UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Spațiu privat - Limită și determinări. Mică unitate pentru cazare

Spațiu privat - Limită și determinări, Proiect nr. 2, Lucrarea nr.3: Mică unitate pentru cazare - Motel

Amplasament:

Termenul "motel" este de origine americană și provine de la expresia "motor hotels", tradus prin "hotel pentru automobiliști". Primul exemplar a apărut în jurul anului 1913, în statul Arizona din SUA. Definiția acestuia, conform normativelor românești, este următoarea: Motelul este unitatea hotelieră situată de regulă în afara localităților, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru satisfacerea nevoilor de cazare și masă ale turiștilor, cât și pentru parcarea în siguranță a mijloacelor de transport.

Amplasamentul pe care urmează a se desfășura studiul este situat în zona subcarpatică. Terenul este plat și se află lângă o autostradă, la 300 m. distanță de aceasta. Pe aceeași parte a căii de circulație, dar cu 150 m. mai înainte, se află semnalul care anunță motelul și o stație de alimentare cu carburanți.

Motelul ce urmează a se proiecta este de categoria a treia (respectiv stare bună), are un singur nivel (pentru unitatea de deservire), este sezonier și are o capacitate foarte mică (maximum 60 de paturi, în celule de două paturi). Acesta va fi racordat la toate rețelele tehnico-edilitare.

Date de temă:

Partiul general poate fi compact (compus dintr-o unică clădire) sau în sistem pavilionar. Unitatea de deservire (exploatare) poate cuprinde maximum 14 - 16 celule de cazare (cu câte două paturi).

Zonificarea funcțională va fi următoarea:

Pavilionul de recepție care cuprinde:

 • Zonă de primire și de recepție a călătorilor: hol - 2.00 mp./cameră; cu birou, telefon, grup sanitar pe sexe (3 cabine: 2 pentru femei, 1 pentru bărbați), mic comerț, o încăpere pentru pază, nod vertical de circulație (scară). De asemenea, la etajul pavilionului de recepție se află camerele pentru personalul care deservește motelul (nu se vor detalia).
 • Alimentația publică: bufet-bar (pentru 50% din locurile disponibile în motel; se va prevedea un mic spațiu pentru:
 • nod secundar pentru circulația verticală (scară și monte-charge); birou bucătar-șef și cămară de zi; bucătării-preparări, oficiu (lăț. 2.80-3.00 m.), camere frigorifice - toate, în suprafață totală de 45.00 mp.;
 • sala de consumație - 1.50 mp./loc;
 • nu se vor studia în detaliu spațiile care se presupune că se află la subsol: depozite generale de alimente; vestiarele pentru personal (vestiarele și grupurile sanitare pe sexe, pentru personal, se calculează după norma de 3.00 - 5.00 mp./persoană - pentru 3 bărbați și 5 femei; centrala termică și celelalte spații tehnice necesare - post trafo, centrală ventilație, etc.).

Unitatea de deservire (exploatare), compusă din celulele de cazare. Celula de cazare va avea următoarele spații:

 • Vestibul (intrare protejată și loc de depozitare; S = max. 3.50 mp.);
 • Grup sanitar (lavoar, cadă de duș, W.C.; S = min. 3.50 mp.);
 • Camera (două paturi de câte 110x200 cm., cu noptieră și corp de iluminat; loc pentru lectură-corespondență cu (demi)fotolii sau scaune; mobilier pentru depozitare - dulap sau nișă; minibar frigorific; blaturi, eventual rabatabile; masă pentru toaletă și taburet; oglindă; cuier; portbagaj; televizor; și toate celelalte accesorii din normativ; S utilă =18.00 mp.);
 • Parcaj auto propriu.
 • Pentru 30% dintre celule, se vor prevedea uși, fie în vestibul fie chiar în camere, pentru o eventuală comunicare între două celule de cazare.

Depozitele (de lenjerie, obiecte pentru menaj, paturi, etc.) vor fi prevăzute fără a se intra în detalii (S = 25.00mp.). În același spațiu poate funcționa și un oficiu pentru cameriste.

Traveea uzuală este cuprinsă între 3.30 și 4.20 m. și este modulată pe 30 cm. Înălțimea liberă a spațiilor de cazare este de min. 2.70 m. Se recomandă ca spațiile de cazare să fie fonoizolate (pereții dintre celule). Instalațiile băilor se vor cupla câte două într-o ghenă vizitabilă dinspre coridor.

Pentru personal și aprovizionare se va prevedea un acces de serviciu.

Parcarea automobilului se va face la cota terenului, lângă celula de cazare. Poate fi acoperit sau neacoperit. De asemenea, se va prevedea o parcare suplimentară, în zona intrării, pentru 15 automobile.

Structura va fi din zidărie portantă, obligatoriu acoperită cu șarpantă.

Obiectivul studiului:

Proiectul propus are drept scop învățarea elementelor funcționale și a detaliilor tehnice folosite în construcțiile cu structura din zidărie portantă, acoperită cu o structură din lemn. Se va urmări și modul în care va fi compus ansamblul format dintr-o unitate repetitivă.

Redactare

Pentru Lucrarea nr. 3 se cer următoarele piese desenate pe calculator:

 • Plan de situație, cu amenajări exterioare și accese (scara 1:500)
 • Planul parterului (pavilionul de recepție și cel puțin o unitate de deservire), mobilat, cu marcarea funcțiunilor, a suprafeței și cote exterioare (scara 1:100)
 • Secțiune caracteristică cu cote de nivel și h liber (scara 1:100)
 • desfășurări de fronturi care să cuprindă fațada principală cu accesul și o unitate de deservire, cu indicarea cotelor de nivel și a finisajelor (scara 1:100)
 • Axonometrie
 • fișe de arhitectură + 2 fișe tehnice, în vederea detalierii de la următoarea fază (conform fișierului template furnizat la proiectul anterior)

Formatul obligatoriu este A3. Fiecare planșă va avea cartuș (cel afișat în folder-ul anului dvs. de studii), în dreapta jos.

Bibliografie:

 • Candilis, Georges - "Recherches sur l'Architecture des Loisirs" (Karl Krämer Verlag Stuttgart, 1972)
 • Ching, Francis - "Architecture - Form, Space, Order" (New York, van Nostrand Reinhold, 1979)
 • Corvin, Tatiana; Ștefan Makra - " Motelul : mici unitati de cazare pentru turism" (Ed. Tehnică, București, 1967)
 • Neufert, Ernst - "Manualul arhitectului"
 • Trișcu, Aurelian - " Arhitectura: Obiectiv și cadru pentru turism" (Ed. Tehnică, București)
 • colecția revistelor Detail și JA - Space in Detail
 • bibliografia întocmită de biblioteca Universității

Întocmit,

Lector dr. arh. Liana Iliu

Lucrarea nr. 4. Detaliu

În continuarea studiului anterior, se va analiza în detaliu celula de cazare.

Redactare:

Pentru Lucrarea nr. 4 se cer următoarele piese desenate pe calculator:

 • Plan, secțiune longitudinală, o fațadă a celulei de cazare, scara 1:20
 • Imaginea color, văzută de sus, a întregului ansamblu, cu materiale, redactată în 3D Studio VIZ (imagine format .JPG, de dimensiune 1600 / 1200 pixeli)

Pentru această fază se vor da note separate, pentru partea redactată în 3D Studio VIZ și pentru detaliere (faza I a proiectului și detalierea vor genera o medie).

Formatul obligatoriu este A3. Fiecare planșă va avea cartuș, în dreapta jos (cel de pe pagina secției).

Bibliografie:

 • Neufert, Ernst - "Manualul arhitectului"
 • colecția revistelor Detail și JA - Space in Detail
 • orice alte surse

Întocmit,

Lector dr. arh. Liana Iliu, Lector arh. Radu Pană

Proiecte în cadrul acestei teme:

Mihai Dinu
Atelier: Liana Iliu
Alexandra Radu
Atelier: Liana Iliu
Cristina Dimofte
Atelier: Liana Iliu
Alexandra Daescu
Atelier: Liana Iliu
Marius Rosca
Atelier: Liana Iliu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/