nivel și a finisajelor (scara 1:100)
 • Imaginea color, văzută de sus (axonometrie), a unei zone din ansamblu, cu materiale, redactată în 3D Studio VIZ (imagine format .JPG, de dimensiune 1600 / 1200 pixeli)
 • fișe de arhitectură + 2 fișe tehnice, în vederea detalierii de la următoarea fază (conform fișierului template furnizat la proiectul anterior)

Formatul obligatoriu este A3. Fiecare planșă va avea cartuș (cel afișat în folder-ul anului dvs. de studii), în dreapta jos.

Se va redacta integral pe calculator.

Bibliografie:

 • Tănăsoiu, Radu - "Arhitectura construcțiilor școlare. Pentru învățământul primar și mediu" (București, Editura tehnică, 1979)
 • Neufert, Ernst - "Manualul arhitectului"
 • colecția revistelor Detail și JA - Space in Detail
 • bibliografia întocmită de biblioteca Universității

Întocmit,

Lector dr. arh. Liana Iliu

Proiecte în cadrul acestei teme:

Veronica Tarcatu
Atelier: Liana Iliu
Valentin Priminescu
Atelier: Liana Iliu
Adrian Ghita
Atelier: Liana Iliu
Lucian Gamfaleanu
Atelier: Liana Iliu
Alexandra Daescu
Atelier: Liana Iliu
Andrei Banu
Atelier: Liana Iliu
Bogdan Banica
Atelier: Liana Iliu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/